Jaunumi
Foto: , Nodarbinātības valsts aģentūra godināja savus šī gada izcilākos darbiniekus.

10.novembrī Latvijas Kara muzeja telpās norisinājās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākums “Nodarbinātības valsts aģentūras loma nodarbinātības un valsts labklājības veicināšanā. 2023. gada darbības rezultāti”, kuru atklāja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite. Viņa pateicās NVA kolektīvam par darbu un novēlēja būt optimistiem, kas izaicinājumos spēj ieraudzīt iespējas. “Jūs savā darba ikdienā redzat darba rezultātu. Jūs varat motivēt, pamudināt cilvēku uz rīcību, uz ticību sev, bet mainīt savu dzīvi var tikai cilvēks pats. Un motivācijas pamudināšana laikam ir visgrūtākais un vislielākais izaicinājums, kas ir ļoti būtisks darbā ar klientiem,” uzsvēra Diāna Jakaite.

NVA direktore Evita Simsone atskatījās uz NVA paveikto šajā gadā, tostarp viņa norādīja, ka 2023. gada 9 mēnešu laikā darbā iekārtojās 42 736 NVA reģistrētie klienti, no kuriem 7 280 iekārtojās darbā pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas. Reģistrēto klientu vidējais bezdarba ilgums samazinās, septembra beigās tas bija nepilni 5 mēneši. Daudz ir darīts, lai īstenotu NVA stratēģisko vīziju - kļūt par vadošo partneri darba devējiem personāla piesaistē. Šī gada pirmajā pusgadā vien aģentūras pakalpojumus izmantoja 4599 darba devēji, to skaitā 1080 jaunie sadarbības partneri. 2023. gada 9 mēnešos darba devēji NVA bija reģistrējuši kopumā 70 480 jaunas brīvās darbavietas. Pirmajā pusgadā 6 981 darba devēju reģistrētajai brīvajai darbavietai bija veiktas vajadzīgo darbinieku atlases. Pēc Covid-19 pandēmijas ietekmētā pārtraukuma šogad tika atsākta darba devēju un darba meklētāju klātienes satikšanās pasākumu rīkošana, un NVA Vakanču gadatirgi šoruden ir norisinājušies Daugavpilī un Rīgā, gūstot lielu gan darba devēju, gan darba meklētāju atsaucību. Regulāri tiek organizēti ļoti pieprasītie darba devēju un darba meklētāju satikšanās pasākumi tiešsaistē - līdz novembra sākumam darba devējiem vajadzīgo darbinieku piesaistei notikušas 27 tiešsaistes tikšanās, kurās piedalījās 496 darba meklētāji. NVA turpina paplašināt un pilnveidot mūsdienīgas iespējas klientiem apgūt darba tirgū pieprasītās prasmes - gan klātienē, gan attālināti. Piemēram, mācības tiešsaistes kursu platformās šī gada 9 mēnešos ir uzsācis 531 klients, bet tiešsaistes mācības, ko NVA piedāvā sadarbībā ar uzņēmumu “Google”, 1 636 klienti. Šogad veiksmīgi tika īstenots Mūžizglītības pasākums bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem. Darba tirgū pieprasīto prasmju apguvē mūžizglītības pasākuma ietvaros 9 mēnešu laikā iesaistīti 14760 nodarbinātie. Liels darbs tika ieguldīts iepriekšējā plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanas noslēgumam un jauno projektu izstrādei un īstenošanas uzsākšanai. Arī šogad NVA sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri patvērumu no kara raduši Latvijā. Kopumā NVA atbalstu kopš kara sākuma ir saņēmuši 25217 Ukrainas iedzīvotāji.  “Mūsu darbs ir ļoti svarīgs. Un es ticu, ka ikviens no mums savā darba ikdienā apzinās, ka prezentē savu valsti, jo mūsu attieksme, kompetence, rīcība un profesionalitāte klienta vai sadarbības partnera acīs veido viedokli par Latvijas valsts pārvaldes institūciju darbu un tā kvalitāti. Darba tirgus nemitīgi mainās, un mēs esam pirmie, kas šīs pārmaiņas palīdz saskatīt, pārvarēt un iedrošināt citus. Mums ir jāmainās laikam līdzi, lai mūsu darbs kļūtu vēl kvalitatīvāks. Mēs turpināsim savu izaugsmi un attīstību, lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un sabiedrībai kopumā.” teica Evita Simsone.

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienu, Nodarbinātības valsts aģentūra godināja savus šī gada izcilākos darbiniekus.

Par nozīmīgu ieguldījumu NVA attīstībā, nodarbinātības jomā, aģentūras tēla veidošanā un popularizēšanā Atzinības rakstus saņēma Valmieras filiāles Smiltenes Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizatore Una Eglīte, Talsu filiāles nodarbinātības organizatore Evita Ivanova, Ventspils filiāles Ventspils Klientu apkalpošanas centra karjeras konsultante Vaira Jansone, Madonas filiāles karjeras konsultante Maruta Krasnobaja, Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” nodarbinātības organizatore Jolanta Lazdiņa, Darba tirgus departamenta direktore Eva Lossane, Jūrmalas filiāles Jūrmalas Klientu apkalpošanas centra ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" nodarbinātības organizatore Sanita Purmale, Jūrmalas filiāles Tukuma Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizatore Jekaterina Rastopčina, Rēzeknes filiāles ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” nodarbinātības organizatore Ilona Sideļņika, Liepājas filiāles ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" nodarbinātības organizatore Gunta Strunga, Finanšu vadības departamenta Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas vadītāja Ligita Veinberga, Jelgavas filiāles Jelgavas Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizatore Jūlija Vekovešņikova, Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” nodarbinātības organizatore Dace Vītola, Nodarbinātības pasākumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vecākā eksperte Aija Zepa.

Par priekšzīmīgu amata pienākumu izpildi, veicinot NVA attīstību,  Pateicības rakstus saņēm Nodarbinātības pasākumu departamenta ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" vecākā eksperte Antra Balode, Cēsu filiāles Cēsu Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizatore Madara Biezā, Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļas ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" nodarbinātības organizatore Mairita Cepliša, Valmieras filiāles Valkas Klientu apkalpošanas centra ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” nodarbinātības organizatore Diāna Čečiņa, Jēkabpils filiāles Jēkabpils Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizators Visvaldis Feldmanis, Preiļu filiāles nodarbinātības organizatore Santa Kalviša-Soida, Nodarbinātības pasākumu departamenta ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vecākā eksperte Zane Kauliņa, Ludzas filiāles nodarbinātības organizatore Anna Leščinska, Jelgavas filiāles Dobeles Klientu apkalpošanas centra ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” nodarbinātības organizatore Sandra Lūciņa, Nodarbinātības pasākumu departamenta ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"  vecākā eksperte Dace Lūse, Liepājas filiāles nodarbinātības organizatore Maija Miķelsone, Bauskas filiāles ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Karjeras konsultante Inga Ozoliņa, Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļas ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" nodarbinātības organizatore Inga Padega, Ventspils filiāles Kuldīgas Klientu apkalpošanas centra ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" nodarbinātības organizatore Elīna Strāķe, Saldus filiāles ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" nodarbinātības organizatore Dace Veinberga, Valmieras filiāles Valmieras Klientu apkalpošanas centra ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" nodarbinātības organizatore Vita Zandersone.           

Jelgavas filiāles Jelgavas Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizatore Iveta Kokta,  Balvu filiāles Balvu Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizatore Līga Kriviša, Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra vadītāja Jeļena Lismane,  Jelgavas filiāles Dobeles Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizatore Līga Skromule un Rēzeknes filiāles nodarbinātības aģente Astrīda Zahare saņēma NVA direktores pateicību par operatīvu rīcību un veikumu, strādājot darbu grupā par autoratlīdzības saņēmēju tiesībām iegūt un saglabāt bezdarbnieka statusu.