Jaunumi
Logo un teksts

22. un 23. februārī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone  un Nodarbinātības pasākumu departamenta direktora vietniece, Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Vineta Leončika piedalās Pasaules valsts nodarbinātības dienestu asociācijas (WAPES) konferencē “Valsts nodarbinātības dienesti un uzņēmējdarbība: izaicinājumi iekļaujošai un ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai”, kas norisinās Tunisā.  Konferences mērķis - dalīties ar labāko praksi un savstarpēji mācīties no nodarbinātības dienestu veiksmīgas pieredzes uzņēmējdarbības veicināšanā.

Konferencei veltītajā rakstā WAPES tīmekļvietnē uzsvērts, ka uzņēmējdarbība šobrīd ir viens no galvenajiem ekonomikas attīstības virzītājspēkiem visās pasaules valstīs. Uzņēmēju, kuri idejas un projektus pārvērš jaunos uzņēmumos, novērtēšana, iedrošināšana un atbalsts ir ekonomikas attīstības prioritāte, un šajā procesā ir iesaistīti daudzi dalībnieki, tostarp valsts nodarbinātības dienesti. Uzņēmējdarbībai ir arī vadošā loma inovāciju virzībā, izmantojot iespējas, ko piedāvā digitālo tehnoloģiju attīstība, jauni ekonomikas veidi un jaunas darba formas. Nākotnes izaicinājumi, ar kuriem saskarsies pasaules sabiedrība saistībā ar klimata un demogrāfiskajām pārmaiņām, ir motivējoša augsne uzņēmējdarbības iniciatīvu veicināšanai. 

Konferences 2. sesijas sadaļā “Veicināt pāreju no bezdarba uz pašnodarbinātību un uzņēmumu izveidi” Evita Simsone prezentē NVA pieredzi, sniedzot iespēju klientiem, kuri kļuvuši par bezdarbniekiem, uzsākt pašnodarbinātību vai veidot savu uzņēmumu.

Atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai NVA piedāvā kopš 2008.gada, bezdarbnieka statusā reģistrētajiem klientiem sniedzot konsultatīvu un finanšu atbalstu biznesa uzsākšanai. Pasākumā tiek iesaistīti bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti, kuri izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un kuru dalība pasākumā ir viņu bezdarba situācijas efektīvākais risinājums. Ar NVA atbalstu uzsākot uzņēmējdarbību, bijušie bezdarbnieki, kļūst par darba devējiem un rada jaunas darba vietas, veicinot nodarbinātību reģionos, kuros tiek īstenoti biznesa plāni.

Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanas atbalsta pasākumu dalībnieki piedalās NVA un biznesa konsultantu tiešsaistes semināros, apgūstot vai pilnveidojot zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības uzsākšanai, un iesniedz vērtēšanai savas biznesa idejas. Dzīvotspējīgāko biznesa ideju iesniedzēji  saņem individuālās uzņēmējdarbības jomas ekspertu konsultācijas biznesa plāna izstrādes jautājumos, sagatavo un iesniedz biznesa plānus, kurus eksperti izvērtē, nosakot perspektīvākos un ilgtspējīgākos. Biznesa plānu izvērtēšanā tiek ņemta vērā to izstrādes kvalitāte, konkrētā projekta dzīvotspēja un atbilstība esošajiem darba tirgus apstākļiem, paredzēto ieguldījumu izlietojuma pamatojums un citi kritēriji. 

Ar perspektīvāko biznesa plānu autoriem NVA noslēdz sadarbības līgumus, piedāvājot konsultatīvu un finansiālu atbalstu biznesa plāna īstenošanai. Atbalstīto biznesa plānu īstenošanas gaitu NVA uzrauga divus gadus.

Biznesa īstenošanas pirmajā gadā NVA izmaksā vienreizējo dotāciju komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai - līdz 5000 eiro un pirmos sešus darbības mēnešus maksā dotāciju ienākumiem - 750 eiro mēnesī.  Biznesa īstenošanas otrajā gadā pasākumu dalībnieks var saņemt vienreizējo dotāciju uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības attīstībai -  līdz 5000 eiro.  Ja pasākumu dalībniekam ir invaliditāte, NVA finansē viņa biznesa plāna īstenošanas vietas pielāgošanu  - līdz 1000 eiro.

Iepriekšējo trīs gadu laikā NVA atbalstīto biznesa plānu īstenošana tika uzsākta tādās jomās kā apstrādes rūpniecība (11,5%); māksla, izklaide un atpūta (9%); profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (8%); izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (8%). Biznesa idejas ar NVA atbalstu tiek īstenotas arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, auto remonta, izglītības  un citās  darbības jomās.

2023.gadā NVA komercdarbības vai pašnodarbinātības pasākumos tika  iesaistīti 397 bezdarbnieki, bet NVA atbalstu biznesa projekta īstenošanai ieguvuši 77 klienti.

Detalizētāka informācija par NVA pasākumiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī daži biznesa idejas īstenošanas veiksmes stāsti izlasāmi tīmekļvietnes sadaļā “Komercdarbības uzsākšana