Siguldas filiāle

Mālpils novads

Novada tīmekļa vietne:

www.malpils.lv

Mālpils novads ir pašvaldība Vidzemē ar novada centru Mālpilī, kas atrodas 60 km attālumā no Rīgas un 19 km attālumā no Siguldas. Mālpils ir raksturojama kā vieta, kur lauki satiekas ar pilsētu, taču ar izteiktu lauku dominanti. Šeit Mergupes un Sudas krastos ir ļoti skaista daba. Tā ir ideāla vieta, kur atbraukt un atpūsties. Labs sazarots ceļu tīkls, attīstīta infrastruktūra, ir daudzas izglītības un kultūras iestādes.

Iedzīvotāju skaits: 3 359

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 2 075

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 95/ 4.57

tabula

  Avots: CSP

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Mālpils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv

Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2019. gada 31. decembri:

Vecākie speciālisti – 10, speciālisti – 27, kalpotāji – 3, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 13, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 25, kvalificēti strādnieki un amatnieki 132, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 8, vienkāršās profesijas – 9, nacionālo bruņoto spēku profesijas – 50.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Lauksaimniecības palīgstrādnieks 180, būvstrādnieks 120, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 79, pavārs 77, betonētājs 69, apdares darbu strādnieks 64, mežstrādnieks 61, apkopējs 54, palīgstrādnieks 53, vispārējās vidējās izglītības skolotājs 43.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielākie novada uzņēmumi
KVIST, SIA, EMU SKULTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, WOODPRO, SIA, Simantik Trade, SIA, HB Textiles Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, SB TRANSPORT, SIA, EMU PRIM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, SP FOODS, SIA, EURUS NORD, SIA, SIDGUNDA 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Sidgunda Bio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, NORMA K, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību, A.I. International, SIA, Bērzi Bio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ML Investīcijas, SIA, PAMALES, Zemnieku saimniecība, KALNA KASTAŅI, Mālpils pagasta zemnieka saimniecība

Galvenās uzņēmējdarbības jomas ir mazumtirdzniecība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, pakalpojumu sniegšana.

Vidējā bruto alga Mālpils novadā:

  • EUR 1 184 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 805 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 826 (Vispārējās valdības sektorā)
  • EUR 826 (Pašvaldību struktūrās)

Avots: CSP

50% novada teritorijas klāj meža zemes, 39% ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Novada ziemeļaustrumu daļā atrodas būvmateriālu rūpniecībā izmantojamas ģipšakmens iegulas. Ir vairākas kūdras atradnes, kuru iegulas ir pietiekami lielas, lai tās varētu izmantot dažādās saimniecības nozarēs. Novada austrumu daļā atrodas ievērojams smilts izplatības areāls. Ir jāveic šo krājumu izpēte, lai varētu uzsākt ekonomiski izdevīgu smilts un grants izmantošanu.
 

Sadzīves apstākļi

Mālpils novadu raksturo strukturizēta pārvaldība un daudzveidīgs publisko pakalpojumu klāsts. Vairums no pakalpojumiem pieejami Mālpilī un atsevišķi pakalpojumi Sidgundas ciemā. Ņemot vērā nelielo novada izmēru, ceļu tīklu un sabiedriskā transporta nodrošinājumu, pakalpojumi uzskatāmi par pieejamiem. Īpaši izceļama pašvaldības izglītības jomas struktūra – tiek nodrošināti vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības, kā arī mūžizglītības pakalpojumi visām vecuma grupām. Novadā ir 4 pašvaldības izglītības iestādes - PII „Māllēpīte”, Mālpils novada vidusskola, mūzikas un mākslas skola, mūžizglītība- Mālpils Tautskola. Nevalstiskās organizācijas (Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev”. Ģimeņu atbalsta grupa, Mālpils pagasta politiski represēto nodaļa, Mālpils makšķernieku biedrība „Mālpils zivīm”, Mālpils Tautskola Jauniešu apvienība „MJA.U” u.c.), kuras ar novada pašvaldību īsteno kopīgus projektus.

Mālpils kultūras centrs ir viens no lielākajiem kultūras namiem lauku pašvaldībās Latvijā. Teritorijā atrodas divas bibliotēkas – Mālpilī un Sidgundā. Nozīmīgākie sporta infrastruktūras objekti ir Mālpils sporta komplekss ar peldbaseinu, labiekārtoti volejbola laukumi, kā arī slidotava.

Par novada iedzīvotāju sociālo aprūpi rūpējas pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”. Ambulatorā medicīniskā palīdzība novadā pieejama Mālpilī, kur darbojas 2 ģimenes ārstu prakses. Novada centrā pieejami arī zobārstniecības pakalpojumi 2 zobārstniecības praksēs. Tuvākais steidzamās medicīniskās palīdzības punkts un stacionārās medicīniskās palīdzības iestāde (Rīgas rajona slimnīca) ir Siguldā.

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija par uzņēmumiem. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadāsociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.