Bezdarbnieki Jaunumi
NVA logo, teksts, ilustrācijā: cilvēks pie datora

esf logo ansamblis

ESF projekts nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) reģistrētajiem bezdarbniekiem, kuriem nepieciešams pilnveidot profesionālās digitālās zināšanas un prasmes, piedāvā iespēju iesaistīties profesionālās pilnveides programmu, profesionālās tālākizglītības modulāro programmu vai augstākās tālākizglītības kursu (moduļu) apguvē.  Mācības tiek apmaksātas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» ietvaros.

Mācības NVA īsteno pēc kuponu metodes, ņemot vērā bezdarbnieka iepriekš iegūtās prasmes un izglītību. Bezdarbnieks vai darba meklētājs, kurš atbilst pasākuma mērķa grupas kritērijiem, saņem apmācību kuponu rindas kārtībā. Izglītības iestādi, kurā mācīties, bezdarbnieks vai darba meklētājs izvēlas pats, izmantojot NVA piedāvāto izglītības iestāžu sarakstu, vai patstāvīgi. Izglītības programmas apguves laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija - 5 eiro par vienu mācību dienu.

NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem no šī gada piedāvā apgūt desmit jaunas profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 • Agile projektu vadība,
 • Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām),
 • Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzināšanām),
 • Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām),
 • Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām),
 • IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināšanām),
 • IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana,
 • 3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām),
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā,
 • Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai.

Lai reģistrētie bezdarbnieki varētu iegūt kvalifikāciju tādās profesijās kā programmēšanas tehniķis, datorsistēmas tehniķis, telekomunikāciju tehniķis, elektronikas tehniķis, NVA piedāvā arī astoņu jaunu profesionālās tālākizglītības programmu moduļu apguvi:

 • Vienkāršu algoritmu izstrāde,
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (EIKT) pamatprocesi un darbu veidi,
 • EIKT drošības politikas veidošana,
 • EIKT produktu izstrāde,
 • Lietotnes programmēšana,
 • Programmēšanas tehnoloģijas,
 • Sistēmu programmēšana,
 • Servera izvēle un uzstādīšana.

Lai reģistrētie bezdarbnieki varētu apgūt arī augstas kvalifikācijas IT profesijas, NVA sadarbībā ar augstskolām šobrīd piedāvā reģistrētajiem bezdarbniekiem iespēju pieteikties šādiem augstākās izglītības kursiem (moduļiem):

 • Datorgrafika,
 • Programmēšanas valodas. Ievads C++,
 • Datortīklu administrators,
 • Ievads lietu interneta tehnoloģijās un pielietojumos.

Minēto profesionālās pilnveides programmu, profesionālās tālākizglītības programmu moduļu vai augstākās izglītības kursu (moduļu) apguve var tikt nodrošināta attālinātās apmācības formā.

NVA plāno paplašināt augstākās izglītības datorikas kursu (moduļu) apguves iespējas un piedāvāt vēl šādu augstākās izglītības kursu (moduļu) apguvi:

 • Lāzertehnoloģiju izmantošana materiālu apstrādē,
 • Interneta sistēmu projektēšana,
 • Biznesa datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas,
 • Robotikas un programmēšanas pamati ar mikrokontrolleriem,
 • Datu bāzu tehnoloģijas,
 • Programmēšanas valoda Java,
 • Programmēšanas valoda Python,
 • Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai,
 • Ievads dziļajā mašīnmācīšanā,
 • Datu noliktavas.

Sekojiet publikācijām NVA mājaslapā! Detalizētāka informācija par mācību iespējām un izglītības programmu saraksti pieejami šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-iespejas

Atgādinām, ka apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Komisijas sastāvā iekļauti Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, NVA, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un citu kompetento valsts, pašvaldību, augstākās izglītības un zinātnes institūciju vai biedrību un nodibinājumu pārstāvji un eksperti.