Jaunumi

Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla PES mājaslapā publicēts un visiem interesentiem pieejams PES jaunākais podkāsts, kurā piedalās Norvēģijas nodarbinātības dienesta direktora vietnieks Hokons Hercbergs un Eurofound pētījumu vadītāja Tīna Vēbere. PES podkāstu cikla 12. raidieraksta tēma - jaunākie pētījumi un labā prakse darbaspēka piesaistei un prasmju trūkuma problēmu risināšanai Eiropā. Sarunu vada Deivids Poizers.

PES 12.podkāstu var noklausīties šeit: https://pespodeu.podigee.io/12-new-episode

Hokons Hercbergs stāsta par Norvēģijas pieredzi nenodarbināto un neizglītoto jauniešu (NEET) aktivizēšanā, motivēšanā un iesaistē darba tirgū, cieši sadarbojoties ar pašiem jauniešiem, piedāvājot atbalsta nodarbinātību un kopā ar partneriem līdzdarbojoties garīgās veselības aprūpes sistēmā.

H.Hercbergs un T.Vēbere podkāstā runā par darba devēju un izglītības iestāžu sadarbības kritisko nepieciešamību, profesionālās izglītības iespēju pārvērtēšanu, aktuālo datu ieguves nozīmi nākotnes prasmju noteikšanai, aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ilgtermiņa pārraudzību, darba vietu vērtību, COVID-19 pandēmijas ietekmi un citiem Eiropas darba tirgum aktuālajiem jautājumiem. T.Vēbere izvērtē nodarbinātības politikas pasākumus, kas ir palīdzējuši risināt darbaspēka trūkuma problēmu dažādās valstīs, piemēram, kā tika risināts  ārstu un medmāsu trūkums Rumānijas veselības aprūpes sistēmā vai gan kvalificēta, gan nekvalificēta darbaspēka trūkums būvniecības nozarē Īrijā.

Savukārt Eiropas Komisijas mājaslapā pieejams jaunākais Eiropas Jaunatnes gada ietvaros veidotais video sižets par Beļģijas, Itālijas un Norvēģijas nodarbinātības dienestu pieredzi, labo praksi un partnerību jauniešu iesaistē darba tirgū. Runa ir arī par metodēm, kas tiek īstenotas, lai atbalstītu dažkārt neaizsargātu jauniešu integrāciju darba tirgū - iniciatīvas prasmju attīstībai; palīdzība bezdarbu veicinošu faktoru, tostarp pašapziņas trūkuma un garīgās veselības problēmu pārvarēšanā.

Video vēsta par Itālijas nodarbinātības dienesta un Itālijas Tirdzniecības kameras programmu “Digitālā izaugsme”, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un kas jauniešiem bezdarbniekiem ļauj uzlabot digitālās prasmes viņu profesionālo interešu jomās. Sižetā tiek stāstīts par Norvēģijas nodarbinātības dienesta un Oslo Individuālās prakses un atbalsta resursu centra programmu NEET jauniešu atbalstam, šī programma  apvieno terapiju ar profesionālo apmācību un darba praksi. Briseles reģionālais nodarbinātības dienesta stāsts ir par partnerību ar  Pētniecības un sociālo inovāciju laboratoriju “Art2Work” un Eiropas Sociālais fonda finansēto programmu “Actiris Partnerships for Young NEETS”. Šī programma jauniešiem paver iespējas, kopā ar profesionāliem treneriem izpētot savas intereses, spējas un dotības, mērķtiecīgi plānot karjeru un mācības.

Video “Atbalsts jauniešu iekļaušanai darba tirgū” noskatāms šeit: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1100&furtherNews=yes&newsId=10272

PES logo