Bezdarbnieki Darba devējiem Jaunumi
NVA logo, Google logo un teksts

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar uzņēmumu Google NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem, kuriem nepieciešams pilnveidot prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām,  piedāvā iespēju bez maksas tiešsaistē pilnveidot digitālās prasmes četrās mācību programmās: "IT atbalsts", "Datu analīze", "Lietotāju pieredzes dizains", "Projektu vadība". 

Mācības notiek angļu valodā starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera. Lai varētu mācīties, ir jābūt vidējai izglītībai, datorprasmēm lietotāja līmenī un angļu valodas lasīšanas prasmēm vismaz B1 līmenī.

 Mācību ilgums:

  • IT atbalsts (IT Support– 100 mācību stundas;
  • Lietotāju pieredzes dizains (UX Design) -   200 mācību stundas;
  • Datu analīze (Data Analytics-  180 mācību stundas;
  • Projektu vadība (Project Management- 140 mācību stundas 

NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem mācības notiek ne mazāk kā 4 mācību stundas darba dienā, bet bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem - ne mazāk kā 2 mācību stundas darba dienā.

Jāpiesakās Google atbalstītajām mācībām elektroniski, aizpildot anketu:

Mācību vietu skaits ir ierobežots!

Mācības ir jāuzsāk divu darba dienu laikā no platformas Coursera bezmaksas piekļuves e-pastā saņemšanas dienas.

NVA var pārtraukt piekļuvi apmācību programmai, ja dalībnieks 30 dienas nav piedalījies apmācībās!

Ja rodas neskaidrības vai papildu jautājumi, NVA reģistrētos klientus lūdzam sazināties ar savu NVA filiāles atbildīgo darbinieku vai, rakstot e-pastā NVA Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vecākai ekspertei Lienei Matutei (Liene.Matute@nva.gov.lv).

Bezdarba riskam pakļautos nodarbinātos, jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot e-pastā NVA Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vecākam ekspertam Ronaldam Kražem (Ronalds.Kraze@nva.gov.lv)​.