Cilvēkiem ar invaliditāti Jaunumi
ESF+ logo 2027

Bezdarbnieka statusā reģistrētajiem klientiem, kuriem ir  noteikta  vai prognozējama invaliditāte, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) piedāvā atbalsta pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”, kas tiek īstenots ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros.

Lai pasākumā iesaistītajiem klientiem palīdzētu iekļauties darba tirgū, SIVA speciālisti, izvērtējot katra klienta interesi par profesionālās darbības jomām un profesijām, vēlmi un motivāciju mācīties, iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi, kā arī veselības stāvokli un individuālo īpašību atbilstību izraudzītajai profesijai, nosaka konkrētajam pasākuma dalībniekam nepieciešamo profesionālās rehabilitācijas programmu un atbalsta pasākumus atbilstoši viņa izglītības līmenim, funkcionālajām spējām, sociālajām prasmēm, iemaņām un motivācijai. 

Nodarbības notiek gan individuāli, gan grupās SIVA telpās (Jūrmalā, Slokas ielā 68). Pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana trīs reizes dienā, kā arī izmitināšana SIVA dienesta viesnīcā. Ja pasākuma dalībnieks nokļūšanai līdz nodarbību vietai izmanto sabiedrisko transportu vai vieglo transportlīdzekli, NVA, saņemot klienta pieprasījumu pēc mobilitātes atbalsta,  var kompensēt transporta izmaksas.

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jāsazinās ar NVA filiāli, kurā esat reģistrējies, un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Jāsaskaņo pasākuma norises laiks ar Jūsu nodarbinātības aģentu NVA filiālē. 
 3. Jāpiesakās SIVA Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā (tālr.: 26016516, 29249084 vai 27212929; e-pasts: ppn@siva.gov.lv).
 4. Jāsaņem NVA filiāles nodarbinātības aģenta nosūtījums.

 Dodoties uz pasākuma norises vietu SIVA, obligāti jāņem līdzi:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • nosūtījums, ko izsniedzis NVA nodarbinātības aģents;
 • ģimenes ārsta atzinums (U27), kurā norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai;
 • ārstējošā ārsta sagatavots individuālais rehabilitācijas plāns (kopija), ja ir noteikta prognozējama invaliditāte;
 • izglītību apliecinoši dokumenti;       
 • ja mainīts vārds vai uzvārds, šo maiņu apliecinošs dokuments;
 • citi dokumenti, ja par tiem Jūs ir informējis NVA nodarbinātības aģents.