Jaunumi
Datora ekrānā redzama tīmekļvietne. Uzraksts cvvp.nva.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2018.gada marta ikvienam  Latvijas iedzīvotājam piedāvā iespēju apgūt, pārbaudīt vai pilnveidot savas zināšanas finanšu pratībā, izmantojot NVA interaktīvo elektronisko mācību moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas ir pieejams NVA mājaslapas sadaļā   Apmācību iespējas -> E-apmācība. Tas ir NVA bezmaksas e-pakalpojums, kas visiem interesentiem ir pieejams tiešsaistē -  apgūt mācību vielu var jebkurā laikā un jebkurā vietā, ja ir dators vai viedierīce ar interneta pieslēgumu.

NVA e-mācību modulī “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” apkopotas zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c.

Finanšu informācijas un piedāvājumu pārpilnajā mūsdienu pasaulē mums visiem ir labi jāpārzina finanšu plānošana, jābūt informētiem ne vien par savām iespējām, bet arī par tiesībām un pienākumiem, lai nepieņemtu kļūdainus lēmumus, kas var negatīvi ietekmēt paša vai ģimenes materiālo stāvokli, sagādāt lielas nepatikšanas un grūtības. Finanšu pratību apguvis cilvēks var mērķtiecīgi un veiksmīgi plānot un veidot savu un savas ģimenes budžetu, izvairīties no nepamatotiem tēriņiem, pasargāt vai aizstāvēt sevi, ja saskaras ar netaisnību vai krāpniecību. Šogad finanšu pratības e-moduļa mācību saturu esam papildinājuši un piedāvājam daudz plašāku izglītojošo informāciju par daudziem iedzīvotājiem ļoti aktuālo parādu un parādsaistību tēmu, proti – modulis sniedz zināšanas, kas var pasargāt no nokļūšanas parādu jūgā,” stāsta NVA Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Beļisovs.

Kopumā NVA e-mācību moduļa “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” mācību vielai ir četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas. Mācību ilgums ir piecas akadēmiskās stundas, un mācību noslēgumā ir jāizpilda pārbaudes tests.

Kā uzsākt e-moduļa “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” mācību vielas apguvi?

  1.   solis - Datorā vai viedierīcē jāatver NVA CV un vakanču portāls;
  2.   solis - Sākumlapas augšdaļā jāuzklikšķina uz “E-pakalpojumi”;
  3.   solis - E-pakalpojumu lapas apakšdaļā jāuzklikšķina uz  “E-apmācība”;
  4.   solis - Jāautorizējas ar portālā latvija.lv starpniecību;
  5.   solis - Jāizvēlas kurss “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” un jāuzsāk mācības.

Mācības pabeidzot, ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests! Pēc testa izpildes ekrānā parādīsies paziņojums ar kursa apguves vērtējumu. Ja pareizas atbildes būs tikai uz vienu vai diviem testa jautājumiem, vērtējums būs negatīvs – kurss nav apgūts. Negatīva vērtējuma gadījumā Jums ir iespēja kursu apgūt un testu izpildīt atkārtoti.

Atgādinām, ka NVA Finanšu pratības e-kurss ir jāapgūst arī parādniekiem, kuri vēlas atbrīvoties no parādsaistībām, to nosaka Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 15.pants: “Pēc tam, kad parādnieks apguvis finanšu pratības kursus, pēc viņa lūguma Nodarbinātības valsts aģentūra nosūta zvērinātam notāram, kura lietvedībā ir parādnieka pieteikums, elektronisku paziņojumu par finanšu pratības kursu apguvi.” Ja parādnieks finanšu  pratības kursu ir veiksmīgi apguvis un saņēmis pozitīvu vērtējumu, viņš var iesniegt NVA iesniegumu ar lūgumu informēt viņa notāru par finanšu pratības kursa  apguvi. Iesniegums jānoformē atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, finanšu pratības kursa apguves pabeigšanas datumu un notāra kontaktinformāciju. Ja iesniegums ir parakstīts ar drošu e-parakstu, to var nosūtīt NVA elektroniski uz e-adresi: pasts@nva.gov.lv, pašrocīgi parakstīts iesniegums papīra formātā nosūtāms NVA ar pasta starpniecību uz adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīgā, LV–1010.

Finanšu pratības elektroniskās apmācības moduli NVA izstrādāja 2018.gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, tas ir bez maksas pieejams ikvienam interesentam.