Jaunumi
Attēlu kolāža, traktors novāc ražu, redzami būvdarbu instrumenti dažādās krāsās

Noslēgusies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotā akcija "Sezonas darbi", kas tika uzsākta šī gada martā, lai atbalstītu darba devējus  sezonas darbu vakanču aizpildīšanā. Darba meklētāji ik dienu varēja iepazīties ar aktuālajiem sezonas darba piedāvājumiem NVA tīmekļvietnes īpašajā sadaļā „Sezonas darbi” un pieteikties darbam.

Kopumā akcijā šogad bija iesaistījušies 222 darba devēji, piedāvājot 2812 sezonas vakances dažādās darbības jomās - lauksaimniecībā (1426), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (888), būvniecībā (347), izmitināšanā un ēdināšanā (111) un citās jomās.  Pieprasītākās profesijas bija kūdras ieguves palīgstrādnieks, sezonas lauksaimniecības strādnieks, ceļu būves palīgstrādnieks, mežstrādnieks, iesaiņotājs, laukstrādnieks, traktortehnikas vadītājs.

Visplašākais sezonas darbu piedāvājums bija Rīgas reģionā un Vidzemē,  lielākais sezonas darbu vietu skaits bija reģistrēts NVA filiālēs Siguldā (451), Limbažos (451) un Rīgā (228).  Viszemākā  darbu devēju aktivitāte, piedāvājot sezonas darbu, bija novērojama Latgalē.

Darba devējiem, kuri meklēja sezonas strādniekus, bija iespēja pieteikties arī vajadzīgo darbinieku atlasei no NVA reģistrēto bezdarbnieku vidus, pateicoties šim pakalpojumam, uz sezonas laiku tika nodarbināti arī 62 NVA reģistrētie bezdarbnieki. Strādājot sezonas darbus, NVA reģistrētais bezdarbnieks saglabā bezdarbnieka statusu, ja ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas divreiz gada periodā nepārsniedz kopumā 120 dienas.

Lai gan sezonas darbu akcija NVA tīmekļvietnē ir noslēgusies, sezonas vakanču reģistrācija turpinās, un sezonas darbu piedāvājumi jebkuram darba meklētājam ir pieejami NVA CV un vakanču portālā. 13.oktobrī NVA datu bāzē bija aktuālas 380 sezonas darbu vakances, vispieprasītākie - kūdras ieguves palīgstrādnieki (125), mežstrādnieki (63), sezonas lauksaimniecības strādnieki (47)​.