Jaunumi
Vizualizācija, NVA logo, tekstuāls saturs

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” mācību pasākuma “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)” ietvaros uzsāk pieteikumu pieņemšanu datorzinību programmu apguvei.

Līdz šim mūžizglītības pasākuma klientiem jau bija iespēja pieteikties valsts valodas, angļu valodas, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību programmām. Lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu un paaugstinātu to konkurētspēju darba tirgū, tagad tiek piedāvāta iespēja iegūt vai pilnveidot mūsdienās pieprasītās digitālās prasmes. Mācības tiks īstenotas, izmantojot kuponu metodi.

NVA datorzinību apguvē plāno iesaistīt līdz 3500 nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas.

Detalizētāka informācija par NVA organizētās mūžizglītības datorzinību programmu izglītības piedāvājumiem un pieteikšanās dalībai pasākumā pieejama NVA vietnes sadaļā:

ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

REACT-EU līdzfinansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai