Darba devējiem Informācija presei Jaunumi
Vizualizācija, NVA logo un tektstuāls saturs

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles turpina pieņemt darba devēju pieteikumus subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos klientus, kuriem ir piešķirts bezdarbnieka statuss.

Darba devēji, kuri subsidēto darbavietu izveidei pieteiksies šogad, NVA līdzfinansējumu varēs saņemt 9 mēnešu periodā, ja subsidētājās darbavietās nodarbinātie darbu uzsāks līdz šī gada beigām. Savukārt tie darba devēji, kuri pieteiksies nākamgad, subsidētās darbavietas varēs izveidot uz 6 mēnešu periodu, un darba tiesiskās attiecības ar nodarbinātajiem būs jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.martam.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam klientam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā un viņa darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota NVA klientam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. NVA piešķir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai, ja darba devējs darba vietu veidos NVA klientam ar invaliditāti.

ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek nodarbināti NVA klienti ar invaliditāti; klienti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus; klienti vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu; klienti vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu; klienti ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Darba devēju izveidotajās un NVA līdzfinansētajās darbavietās 2022.gada 10 mēnešos darbu uzsāka 828 NVA klienti, to skaitā 567 NVA klienti ar invaliditāti.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darbavietu izveidei?

  1. solis
    • Jāreģistrē vakance NVA.
  2. solis
    • Jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas NVA klients, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar klientu.
  3. solis
  4. solis
    • Aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļāSubsidētās darba vietasun NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā  “Kontakti”.

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001