Jauniešiem Jaunumi
Attēlā ir skolniece, skatās savā telefonā informāciju. Fonā ir koši dzelteni un rozā ziedi ar smaidiņiem. Kreisajā pusē ir teksts 'Skolēnu vasaras darbs mediju skatījumā un NVA logo. Apraksts zem attēla.

No 1.jūnija līdz 31.augustam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visā Latvijā īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu.  Viens no NVA pasākuma mērķiem - sagatavot jauniešus darba dzīvei nākotnē, sniedzot viņiem iespēju jau skolas laikā iegūt praktisku priekšstatu par darba tiesiskajām attiecībām un darba vidi, izprast, kas ir darba intervija un darbinieku atlase, darba pienākumi, iemācīties noformēt CV un sagatavoties darba intervijai.

Darba devēji skolēniem vasaras brīvlaikā piedāvā darbu dažādās nozarēs - vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, apstrādes rūpniecībā, lauksaimniecībā, izmitināšanā un ēdināšanas pakalpojumu jomā un citās darbības jomās. Jaunieši strādā veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, kultūras un sporta iestādēs, birojos, zemnieku saimniecībās, pašvaldībās un citās darba vietās.

Jūnijā, pirmajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanas mēnesī, darbu valsts līdzfinansētajās darbavietās bija uzsākuši 3 527 jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Piedāvājam ieskatu Latvijas mediju publikācijās par skolēnu vasaras darbu.

Logo laikraksts «Bauskas Dzīve»

21.06.2024

Darba devēji Bauskas novada teritorijā skolēniem ir pieteikuši 243 darba vietas

Vasaras mēnešos skolēniem, kuri vēlas strādāt, tādu iespēju sniedz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums. Bauskas novadā tajā iesaistās 20 darba devēji.

NVA Bauskas filiāles vadītāja Igunda Bēmane laikrakstu informē, ka Bauskas filiāles apkalpošanas teritorijā darba vietas skolēniem 2024. gada vasaras brīvlaikā ir pieteikuši 20 darba devēji. NVA skolēnu nodarbinātības pasākumā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Tā mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Darba devēji visā novada teritorijā, ieskaitot Bauskas pilsētu, ir pieteikuši 243 darba vietas viena, divu vai trīs mēnešu periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam. Visvairāk darba vietu – 97 – skolēniem pieteikusi Bauskas novada pašvaldība.

"Brīvo darba vietu saraksts jūlijam un arī augustam vēl var tikt aktualizēts no darba devēju puses – skolēni dažādu iemeslu dēļ pārdomā un atsakās no pasākuma," tā I. Bēmane, "ņemot vērā, ka skolēni reģistrējas kopējā sistēmā, izdalīt skolēnu – strādātgribētāju – skaitu, kas reģistrējušies Bauskas novadā, nosaukt nevaram. Saskaņā ar pasākuma nosacījumiem, skolēni vai nu iepriekš vienojas ar konkrētu darba devēju par darbu vasarā, vai arī piesakās uz brīvajām darba vietām, ja darba devēji tās aktualizējuši NVA mājaslapā, pēc izvēles, neatkarīgi no dzīvesvietas."

Bauskas novadā NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam darba vietas pieteikuši tādi uzņēmumi kā SIA "Bauskas novada komunālserviss", SIA "Bauskas tirgotājs", SIA "Sparlats", SIA "Latvijas aptieka", SIA "Agitis", SIA "Hercogs XII", SIA "Kores-L", SIA "Mi", SIA "Rimi Latvia", AS "Ķekava Foods", SIA "Rutare", SIA "Pīlādzis", SIA "R.D.A.", SIA "Velosēta", SIA "Kommats", SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"", SIA "Mārksmens", SIA "Karijs", kā arī Bauskas novada pašvaldība un Rundāles pils muzejs.

SIA "Karijs" jeb kafejnīca "Viestarti" Iecavā NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā iesaistās jau trīs gadus, un šovasar ēdināšanas uzņēmumā tiek nodarbināti divi jaunieši. Kafejnīcas vadītāja Ilze Skrastiņa pastāsta, ka vasaras mēnešos uzņēmumā viesojas vairāk viesu nekā citās sezonās, tāpēc jauniešu palīdzība ir noderīga. Viņa atzīst, ka priecājas jauniešiem sniegt iespēju nopelnīt un gūt pieredzi šajā nozarē.

Māris Riekstiņš šoruden sāks mācības 11. klasē Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Kafejnīcā "Viestarti" puisis strādā jau trešo gadu un pastāsta, ka strādāt kafejnīcā viņam piedāvāja paziņas. "Vēlos nopelnīt, tāpēc citu variantu nav – ir jāstrādā," tā Māris, "manos pienākumos ietilpst klientu apkalpošana, tīrības uzturēšana gan zālē, gan pie bāra, galdu klāšana ikdienā un banketu reizēs. Ja vajag, apleju arī puķes, tāpēc daru daudz un dažādus darbiņus. Manuprāt, jauniešiem darbs iemāca disciplīnu, jo ir jāspēj paveikt pienākumus laikā – īpaši, kad jāsagatavo banketi. Darbs pārbauda arī nervu noturību un palīdz sagatavoties citām dzīves situācijām." (..)

Avots: bauskasdzive.lv


Logo liepajniekiem.lv

Vasaras darbs jauniešus sagatavo īstajai dzīvei

19.06.2024

(..) Vēlme gūt pieredzi un reizē labi pavadīt brīvās dienas ir tas, kas motivējis pieteikties. Lai arī paši vēl tik skaidri neapzinās, bet ieguvumu ir daudz vairāk: saprašana par to, kā naudiņa jāpelna, ko nozīmē būt darba attiecībās, kādēļ būtiska ir disciplīna, utt. Tikmēr darba devēji priecājas par papildu rokām, kas atslogo darbiniekus. (..)

(..) Dienvidkurzemē jebkurš uzņēmums var pieteikties un piedāvāt organizēt skolēnu nodarbinātību kopā ar NVA. Šo iespēju izmanto Dienvidkurzemes Komunālā pārvalde, un šovasar darbs ir 180 skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Katrā no vasaras mēnešiem vienlaikus tiek nodarbināti 60 jaunieši. Katram skolēnam ir iespēja strādāt no divām nedēļām līdz mēnesim.

"Amats, ko viņi ieņem, ir labiekārtošanas strādnieks. Darba pienākumos ir veikt teritorijas sakopšanu, labiekārtošanas darbus, palīdzēt stādīt, apliet vai ravēt puķu dobes, slaucīt celiņus, palīdzēt ar darbiem kapos, savākt vecās lapas, zāli, zarus," norāda novada Komunālās pārvaldes vadītāja vietnieks Andris Štolcs.

Skolēni paši dodas uz Komunālās pārvaldes četrām nodaļām Grobiņā, Nīcā, Aizputē un Priekulē, lai iesniegtu savus pieteikumus. Savukārt nodaļu vadītāji tos izvērtēja, priekšroku dodot skolēniem, kas nākuši no daudzbērnu ģimenes vai no ģimenēm ar maznodrošinātas ģimenes statusu. (..)

(..) NVA arī pilnā apmērā sedz darba algu jauniešiem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Šomēnes novadā ir divi šādi skolēni.

(..) Komunālās pārvaldes Grobiņas nodaļas vadītājs Kristaps Kapelis pastāsta, ka darbus skolēniem sadala katru rītu. Dažreiz viņiem ir iespēja pieteikties uz tiem, kas pašus interesē, bet biežāk izvēle nemaz nav tik liela. "Ir ļoti daudz darbu, ko mēs nemaz nedrīkstam dot darīt, jo gandrīz nevienam vēl nav 18 gadi."

Ir arī tādi skolēni, kas Komunālajā pārvaldē strādājuši arī citas vasaras, tāpēc ar pienākumiem jau ir pazīstami. Tie sevi K. Kapeļa acīs jau ir pierādījuši, tāpēc viņiem tiek doti atbildīgāki uzdevumi, piemēram, nokrāsot pilsētas skvērā soliņus.

Šomēnes Dienvidkurzemes Komunālajā pārvaldē darbojas 32 puiši un 28 meitenes. Viens no viņiem ir arī septiņpadsmit gadus vecais Roberts (..). "Šī ir mana otrā vasara, kad strādāju. Un arī pagājušo reizi darbojos tepat. Vienkārši gribu vasarās kaut ko darīt, strādāt un pie reizes arī sakrāt naudu," stāsta jaunietis. Pašlaik gan konkrēts mērķis, kam iekrāto tērēs, neesot. Roberts teic, ka pārsvarā darbā vāc zarus, grābj. Darbs neesot grūts, tāpēc to dara ar prieku. (..) "Labprāt šeit uz darbu pieteiktos arī nākamgad," puisis atzina.

(..) Solvita Vītola, karjeras konsultante

Vasaras darbs ir lieliska iespēja skolēniem pilnveidot karjeras vadības prasmes, iegūt darba pieredzi, praktiski iepazīt darba vidi un darba attiecības no CV sagatavošanas un iesniegšanas līdz darba intervijai. Darba prasmju apguve un pilnveide vasaras brīvlaikā veicina gan skolēnu patstāvību, gan personības pilnveidi un savu spēju izzināšanu darbībā. (..)

(..) Vasaras darbs skolēniem ne vien sniedz iespēju praktiski iepazīt darba vidi un darba attiecības, bet arī palīdz skolēnam daudz mērķtiecīgāk plānot, patstāvīgi pieņemt pārdomātus lēmumus savas karjeras izvēlē. (..)

Manuprāt, nokļūšana darba vidē ir lieliska iespēja izzināt, vai tas, ko esmu izdomājis, man der vai tomēr neder. Un, ja saproti, ka tas tiešām ir tas, ko vēlos dzīvē darīt, turpināt uzņemto kursu un gatavoties jau studijām. (..) Protams, darbi tiek uzticēti viņu vecumam un spējām atbilstoši, bet svarīgākais tajā visā ir iespēja atrasties darba vidē, pieredzēt, kā tas ir.

Manā pieredzē ir jaunietis, kuru padziļināti interesēja inženierzinātnes, tādi mācību priekšmeti kā matemātika, fizika, ķīmija. Tā kā viņš mācījās 11. klasē, mudināju ne vairs meklēt gadījuma darbus, bet lūkoties jau to uzņēmumu virzienā, kur viņa zināšanas noderētu. Jo uzņēmumi ir ieinteresēti piesaistīt jaunus cilvēkus, var paveikties un pie kārotā darba tikt. Un tas nemaz nav neiespējami.

Individuālajās karjeras atbalsta sarunās skolēni atzīst, ka galvenā motivācija strādāt vasarā ir iespēja nopelnīt savu naudu, sakrāt to kādam lielākam pirkumam. Kā arī skolēni novērtē jauniegūtās zināšanas un darba pieredzes nozīmi. (..)

Avots: liepajniekiem.lv


Logo lsm.lv

16.06.2024

Jauniešu interese par darbu vasarā Augšdaugavas novadā šogad pieaugusi

(..) Jauniešus darbā šovasar pieņēma zemnieku saimniecības "Ziediņi" saimniece Janīna Kursīte: "Jau viņi ir pieņemti vasaras darbā, darba līgums ir parakstīts. Divi jaunieši šobrīd liek salmus uz zemenēm, lai ogas būtu sausas un tīras, un Gabriela tūlīt ies ravēt avenes."

14 gadus vecā Gabriela tikko kā parakstījusi darba līgumu un iepazīstināta ar darba drošības jautājumiem. Jau ar cimdiem un kapli rokās viņa devās uz aveņu lauku. Darba uzdevums šodienai ir ravēt nezāles.

"Man šodien pirmā diena, ravēšu. Noslēdzām darba līgumu, iepazinos ar darba drošības noteikumiem. Doma ir darba pieredzi uzsist un naudiņu nopelnīt. (..)" pastāstīja Gabriela.

Zemnieku saimniecība "Ziediņi" ar skolēnus vasarās nodarbina jau labu laiku, jo tas ir sezonāls darbaspēks. "Jau vismaz 10 gadus piedalos nodarbinātības programmā. (..) Liels prieks, ka Špoģu vidusskolai ir ļoti labi skolēni un viņi ir ieinteresēti strādāt lauksaimnieku darbos – ravēšanā, ogu vākšanā. Naudiņu arī var nopelnīt," stāstīja saimniece Kursīte.

Uzņēmēju un iestāžu, kas nodarbina skolēnus un arī potenciālos vasaras strādniekus, skaits šovasar lielāks.

"Bērni šogad ir daudz aktīvāki, arī vecāki rūpējas vairāk par to, lai bērni nesēdētu mājās, neko nedarot," pastāstīja Augšdaugavas novada domes jaunatnes lietu daļas vadītāja Oļesja Ņikitina.

Augšdaugavas novadā vien šovasar būs nodarbināti 339 skolnieki. Tas ir vairāk nekā pērn, un darbi ir visdažādākie.

"Uzņēmēji mums ir 16, kas piedāvā darbu, un pērn bija pieteicies 271 jaunietis, bet šogad jau 339. Tie pārsvarā ir dažādi labiekārtošanas darbi, ir darbiņi veikalos, arī atpūtas bāzēs, numuriņu kārtošanai, arī iestādēs tie ir darbi pasākumu organizēšanā, arhīva un dokumentu kārtošanā," pastāstīja Ņikitina.

Darba lauks šovasar jauniešiem plašs, iespēju daudz, bet svarīgākais – iespēja izprast darba jēgas nozīmi, kas rezultāta ziņā būtiska darba devējiem, bet saņemtā atalgojumu un pieredzes ziņā saistoša arī jauniešiem.

Avots: lsm.lv


Logo Jēkabpils Laiks

Vidusdaugavas televīzija

10.06.2024

Kate Katrīna Strode

Šovasar Jēkabpils novada pašvaldība pieņēmusi darbā 172 skolēnus

Kā jau katru gadu Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru skolēnu vasaras brīvlaikā īsteno nodarbinātības pasākumus. Šogad darbam vietvarā pieteicās vairāk nekā 500 skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Diemžēl finansējuma trūkuma dēļ pašvaldība nevar pieņemt visus jauniešus. Šovasar novadā vasaras mēnešos kopumā strādās 172 skolēni – 75 Jēkabpils pilsētā un 97 – pagastos.

Darbi skolēniem tiek iedalīti atbilstoši vecumam un spējām, lielākoties tiek krāsoti soliņi, ravētas dobes, laistītas puķes un veikti citi labiekārtošanas darbi dažādās novada vietās. Tiek sakoptas arī skolu un bērnudārzu teritorijas. Jaunieši novērtē šo iespēju, jo ir patīkami apzināties, ka vari pats par sevi kaut uz brīdi parūpēties un sev kaut ko iegādāties.

"Jāpalīdz Jēkabpili sakopt, un par to var nopelnīt naudu," stāsta Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas skolniece Līna.

"Es domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja," atzīst Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas skolnieks Gustavs. "Es gribēju vasarā nopelnīt naudu, lai varētu sev kaut ko nopirkt. Tāpēc izdomāju, ka vasarā strādāšu."

"Es vēlējos nopelnīt naudu vasarai, lai būtu, tad, kad pavadu laiku ar draugiem, kā arī varētu finansiāli palīdzēt mammai,"stāsta Jēkabpils 3. vidusskolas skolniece Signe.

Tomēr ne visi bērni, ar kuriem noslēdz darba līgumus, novērtē iespēju nopelnīt. Vietvarā norāda, ka jaunieši mēdz darbu pašvaldībā uztvert vieglprātīgi un bezatbildīgi, neaizdomājoties par to, ka kāds cits jaunietis, kuram šī nauda būtu nepieciešama, paliek bez darba. (..)

"Pēdējos gados esam kļuvuši stingrāki," informē Jēkabpils novada pašvaldības Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns."Ir arī tādi bērni, kuriem liekam rakstīt paskaidrojumu vienu vai divas reizes. Uzreiz no darba neatbrīvo, bet, ja tiek konstatēti smagāki pārkāpumi, – protams. (..)"

Ja kāds strādnieks tiek atbrīvots no darba, tad iespēja tiek dota kādam, kas sākotnēji bija palicis aiz strīpas, jo (..) tiek izvēlēti tie, kas pirmie pieteikušies. Jauniešu reģistrāciju uzskaita sistēma, tāpēc viss ir godīgi.

Šos rakstus pilnā apjomā var izlasīt minēto mediju tīmekļvietnēs.

Avots: jekabpilslaiks.lv