Informācija presei Jaunumi
Teksts, NVA logo, klēpjdators, roka, logo Coursera

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no šī gada 11.novembra piedāvā iespēju mācīties attālinātās izglītības platformā “Coursera” arī bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem. Bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” ir jāpiesakās NVA līdz 2020.gada 14.decembrim.

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma Coursera piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. Coursera kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.

Bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” var pieteikties NVA, ja ir vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam un atbilst kādam no šiem kritērijiem:

  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;
  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes;
  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus;
  • ir nodarbinātā persona, kuras dzīvesvieta atrodas teritorijā ar zemu ekonomisko aktivitāti;
  • ir persona, kurai uzteikts darba līgums.

Gan NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, gan bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” var elektroniski pieteikties šeit: 

Pēc pieteikuma aizpildīšanas dažu dienu laikā uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts Coursera uzaicinājums pievienoties, izvēlēties programmu un uzsākt mācības.

Bez maksas mācīties un iegūt sertifikātu par Coursera kursu pabeigšanu var tad, ja mācībām esat pieteicies un tās uzsācis līdz šī gada 14.decembrim, bet pabeidzis līdz 2021.gada 15.februārim.

Ja esat bezdarba riskam pakļautais, NVA reģistrēts bezdarbnieks vai NVA reģistrēts darba meklētājs, izmantojiet iespēju tiešsaistē bez maksas mācīties attālinātās izglītības platformā “Coursera”!

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206.