Darba devējiem Jaunumi
NVA logo, teksts, vizualizācija

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 24.maija līdz 30. maijam pieņem darba devēju pieteikumus papildu darba vietu izveidei skolēnu nodarbināšanai jūlijā un augustā vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros. 

Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai, darba devējam jāaizpilda NVA tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma  forma un aizpildītais pieteikums kopā ar piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu jāiesniedz tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot darba vietu. Ja darba devējs vēlas veidot darba vietas skolēniem vairāku NVA filiāļu apkalpošanas teritorijās, tad parakstīts ar drošu elektronisko parakstu pieteikums ir jānosūta uz NVA oficiālo elektronisko adresi.  NVA oficiālā e-adrese, kā arī filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

Darba devējs, kurš piedāvās darba vietu skolēnam vasaras brīvlaikā, saņems dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. NVA piešķirs arī dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam. Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums skolēna darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 620 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Skolēns pasākumā tiks nodarbināts vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos, vienojoties ar darba devēju, līdz diviem mēnešiem. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma noteikumi paredz, ka darba devējs var vienoties ar konkrētu skolēnu par darba vietu un laiku, norādot šo informāciju pieteikumā. Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos līdz 31. augustam. Valsts līdzfinansētajās darba vietās strādāt varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Darba iespējas vasaras brīvlaikā jau otro gadu pēc kārtas varēs izmatot arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērni.

Šogad pasākuma īstenošanai paredzētais finansējums ir 3 542 672 eiro, kas ir pietiekams, lai izveidotajās darba vietās nodarbinātu 10 302 jauniešus.