Jaunumi

Visu jūliju visā Latvijā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīko Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti. 5.jūlijā Daugavpilī, Rēzeknē un Tukumā norisinājās akcijas pirmie pasākumi.

Daugavpilī darba meklētāji ar invaliditāti viesojās SIA “Motor Lux”. Darba vidē viņi iepazinās ar uzņēmuma darbību, darba iespējām un darba procesu, tikās ar uzņēmuma vadītāju.

SIA “Motor Lux” piedalās pasākumā, lai atrastu ieinteresētus un godprātīgus darbiniekus, kas vēlas saistīt savas darba gaitas ar automobiļu remonta un apkopes nozari, mācoties un pilnveidojoties kopā ar uzņēmumu. Darba devējs ieteica šādas tikšanās rīkot biežāk, piesaistot lielu skaitu bezdarbnieku ar invaliditāti un jaunus darba devējus. Arī darba meklētāji, uzsverot pasākuma nozīmīgumu, rosināja šādas tikšanās uzņēmumos rīkot biežāk.

Pieteikšanās dalībai “Atvērto durvju dienās personām ar invaliditāti uzņēmumos” norisināsies visu jūliju, pietiekties aicināti gan darba devēji, gan darba meklētāji, elektroniski aizpildot pieteikumu NVA mājaslapā. Informācija par saņemtajiem darba devēju piedāvājumiem NVA mājaslapā tiek aktualizēta visa mēneša garumā, darba meklētājiem jāizvēlas interesējošie uzņēmumi un jāaizpilda pieteikuma anketa. Apmeklēt darba devējus atvērto durvju dienās aicinām gan NVA reģistrētos, gan nereģistrētos bezdarbniekus un darba meklētājus ar invaliditāti.

Detalizētāka informācija un pieteikuma anketas pieejamas NVA mājaslapā: https://www.nva.gov.lv/lv/atverto-durvju-dienas-uznemumos-personam-ar-invaliditati-informacija-darba-mekletajiem.

Informācija par NVA atbalstu personām ar invaliditāti izlasāma NVA mājaslapas sadaļā “Nodarbinātības atbalsts personām ar invaliditāti”.