EURES Informācija presei Jaunumi
NVA logo, ESF logo ansamblis, tekstuālais saturs, foto: daba

esf logo ansamblis

ESF projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES konsultanti veido desmito raidījumu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”. Raidījums būs skatāms 28. oktobrī plkst. 16.00 EURES Latvia Facebook lapā https://www.facebook.com/eureslatvia, raidījuma tēma – attālinātais darbs un sociālais nodrošinājums.

Raidījuma vadītājs NVA EURES konsultants Andris Segliņš sarunā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecāko eksperti Olgu Borisjuku skaidros jautājumus, kas saistīti ar sociālo nodrošinājumu attālinātā darba gadījumā. Raidījuma skatītāji uzzinās, kurā valstī un kādā veidā veicamas sociālās iemaksas, ja darba devējs un darbinieks atrodas dažādās valstīs; kā mainās situācija pēc atgriešanās Latvijā, ja saglabātas darba attiecības ar darba devēju ārvalstī; kā attālinātais darbs ietekmē darba stāžu, pabalstus un pensiju.

Tiešsaistes translācijas sekotāji EURES Latvia Facebook lapas komentāru sadaļā varēs uzdot arī savus jautājumus un, ja nepieciešams, vienoties par individuālajām konsultācijām pie NVA EURES konsultantiem.

30. septembrī NVA EURES Latvia Facebook lapā tika pārraidīts devītais cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījums, kurā NVA EURES konsultants Andris Segliņš un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju daļas vecākā eksperte Kristīne Bobrova stāstīja par sociālās apdrošināšanas periodiem un pensiju izmaksām cilvēkiem, kuri bija strādājuši Eiropas Savienības (ES) valstīs. Skatītāji uzzināja, kas notiek ar pensijas uzkrājumiem, ja cilvēks no vienas Eiropas Savienības (ES) valsts pārceļas uz dzīvi citā ES valstī; vai var saņemt pensiju no vairākām valstīm; kā Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no ES ir ietekmējusi pensijas eksportu.

Visu iepriekšējo cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu ieraksti jebkurā laikā ir skatāmi EURES Latvia Facebook lapā:

  1. "EURES atbalsts remigrācijai": https://fb.watch/3UqqTbO-9y/
  2. "Bezdarbnieka pabalsts un tā eksports": https://fb.watch/3UmuRY0ysW/
  3. ''Dzīvesvietas deklarēšanu un uzturēšanās Latvijā'': https://fb.watch/4LxhPszSR7/
  4. "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā": https://fb.watch/5bmCYbQBcb/
  5. "Starpvalstu nodokļu jautājumi": https://fb.watch/60amV9Hxwb/
  6. "Ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā": https://fb.watch/v/1-cRzmPvN/
  7. "Veselības pakalpojumi Latvijā'': https://fb.watch/7l12-pA1C7/
  8. "NVA bezmaksas karjeras konsultācijas": https://fb.watch/7MfFTS3i-a/
  9. "Pensijas Eiropas Savienībā": https://fb.watch/8mjIMLLPNw/

Tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu ekspertus, veido NVA EURES darba mobilitātes konsultanti, lai sniegtu remigrantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu, nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas deklarēšanu,  iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā,  kā arī citiem svarīgiem jautājumiem.

Cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumi skatāmi EURES Latvia Facebook lapā katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 16.00.  

Uz tikšanos 28. oktobrī!

NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam!

Ja Jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports u.c.) vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA EURES konsultantiem.

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures

E-pasts: eures@nva.gov.lv

Facebook: https://www.facebook.com/eureslatvia

Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats:

https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers