Jaunumi
Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā reģistrētos klientus, kuriem nepieciešams apgūt darba tirgū pieprasītās profesionālās vai neformālās prasmes, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina pieteikties dalībai mācībās, kas tiek īstenotas Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” ietvaros, izmantojot kuponu metodi. No 2024.gada 8.februāra bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti var pieteikties profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, savukārt gan bezdarbnieka, gan darba meklētāja statusā reģistrētie klienti – svešvalodu, datorzinību un transportlīdzekļu vadītāju programmu apguvei.

Profesionālās tālākizglītības programmu apguvei var pieteikties bezdarbnieka statusā reģistrēts klients, kurš atbilst kādam no šiem kritērijiem:

  • nav profesionālās kvalifikācijas;
  • iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
  • iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
  • zaudētas profesionālās prasmes, jo nav strādāts iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nav iespējams turpināt darbu iegūtajā profesijā.

Svešvalodu, datorzinību un transportlīdzekļu vadītāju programmu apguvei var pieteikties gan bezdarbnieka, gan darba meklētāja statusā reģistrētie klienti, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un apgrūtina darba atrašanu.

Mācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt NVA reģistrēto klientu apmācību, noteica Labklājības ministrijas izveidota komisija. Izglītības programma jāizvēlas no Labklājības ministrijas apstiprinātā programmu saraksta: profesionālās tālākizglītības programmu saraksts pieejams NVA tīmekļvietnes sadaļā  “Kvalifikācijas ieguve”, bet  svešvalodu, datorzinību un transportlīdzekļu vadītāju programmu saraksti – sadaļā  “Prasmju apguve”.

Pieteikties dalībai Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” mācību pasākumos ir iespējams divos veidos:

  1. apmeklējot klātienē savu NVA filiāli un pieteikumu mācībām reģistrējot pie nodarbinātības aģenta vai karjeras konsultanta;
  2. autentificējoties CV un vakanču portālā un reģistrējot vēlmi sadaļā “Profils”, “Pasākumi”, “Reģistrēt vēlmi dalībai pasākumos”.

CV un vakanču portālā reģistrētās vēlmes atbilstību mācību nosacījumiem izvērtēs NVA darbinieks un  apstiprinās vai atteiks dalību mācībās. Klientiem, rindas kārtībā pēc pieteikuma reģistrēšanas datuma, tiks izsniegts mācību kupons. Pēc mācību kupona saņemšanas 10 darba dienu laikā klientam pašam vai no NVA tīmekļvietnē ievietotā piedāvājumu saraksta ir  jāizvēlas izglītības iestāde un mēneša laikā jāuzsāk mācības.

Bezdarbnieka statusā NVA reģistrētais klients izvēlētās izglītības programmas apguves laikā saņems stipendiju - 5 eiro apmērā par katru mācību dienu. Ja mācību dalībnieks bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauks mācības, viņam būs jāatlīdzina mācību laikā saņemtā stipendija!

Ja izglītības iestāde atrodas tālu no deklarētās dzīvesvietas, ir iespējams saņemt finanšu atlīdzību reģionālās mobilitātes atbalstam – transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju.

Detalizētāka informācija par mācību piedāvājumu izlasāma NVA tīmekļvietnē.