EURES Jaunumi
Logo

Projekts nr. 7.1.2.1./15/I/001 „ EURES tīkla darbība Latvijā”


Pieņemt lēmumu atgriezties dzimtenē reizēm ir ļoti grūti, it sevišķi, ja ārzemēs esat ar ģimeni. Var biedēt neziņa un neizpratne par daudziem jautājumiem, uz kuriem jārod atbildes un kuri ir saistīti ar dzīvesvietu, darbu, skolu, bērnudārzu, pabalstiem u.c. Rast atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienesta tīkla (EURES ) konsultanti, viņi sniegs Jums profesionālu informatīvo atbalstu.

”Mēs apzināmies, ka katra cilvēka situācija ir individuāla, un konsultāciju laikā cenšamies ieteikt vispiemērotākos risinājumus,” uzsver EURES projekta vadītāja Līga Baufale.

Sociālā nodrošināšana, arī ģimenes pabalsti un tiesības uz tiem, tiek noteiktas pēc Jūsu ekonomiskā statusa un dzīvesvietas, nevis pēc pilsonības. Proti, parasti atbildība par pabalstu izmaksu ir valstij, kurā esat nodarbināts un sociāli apdrošināts. Atcerieties, ka grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, kā arī periods, kad saņemat bezdarbnieka pabalstu, ir pielīdzināmi nodarbinātībai.

Persona sociāli apdrošināta vienlaicīgi var būt tikai vienā valstī. Tas nozīmē, ka līdz brīdim, kamēr Latvijā nebūsiet atsācis darba gaitas un Latvijas budžetā netiks veiktas sociālās iemaksas, Jūs esat sociāli apdrošināts savā šī brīža mītnes valstī.

Pirms prombraukšanas noteikti sazinieties ar atbildīgajām iestādēm sociālās drošības jautājumos abās valstīs (Latvijā tā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)), lai izpildītu administratīvās prasības par informēšanu saistībā ar savu un/vai savu ģimenes locekļu dzīvesvietas maiņu un izvairītos no pārpratumiem, piemēram, kad veidojas pabalstu pārmaksa, kuru pēc tam nāksies atgriezt.

Situācijas ir dažādas, tāpēc ir vērts saņemt individuālu konsultāciju. Piemēram, ja vecāki strādā katrs citā valstī, atbildība par ģimenes pabalstu izmaksu var būt nevis vienai valstij, bet tā var būt dalīta starp abām nodarbinātības valstīm.   Plašāku informāciju ar vairākiem piemēriem par pabalstiem pēc atgriešanās Latvijā, tostarp ģimenes pabalstiem, lasiet VSAA mājaslapā: https://saite.lv/3zT9N

Ja ģimenē ir pirmsskolas vai skolas vecuma bērni, ir svarīgi pārrunāt un izskaidrot, kas ar viņiem notiks, atgriežoties, un kādas pārmaiņas varētu skart Jūsu ģimenes dzīvi. Sniedziet emocionālu un morālu atbalstu saviem bērniem. Atsvaidziniet savas un bērnu latviešu valodas zināšanas vai sāciet mācīties valodu patstāvīgi https://maciunmacies.valoda.lv/ Jums var noderēt arī informācija, kas pieejama Facebook domu biedru grupā “Reemigrantu bērni Latvijas skolās”.

Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē un noskaidrotu Jums svarīgus jautājumus par skolu vai bērnudārzu, sazinieties ar konkrētās pilsētas vai novada izglītības speciālistu, kontaktinformācija ir pieejama Izglītības ministrijas mājaslapā https://izm.gov.lv/lv/ja-gimene-gatavojas-atgriezties-latvija Remigrantu bērniem ir tiesības saņemt arī īpašu atbalstu integrācijai mācībās: 1 mācību gadu atbalsta programma ir pieejama bērniem, kuriem iepriekš jau ir bijusi skolas pieredze Latvijā, savukārt tiem bērniem, kuri Latvijas skolās nav mācījušies, atbalsts var ilgt līdz 3 mācību gadiem.

Pārliecinieties, ka Jums ir skaidrs, kas notiks ar Jums un ģimenes locekļiem, atgriežoties Latvijā. Meklējiet informāciju patstāvīgi vai sazinies ar EURES konsultantiem Latvijā: