Jaunumi
Mediju apskats: skolēnu un viņu darba devēju pieredzes stāsti par darbu vasaras brīvlaikā

No 1.jūnija līdz 31.augustam visā Latvijā norisinājās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Skolēni strādāja tirdzniecības vietās, pašvaldībās, zemnieku saimniecībās, birojos, uzņēmumos, kultūras iestādēs un citās darba vietās, darba prasmes apgūstot tādās profesijās kā, piemēram,  arhīvists,  bibliotekārs, biroja administrators, datu ievades operators, klientu apkalpošanas speciālists, klientu apkalpotājs, labiekārtošanas strādnieks,  muzeja krājuma glabātājs, palīgstrādnieks, pavāra palīgs, pārdevēja palīgs, preču izvietotājs, projektu asistents, sezonas strādnieks, skolotāja palīgs, sporta pasākuma organizators, tirdzniecības zāles darbinieks, tūrisma informācijas konsultants, veikala pārdevējs, virtuves darbinieks un daudzas citas. Par skolēnu darbu vasaras brīvlaikā regulāri vēstīja gan centrālie, gan reģionālie plašsaziņas līdzekļi. Esam apkopojuši dažu augustā un septembra sākumā medijos publicēto rakstu fragmentus.

eLiesma logo

Noslēdzas skolēnu vasaras nodarbinātības programma

29.08. 2023

Šovasar skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, ko organizē gan Valmieras novada pašvaldība, gan Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), iesaistījās skolēni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada administratīvajā teritorijā un kuri mācās novada pamata, vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

Novada pašvaldības īstenotajā un finansētajā programmā iesaistījās 357 skolēni vecumā no 13 līdz 19 gadiem, viņi tika nodarbināti 15 darba dienas vienā no piedāvātajiem četriem periodiem no 1. jūnija līdz 25. augustam. NVA īstenotajā un finansētajā programmā sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību iesaistījās 147 skolēni vecumā no 15 līdz 19 gadiem, viņi strādāja vienu mēnesi.

(..) Skolēniem darba vietas nodrošināja 71 novada pašvaldības iestāde un 22 uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas. Skolēniem tika nodrošināta iespēja gūt vērtīgas darba prasmes, strādājot tādās pašvaldības iestādēs, kā, piemēram, pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, bibliotēkās, Valmieras muzejā, apvienību pārvaldēs, kultūras namos, jauniešu centros u.c. Skolēni darbojās arī vairākos uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās, piemēram, SIA «Vidzemes slimnīca», SIA «Valmieras Olimpiskais centrs», SIA «Tirdzniecības nams «Kurši»», SIA VALPRO, SIA «Mazais Ansis», Vidzemes Augstskola, Valmieras tehnikums, nodibinājums «Valmieras atbalsta fonds» u.c.

Skolēni tika nodarbināti tādos amatos kā palīgstrādnieks, pedagoga palīgs, pārdevējs, dārznieks, bibliotekāra palīgs, kultūras darba speciālista asistents, jaunatnes darbinieka palīgs, viesmīlis, gadījuma darba strādnieks, apkopējs, arhivāra palīgs, sporta pasākumu organizatora palīgs, lietveža palīgs u.c.

Ieva Vērzemniece, novada Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos, vērtēja nodarbinātības programmu: «Skolēnu vasaras nodarbinātības programmā gūtā darba pieredze skolēniem deva ieskatu profesionālajā dzīvē, veicinot jauniešos atbildības un pienākumu izjūtu, savu spēju un iemaņu apzināšanu turpmākajā karjeras izvēlē. Vasaras darbs ir nenovērtējama pieredze, ko katru gadu vēlas izmantot daudzi jaunieši, lai ne tikai saturīgi pavadītu brīvlaiku un nopelnītu savu pirmo algu, bet arī tāpēc, lai iegūtu kaut ko vērtīgu sev - pieredzi un zināšanas turpmākajai dzīvei.»

(..) SIA «Vidzemes slimnīca» nodarbināti 18 skolēni. Sanita Kandele, SIA «Vidzemes slimnīca» personāla vadības daļas vadītāja: «Ir trīs galvenie virzieni, kuros nodarbinām skolēnus: darbs arhīvā ar dokumentu sistematizēšanu, kārtošanu un datu ievadi; palīgdarbi virtuvē, dārzeņu pirmapstrāde, darbs jaunajā kafejnīcā, ēdienu sadale pacientiem; āra teritorijas uzkopšana - puķu dobju un taciņu ravēšana. Esam gandarīti par skolēnu paveikto, viņi bija disciplinēti, strādīgi un darbus izpildīja rūpīgi. Bija skolēni, kas pie mums strādāja jau atkārtoti, varētu teikt, ka izveidojusies darba kultūra, mēs zinām, kādu rezultātu varam sagaidīt. SIA «Vidzemes slimnīca» skolēnu vasaras nodarbinātības programmā ir ilggadējas sadarbības partnere un labprāt iesaistīsies arī turpmāk.»

Zane Krūmiņa, SIA VALPRO mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste: «Šovasar ar prieku savā komandā uzņēmām 35 jauniešus. Viņi iesaistījās gan produktu ražošanā (kannu aksesuāru montāža un iepakošana, korpusu ražošanas palīgdarbi u.c.), gan veica dažādus saimnieciskus darbus - krāsošanu, tīrīšanu un teritorijas labiekārtošanu. Esam priecīgi, ka visi jaunieši bijuši ļoti atbildīgi darbalaika un darba kārtības noteikumu ievērošanā. Ļoti dažāda bija jauniešu motivācija - bija gan tik jaudīgi, ka ceram sastapt arī nākamvasar, gan tādi, ko nācās mudināt -izpratne par darbu un tā kvalitāti mēdza atšķirties. Priecājamies par papildu darba rokām, kā arī jūtamies gandarīti, ka varam iesaistīties jauniešu izpratnes veidošanā par darbu, darba kultūru un uzņēmumu. Ceram, ka esam iedvesmojuši jauniešus sākt domāt arī par savu nākotnes profesiju un izglītības nozīmīgumu.» (..)

"Ziemeļlatvijas" logo

ZAAO vasarā nodrošina darbu reģiona jauniešiem

29.08.2023

Lai veicinātu skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi, SIA “ZAAO” 2023. gadā pirmo reizi iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Kopumā uz SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) piedāvātajām vakancēm gadījuma darba strādnieks un lietvedis tika saņemti 5 skolēnu pieteikumi, no kuriem visi tika apstiprināti un pieņemti ZAAO darba kolektīvā. Gan jūlijā, gan augustā poligonā “Daibe” palīdzīgu roku ikdienas teritorijas uzkopšanā un citos darbos sniedza divi jaunieši, bet Valmieras birojā, palīdzot lietvedības un personāla jautājumos, Valmieras tehnikuma audzēkne Rūta Karlīna Bakaisa. Rūtas atziņas pēc vasaras: “ZAAO vasaras darbs bija kā lielisks ieskats perfektai darba vietai – rūpes par katru darbinieku, kompetences, moderna darba vide, pilnveides iespējas, laipna attieksme vienam pret otru. Man šis bija kā jauns pieredzes ceļojums ar plašu zināšanu bagāžu līdzi nākotnei. Tas iedeva man ne tikai zināšanas savā profesionālajā jomā, bet arī sevis pilnveidošanā un pašizaugsmē. Ar lepnumu varu teikt, ka esmu bijusi daļa no ZAAO. Paldies manai darba vadītājai Lienei par manas pieredzes bagātināšanu un pārējai ZAAO komandai par organisko iederēšanos jūsu komandā.”

“Iesaistīšanās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā ir iespēja ne tikai palīdzēt gūt pieredzi, prasmes nākotnes darbos, bet arī iespēja piesaistīt specialistus’’, uzsver ZAAO Personāla daļas vadītāja Liene Melbārde. “Ņemot vērā nozares specifiku, nevaram nodrošināt vasaras darbu lielam skaitam jauniešu, bet priecājamies par iespēju piesaistīt tos noteiktiem darbiem, lai vasarā, kad tradicionāli ir atvaļinājumu laiks, darbi neiekavētos. Uzņēmumā ZAAO kopumā tiek nodarbināti vairāki desmiti dažādu profesiju pārstāvji un, uzņēmumam attīstoties, būs nepieciešami jauni speciālisti. Ļoti ceram, ka iegūtā pieredze ZAAO jauniešiem noderēs jaunajā mācību gadā un būs kā palīgs nākotnes darba vietas izvēlē, kas varētu būt arī ZAAO!”

Uzņēmuma vārdā paldies Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm Valmierā un Cēsīs, ar kurām kopā izdevās sniegt iespēju jauniešu nodarbinātībai vasarā ZAAO. Paldies arī jauniešiem par sniegto pieredzi arī uzņēmumam ZAAO, palīdzot paskatīties uz ikdienas darba procesiem no cita skata punkta.

Skolēnu vasaras darbs Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā ir noslēdzies

1.09.2023.

Lai veicinātu skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” jau devīto gadu iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. (..)

Skolēnu darba pienākumi bija saistīti ar Slimnīcas parka teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbiem (zālāju kopšana, puķu dobju stādīšana, ravēšana, laistīšana, logu mazgāšana un teritorijas sakopšana).

Savukārt skolēni atzīst, ka vasaras darbs ir labs veids kā uzturēt sevi aktīvu un nodarbinātu, novērtējot darba mērķus un termiņus. Tāpat arī skolēni uzsver, ka, kaut gan vasaras darba specifika Slimnīcā nav tik saistoša, tas tomēr liek apzināties darba pienākumus un atbildību, kas ir ļoti nozīmīgs faktors pašu dzīvē.

Slimnīcas personāldaļas vadītāja Svetlana Karaņikova: “Tuvojoties vasaras beigām, es vēlos izteikt sirsnīgu pateicību par darbu un centību, ko skolēni ir ieguldījuši vasaras mēnešu laikā. Skolēnu ieguldījums ir bijis nenovērtējams, kā arī entuziasms un vēlme mācīties ir patiesi iedvesmojoša. Es ceru, ka skolēnu ir ieguvuši vērtīgu pieredzi un prasmes, ko varēs izmantot turpmākajos centienos.”

"Druva" logo

Skolēni vasarā apgūst darba pieredzi

22.08.2023

Šogad Cēsu novada teritorijā 27 darba devēji skolēniem piedāvāja darbu vasarā, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). (..)

SIA “Porcelāna galerija” īpašnieks Jānis Ronis piedāvā darbu skolēniem gan Inešos, kur jau ilgāku laiku ir Piebalgas porcelāna fabrikas veikals, gan pāris gadu esošajā Cēsu veikaliņā. (..) Jānis Ronis teic: “(..) Šāda sadarbība ar skolēniem ir ieguvums gan jaunajiem cilvēkiem, gan uzņēmējam. Protams, jaunais cilvēks ir jāapmāca, nevar līdz galam zināt, ko no viņa gaidīt, katrs ir citāds, turklāt arī pārdot ir jāmāk, tas nav tik vienkārši, kā šķistu pirmajā mirklī. Līdz šim man ir paveicies, lielu problēmu nav bijis. Mūsu veikalos ir brīvāka atmosfēra, veikals ir galerijas tipa, atšķiras no lielajiem veikaliem, bet tāpat ir jābūt pretimnākošam, laipni jāpastāsta par produkciju, jāatbild uz apmeklētāja jautājumiem. Tāpat ir jāsakārto telpa, jānotīra logi, visam jābūt tīram un kārtīgam, lai cilvēkam, kurš šajā vidē ienāk, ir patīkami.”

Jānis Ronis skaidro, ka sadarbība ar NVA ir ieguvums arī uzņēmējam: “Cēsīs apgrozījums ir mazāks, un tas, ka pusi no atalgojuma maksā valsts, palīdz izlīdzināt izdevumus.”

Cēsniece Amanda Irbe, kas mācās Ogres tehnikumā, ir priecīga par iespēju strādāt Piebalgas porcelāna veikalā Cēsīs. 

Cēsniece Amanda Irbe mācās Ogres tehnikumā dizainu. Pirms diviem gadiem ieguvusi pieredzi, strādājot “Ksenukai” veikalā, bet šogad ir priecīga par pieredzi Piebalgas porcelāna veikalā Cēsīs: “Vēlējos strādāt vietā, kur ir mierīgāk un kas ir ar māksliniecisku ievirzi, jo esmu sākusi apgūt dizainu. Te man ļoti patīk, te ir cita noskaņa, tāpat arī kolēģi ir saprotoši, pārāk nedusmojas, ja gadās pieļaut kādu kļūdiņu. Klienti ir gan vietējie, gan tūristi, apkalpoju gan latviešu, gan angļu valodā. Daudzi jautā, kur produkti ražoti, kā izgatavoti, labprāt izskaidroju.” Amanda Irbe vērtē, ka iespēja vasarā strādāt ir ļoti nozīmīga, jo īpaši jauniešiem, kuri mācās tehnikumā, jo tā ir iespēja iegūt praksi, kā arī pieredze var palīdzēt vieglāk atrast darbu nākotnē. (..)

“Vietējā Latgales Avīze” logo

Skolēnu vasaras nodarbinātības programma ir pieprasīta

11.08.2023.

Jau astoto gadu pēc kārtas Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Ludzas filiāli piedāvā jauniešiem un darba devējiem iesaistīties Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Šovasar savu pirmo darba pieredzi programmas ietvaros gūst 75 novada jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Darba vietas nodrošina 15 darba devēji visā novadā.

Skolēni varēja pieteikties darbam kādā no pašvaldības iestādēm: pagastu pārvaldēs, bērnudārzā, muzejā, tūrisma centrā, pašvaldības kapitālsabiedrībās. Atsaucās arī privātie uzņēmumi, piemēram, SIA «Mauriņi 57», IK «Dambis», SIA «PEAT EXPORTLLC».

(..) Amanda Leščinska no Ludzas jau otro gadu pēc kārtas vasarā strādā uzņēmumā «Atpūta Ludzā», kas piedāvā baudīt aktīvu atpūtu uz ūdens. Kā stāsta pati Amanda, darbs paver iespējas gan nopelnīt, gan arī atpūsties. Šogad «Atpūta Ludzā» komandai pievienojās trīs jaunieši. Jauniešu darba pienākumos ietilpst kajaku, SUP dēļu, katamarānu izsniegšana un sakopšana pēc lietošanas, tāpat arī peldošā plosta sagatavošana, galdu uzklāšana un nokopšana, protams, komunikācija ar viesiem – gan vietējiem, gan ārzemju tūristiem. (..) Darba laikā ir iegūtas jaunas zināšanas, kā arī iegūta pieredze tūrisma jomā, nostiprinātas angļu valodas zināšanas. «Man patīk šis darbs, jo katra diena ir piepildīta ar aktivitātēm, katra diena ir citāda. Darbs sagādā gandarījumu, jo mēs ar savu darbu cilvēkiem sagādājam pozitīvas emocijas, radām labvēlīgus apstākļus atpūtai. Droši varu apgalvot, ka labākā atpūta ir «Atpūta Ludzā!»,» ar gūto darba pieredzi dalās Amanda.

SIA «Kārsavas Namsaimnieks» ieskatā skolēnu vasaras nodarbinātības programmas ir atbalstāmas arī turpmāk, valdes loceklis Juris Vorkalis pašvaldības un NVA realizēto programmu vērtē pozitīvi. Kārsavas namsaimniekā šogad tiek nodarbināti deviņi jaunieši.

«Programma ļauj skolēniem iegūt pirmās prasmes, iemaņas un darba pieredzi, kā arī iepazīt darba vidi un darba attiecību veidošanos. Sadarbība ar jauniešiem ir dažāda, ir jaunieši, kas ar interesi un degsmi iesaistās un izpilda uzdevumus, iedziļinoties un analizējot arī uzdotā uzdevuma mērķi, tādējādi atgriezeniskā saite ir pat lielāka nekā darba devējs no viņiem sākotnēji sagaidīja, citi, savukārt, nav tik ieinteresēti, taču tehniski izpilda uzdoto,» stāsta Juris Vorkalis.

Arī SIA «Ludzas Apsaimniekotājs» šovasar palīgā nāk skolēni. Jaunieši palīdz Apzaļumošanas iecirkņa komandai, ikdienā rūpējoties par košajām ziedu dobēm, tās laistot, ravējot. Apzaļumošanas nodaļas vadītāja Olga Meirāne stāsta, kāda ir pieredze darbā ar skolēniem: «Jau vairāku gadu garumā, katru vasaras sezonu mūsu apzaļumošanas nodaļā strādā skolēni. Es uzskatu, ka viņiem tā ir ļoti laba prakse! Pirmkārt, tā ir iespēja būt pieprasītiem, sajust, ka viņi ir vajadzīgi savai pilsētai. Otrkārt, skolēni iegūst jaunas iemaņas un iemācās fizisku darbu. Treškārt, tā ir iespēja nopelnīt, kas sniedz iespēju izjust patstāvību. Protams, skolēnu darba produktivitāte nav salīdzināma ar pieredzējušiem strādniekiem, jo viņi tikai mācās un apgūst darbu, bet papildu darba rokas karstajā sezonā nekad nav liekas,» atzīst Olga Meirāne.

"Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome" logo

Vasaras brīvlaikā skolēniem nodrošina darba pieredzi

07.08.2023

Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" skolēnu vasaras brīvlaikā nodrošina darbu kopskaitā 30 Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem. Skolēni pieņemti darbā īslaicīgai nodarbinātībai Ventspils Piejūras kempingā, šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a, kā arī Ventspils Zilā karoga pludmalē.

Lai nodrošinātu skolēniem iespēju vasaras brīvlaikā nopelnīt, kā arī iegūt pirmo darba pieredzi, pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" jau vairākus gadus iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras bērnu un jauniešu nodarbinātības programmā, ko ik gadu līdzfinansē Ventspils valstspilsētas pašvaldība.

Ventspils Piejūras kempingā skolēnu vasaras brīvlaikā tiek nodrošinātas 18 darba vietas, katrā kalendārās vasaras mēnesī nodarbinot 6 jauniešus. Viņu darba pienākumos ietilpst gultu klāšana kempinga mājiņās, teritorijas uzkopšanas darbi, kā zāles pļaušana, ravēšana un palīgdarbi administrācijā.

Gan Ventspils Zilā karoga pludmalē, gan arī šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47 katru vasaras mēnesi darbā tiek pieņemti 2 skolēni. Ventspils pludmalē jauniešiem tiek uzticēta gājēju laipu un pārģērbšanās kabīņu attīrīšana no smiltīm, zemē nomestu atkritumu savākšana, kā arī bruģa starpās ieaugušās zāles ravēšana Ventspils pludmales centrālās ieejas zonā. Savukārt šķiroto atkritumu savākšanas laukumos skolēni palīdz uzturēt kārtību un tīrību, kā arī iesaistās klientu kustības organizēšanā un citos ikdienas darbos.

"Latvijas Televīzija" logo

Skolēni aktīvi izmanto iespēju strādāt vasarā

22.08.2023

Darbs vasarā skolēniem sniedz iespēju iegūt pirmo darba pieredzi, saprast, kā tas ir – ikdienā doties uz darbu un pēc tam bankas kontā saņemt algu. Šādu iespēju skolēniem nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Skolēnu vasaras nodarbinātības programma. (..)

Septiņpadsmitgadīgā Kristiāna Vilciņa vienu mēnesi strādā restorānā "McDonalds". Viņa ir viena no astoņiem tūkstošiem skolēnu, kas piedalās NVA organizētajā Skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, kurā darba devēji piedāvā darbavietas jauniešiem.

"Visgrūtākais, manuprāt, ir veiklība. Vajag darīt ļoti ātri un komunicēt. Man tas nav pierasts. Ar saviem kolēģiem man ir ļoti daudz jākomunicē, lai nebūtu nesaprašanās, bet es pie tā sāku pierast un man sāk padoties labāk," par savu vasaras darbu stāsta Kristiāna Vilciņa.

Kristiānas pienākums ir fritēt vistas filejas un pagatavot frī kartupeļus. Nopelnīto naudu viņa nākotnē plāno ieguldīt auto vadītāja apliecības iegūšanai. Kopumā "McDonalds" šovasar nodarbina 41 skolēnu. 

"McDonald’s" restorāna vadītāja Vitalija Kliujeva pauž: "Ir liels prieks, ka jaunieši nāk pie mums. Tā ir viņu pirmā pieredze. Viņi ļoti cenšas, un mēs cenšamies viņiem palīdzēt mācīties un iegūt pirmo pieredzi." (..)