Jaunumi
Vizualizācija, NVA logo, tekstuāls saturs

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākuma “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)” ietvaros turpina pieteikumu pieņemšanu datorzinību programmu apguvei, lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū. Mācības tiek īstenotas, izmantojot kuponu metodi.  Datorzinību apguvē NVA plāno iesaistīt 3500 nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas.

Detalizētāka informācija par NVA organizētās mūžizglītības datorzinību programmu izglītības piedāvājumiem un pieteikšanos dalībai pasākumā pieejama NVA vietnē: