Jaunumi
PES network logo

14.oktobrī ​Luksemburgā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone ar Luksemburgas nodarbinātības dienesta pārstāvjiem - nākotnes prasmju attīstības koordinatori Inesi Baeri (Inès Baer) un Darba devēju atbalsta dienesta vadītāju Lorānu Pešu (Laurent Peusch) - apspriež Digitālo prasmju tilta programmas īstenošanas pieredzi Luksemburgā, ieguvumus un secinājumus.

Luksemburgas Digitālo prasmju tilta programma ir pilotprojekts, kuru, sākot ar 2018. gada maiju, īstenoja Luksemburgas Darba, nodarbinātības, sociālās un solidārās ekonomikas ministrija sadarbībā ar Luksemburgas nodarbinātības dienestu (ADEM), Konjuktūras komiteju (Conjunture commitee), darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kuru pozīcijas darba tirgū piedzīvo pārmaiņas, bet darbavietas tiek apdraudētas darba tirgus digitālās transformācijas dēļ.​ 

Programmas ietvaros tika pētīta un prognozēta tehnoloģiju attīstības ietekme uz darbinieku prasmēm un nodarbinātību kopumā, bet darba ņēmējiem tika piedāvātas iespējas attīstīt jaunas digitālās, daudzfunkcionālās un uzņēmējdarbības prasmes, izmantojot modernās mācību formas. Pilotprojekts veicināja Luksemburgas uzņēmumu modernizāciju un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši prasībām, ko nosaka pārmaiņas tehnoloģiju jomā. 

Luksemburgas Digitālo prasmju tilta programmas mērķis - izstrādāt plašu valsts stratēģiju un nodrošināt atbalsta mehānismus darbaspēka prasmju attīstībai nākotnē un palīdzēt uzņēmumiem to digitālajā pārveidē.