Jauniešiem Jaunumi
Foto: saulespuķes

1.jūnijā sākas skolēnu darbs Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu darbam jūnijā ir izveidotas 2372 darbavietās.

Kopumā vasaras brīvlaikam NVA filiālēs šobrīd ir apstiprinātas 7608 darbavietas skolēniem, to skaitā 381 darbavieta skolēniem ar invaliditāti.  Taču darbavietu skaits būs lielāks, jo no 1. līdz 8.jūnijam darba devēji NVA filiālēs var pieteikt papildu darbavietas skolēniem.

Jaunieši strādās veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, kultūras un sporta iestādēs, birojos, zemnieku saimniecībās, pašvaldībās un citās darba vietās. Pārsvarā darba iespējas skolēniem tiek piedāvātas vienkāršajās profesijas, tādās kā, piemēram, palīgstrādnieks, labiekārtošanas strādnieks, lauksaimniecības strādnieks, pārdevēja palīgs, preču izvietotājs, virtuves darbinieks, trauku mazgātājs, sētnieks, apkopējs, taču darba devēju piedāvājumā ir arī tādas profesijās kā skolotāja palīgs, biroja administrators, bibliotekārs, arhivārs, teksta maketētājs, viesnīcas administrators, informācijas ievadīšanas operators, statistiķa palīgs u.c.

Darba devēju pienākums skolēnu darba vietās nodrošināt valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.  To, ka darbavietās tiks nodrošināti droši darba apstākļi, kā arī individuālie aizsardzības līdzekļi, darba devējs apliecina gan iesniedzot pieteikumu, gan slēdzot līgumu ar skolēnu.

Lai vasaras brīvlaikā skolēns ar NVA atbalstu varētu strādāt, viņam dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā ir jāreģistrējas NVA mājaslapā. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Reģistrācija norisināsies līdz 16.augustam.

Skolēns var iepriekš vienoties ar konkrētu darba devēju par darbavietu un nodarbināšanas laiku, informācija par vienošanos ar darba devēju skolēnam jāieraksta pieteikuma anketā. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņam telefoniski vai ar e-pasta starpniecību paziņos par iespēju pretendēt uz darba devēju pieteiktajām darba vietām un uzaicinās apmeklēt NVA filiāli darba norīkojuma saņemšanai.

Dodoties uz NVA filiāli, skolēnam līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte) un, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem, arī ārsta izziņa par medicīnisko apskati. Savukārt skolēnam ar invaliditāti līdzi jāpaņem arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.

Skolēnam darba devējs izmaksā algu atbilstoši noslēgtajam darba līgumam, taču skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Gatavojoties darba pārrunām pie darba devēja, skolēnam var noderēt NVA mājaslapas sadaļā "Par mums" > “Informatīvie materiāli” publicēta darba meklētāja rokasgrāmata “Ceļā uz darbu: soli pa solim”, kurā apkopoti noderīgi padomi, tostarp, kā veidot CV un rakstīt motivācijas vēstuli, kā ģērbties, dodoties uz darba interviju, kā gatavoties darba pārrunām u.c.

Ar NVA atbalstu vasaras brīvlaikā strādājot pie darba devēja, skolēns iegūst ļoti vērtīgu darba attiecību pieredzi, kas viņam noderēs profesionālajā nākotnē. Viens no pasākuma mērķiem - jau skolas laikā sniegt pusaudžiem praktisku priekšstatu par darba dzīvi, lai viņi savlaicīgi uzzinātu ne tikai to, kas ir CV, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba attiecības, bet arī to, kas ir konkurence darba tirgū, kas ir darba intervija un darbinieku atlase pie darba devēja. Gluži kā pieaugušajiem darba ņēmējiem arī skolēniem būs savstarpēji jākonkurē, jāpiedalās darba devēju rīkotajās atlasēs, jāprot pārliecināt par savu atbilstību izvēlētajam darbam un spējām veikt darba pienākumus.

Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA mājaslapas sadaļā ”Skolēnu vasaras darbs”.