Jaunumi

Visu jūliju visos Latvijas reģionos Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem rīkoja pasākumus “Atvērto durvju dienas personām ar invaliditāti uzņēmumos”, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū un mazinātu stereotipus par darbinieku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām. Daudzās Latvijas pilsētās un pagastos gan NVA reģistrētie, gan nereģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji ar invaliditāti viesojās uzņēmumos, iestādēs un biedrībās, lai darba vidē klātienē satiktos ar darba devējiem, iepazītu darba iespējas un darba procesu. 

Ņemot vērā lielu darba devēju atsaucību, daži atvērto durvju dienu pasākumi norisināsies arī augusta pirmajās dienās: 3.augustā plkst. 10.00 darba meklētājus ar invaliditāti uz tikšanos aicina biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, 4.augustā plkst. 10.00 Rīgā savas durvis vaļā vērs SIA “Strazdumuiža”, bet plkst. 13.00 -  SIA “Bite Latvija”, savukārt 10.augustā plkst. 9.00 darba meklētāji ar invaliditāti Ķekavā aicināti apmeklēt AS “Putnu fabrika Ķekava”, bet plkst.10.00 Rīgā – SIA “Senior Baltic”. Detalizētāka informācija par šiem pasākumiem pieejama  NVA vietnes sadaļā “Notikumu kalendārs”.

Piedāvājam ieskatu dažos atvērto durvju dienu pasākumos, kas norisinājās jūlija beigās Rīgā.

26. jūlijā Rīgā darba meklētāji ar invaliditāti apmeklēja uzņēmumu "Cabot Latvia", kura ražotnes atrodas 40 pasaules vietās. Rīgā atrodas administratīvais centrs, tā darbinieki koordinē uzņēmuma darbības procesus no preču pasūtīšanas līdz to piegādei: pasūtījumu pieņemšana un nodošana ražošanai, loģistika, grāmatvedība un finanses, personāla vadība un starptautiska personāla atlase. Atvērto durvju dienas apmeklētāji tika iepazīstināti ar uzņēmumu, darba devēja pārstāves stāstīja par darba iespējām tādās profesijās kā klientu apkalpošanas speciālists, datu ievades operators un ienākošo rēķinu apstrādes speciālists, dalījās savā pieredzē, uzsākot darba gaitas uzņēmumā.

26.jūlijā Ogrē Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti norisinājās SIA "HansaMatrix Pārogre". Uzņēmums piedāvāja darba iespējas ražošanas darbinieka profesijā.

27. jūlijā darba meklētāji ar invaliditāti iepazina darbu uzņēmumā "A. Āboltiņas Klīnika" Rīgā. Klīnikas vadītāja Anete Āboltiņa pastāstīja par uzņēmuma darbības jomu un klientu apkalpošanas speciālista darba pienākumiem, iedrošinot pretendentus, ka būs gan atbalsts, gan apmācība. Vēlāk notika arī individuālas pārrunas un pretendentu atlase klientu konsultanta vakancei.

28. jūlijā darba meklētāji ar invaliditāti apmeklēja Rīgas uzņēmumu "Liko-R", kas,  sadarbojoties ar partneriem visās trīs Baltijas valstīs, izgatavo briļļu lēcas pēc klientu individuāla pasūtījuma un jau gadu ar NVA atbalstu veiksmīgi nodarbina darbinieku ar invaliditāti. Uzņēmuma valdes loceklis Linards Kovalevskis pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar briļļu lēcu izgatavošanas procesu, pastāstīja par piedāvāto ražošanas iekārtu operatora vakanci.

28. jūlijā durvis darba meklētājiem ar invaliditāti Rīgā vaļā vēra arī sociālais uzņēmums "OWA", kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. Uzņēmuma vadītāja Natālija Jermolajeva stāstīja par uzņēmuma darbības jomu un darba iespējām sociālo mediju specialista profesijā.

28. jūlijā darba meklētāji ar invaliditāti apmeklēja uzņēmuma ‘’LEKON’’ veikalu “Citro” Rīgā.  Uzņēmums piedāvāja veikala kasiera un pārdevēja vakances.