Jaunumi
ESF logo, tekstuāls saturs, foto: dators

Vizuālo elementu ansamblis

ESF projekta Nr.7.1.2.2./16/001 “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros

No 8.jūnija līdz 30.septembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīko darba devēju aptauju, lai izzinātu aktuālo situāciju darba tirgū un tendences darbaspēka piesaistē un noturēšanā. Aptauja norisinās četros ekspresaptauju posmos: “Darba devējiem nepieciešamās prasmes”, “Tehnoloģiju ietekme uz darbaspēku nepieciešamību”, “Trešo valstu pilsoņu piesaiste darba tirgum”, “Darbaspēka piesaiste”. Aptauju NVA uzdevumā veic SIA “RAIT Custom Research Baltic”.

No 4.jūlija līdz 12.augustam norisinās ekspresaptauju otrais posms “Tehnoloģiju ietekme uz darbaspēku nepieciešamību”. Aicinām darba devējus atbildēt uz aptaujas jautājumiem par tehnoloģiju ieviešanu darba procesu uzlabošanai: kādi ir uzņēmuma plāni jaunu tehnoloģiju ieviešanā; vai uzņēmums ir izmantojis valsts atbalstu darbinieku prasmju pilnveidē; vai tehnoloģiju ieviešana palielina vai samazina nepieciešamību darbinieku piesaistē u.c.

Savukārt no 11.jūlija līdz 9.septembrim norisināsies ekspresaptauju trešais posms “Darbaspēka piesaiste”. Lūgsim darba devējus atbildēt uz jautājumiem par brīvajām darbavietām: cik brīvu darbavietu šogad ir bijis; vai bija grūti atrast darbiniekus un kādās profesiju grupās; vai darba devēji ir izmantojuši NVA piedāvātos pakalpojumus personāla piesaistīšanai.

Atgādinām, ka 8.jūnijā tika uzsākts ekspresaptauju pirmais posms “Darba devēju nepieciešamās prasmes”, kas ilgs līdz 29.jūlijam. Darba devējiem uzdodam jautājumus par darbinieku apmācības un prasmju pilnveides iespējām, mācību nodrošināšanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām, mācībām atvēlēto budžetu un valsts piedāvātā mācību atbalsta izmantošanu. 

Aptauju veicēji ar darba devējiem sazinās un jautājumus uzdod gan elektroniski, gan pa tālruni.  Aicinām darba devējus piedalīties aptaujā un sniegt atbildes uz jautājumiem!

Ekspresaptauju rezultāti  tiks izanalizēti, apkopoti un publicēti NVA vietnē.

ESF logo, tekstuāls saturs, foto: dators