Braslava

Limbažu novada Braslavas pagastā darba meklētājiem ar invaliditāti savas durvis atvēra SIA “Aprūpes nams ""Urga""”, darba iespējas piedāvājot aprūpētāja profesijā. Aprūpes nama vadītāja sniedza detalizētu ieskatu pansionāta darba ikdienā, informēja par aprūpētāja un veļas mazgāšanas operatora darba pienākumiem, atbildēja uz jautājumiem, kā arī parādīja darba telpas un sāls terapijas istabu veselības stiprināšanai. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties gan ar potenciālajiem kolēģiem, gan ar aprūpes nama iedzīvotājiem.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti SIA "Aprūpes nams "Urga""

Krāslava

Krāslavā darba meklētājus ar invaliditāti uz tikšanos aicināja dzīvā alus darītava SIA “Krāslavas avots”, piedāvājot apsardzes dežuranta vakanci. Atvērto durvju dienas laikā darba meklētāji iepazinās ar apsardzes dežuranta darba pienākumiem, darba apstākļiem, darba organizāciju un darba kolektīvu. Darba meklētāji pauda gandarījumu par iespēju iegūt praktisku priekšstatu par uzņēmuma darbību un apsardzes dežuranta profesiju. Arī darba devējs izteica pateicību par iespēju piedalīties Atvērto durvju dienu pasākumā un iepazīstināt darba meklētājus ar darbu uzņēmumā. Darba devējs stāstīja, ka arī šobrīd uzņēmumā strādā cilvēks ar invaliditāti, kas ir ļoti labs un atbildīgs darbinieks.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti SIA "Krāslavas avots"

Jēkabpils

21.martā Jēkabpilī darba meklētājiem ar invaliditāti savas durvis vaļā vēra SIA “Likra”. Uzņēmums dibināts 1995.gadā, darbojas mēbeļu izgatavošanas un tirdzniecības jomā, izveidojot vairāku veikalu tīklu  “Arita”, kā arī sniedz transporta pakalpojumus. Atvērto durvju diena norisinājās SIA “Likra” mēbeļu ražotnē Cukurfabrikas ielā 12, Jēkabpilī. Darba devējs stāstīja par uzņēmumu un ražošanas procesu, iepazīstināja ar mēbeļu galdnieka amata pienākumiem, demonstrēja aprīkojumu. Pasākuma dalībnieki izrādīja lielu interesi par darbu šajā uzņēmumā, viens darba meklētājs jau pasākuma laikā iesniedza darba devējam savu CV, bet divi vienojās ar darba devēju, ka savus CV iesniegs elektroniski vēlāk."

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti SIA "Likra"

Zalve

23.martā Aizkraukles novada Zalves pagastā darba meklētājiem ar invaliditāti savas durvis vaļā vēra SIA “Kronīšu kokapstrāde”, kas darbu piedāvā galdnieka palīga profesijā. Ar uzņēmumu un darba pienākumiem darba meklētājus iepazīstināja “Kronīšu kokapstrādes” saimnieks Artis Kronītis. Uzņēmums darbojas siltumnīcu izgatavošanas un galdniecības pakalpojumu jomā, darba meklētājiem bija iespēja aplūkot gan ražošanas procesu, gan iekārtas, gan gatavo produkciju.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti SIA "Kronīšu kokapstrāde"

Gulbene

23.martā pasākums “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” norisinājās SIA “NEMO” Gulbenē. Uzņēmuma Gulbenes filiāles vadītāja tehnoloģe Inese Sliņķe aizraujoši stāstīja par uzņēmumu un ražošanas procesu, iepazīstināja ar darba apstākļiem un darbiniekiem, rādīja saražoto preci, atbildēja uz jautājumiem. Darba meklētājiem tika sniegta detalizēta informācija par šūšanas iekārtu operatora darba pienākumiem, nepieciešamajām kompetencēm, prasmēm un iemaņām, Nelielas ekskursijas gaitā darba meklētāji ne vien aplūkoja uzņēmuma saulainās, siltās un ērtās telpas, patīkamo darba vidi un jaunāko tehnoloģiju radītos audumus, bet arī guva praktisku priekšstatu par šūšanas iekārtu operatora darbu, sekojot produkcijas tapšanas procesam.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti SIA "Nemo"

Rēzekne

23.martā Rēzeknē pasākums “Atvērto durvju dienas uzņēmumā personām ar invaliditāti” notika uzņēmumā “RDK service”, kas 29 gadus  nodarbojas ar transportlīdzekļu defektu noteikšanu, novēršanu, tehnisko apkopi un remontu. Uzņēmuma vadītājs iepazīstināja ar darba vidi servisā, darba procesu, autoatslēdznieka darba pienākumiem un prasībām, atbildēja uz jautājumiem. Pasākuma dalībnieks, kuru ieinteresēja darba piedāvājums autoatslēdznieka profesijā, pastāstīja par savu darba pieredzi, iepriekš iegūtām zināšanām un prasmēm. Viņš pats jau iepriekš bija izmantojis “RDK service” pakalpojumus kā klients, bet tagad apsvērs iespēju kļūt par servisa darbinieku.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti SIA "RDK service"

Mārupe

23.martā Mārupē  darba meklētājus ar invaliditāti uz tikšanos aicināja akciju sabiedrība “LUMINOR BANK”, kuru pasākumā prezentēja Personāla partnere Krista Andersone, Kredītu izsniegšanas un sagatavošanas nodaļas vadītāja Signe Dubrovska un Klientu apkalpošanas komandas vadītājs Artūrs Auziņš,  viņi saistoši stāstīja par bankas vēsturi, darbību, piedāvātajām vakancēm, prasībām, pieteikšanās kārtību un dažādiem bonusiem darbiniekiem.  Darba devēja pārstāvji pastāstīja arī par savu ceļu uz darbu šajā bankā, dalījās iespaidos un secinājumos. Tikšanās bija organizēta ļoti pārdomāti, tā norisinājās pasākuma dalībniekiem ļoti draudzīgā un labvēlīgā gaisotnē. Darba meklētāji aktīvi uzdeva jautājumus, notika arī individuālās pārrunas.  Vairāki pasākuma dalībnieki izteica vēlmi pieteikties “LUMINOR BANK” piedāvātajām klientu konsultanta (finanšu jomā) vakancēm.  Tie pretendenti, kas veiksmīgi pabeigs viena mēneša apmācības, kļūs par bankas darbiniekiem un savus amata pienākumus varēs veikt attālināti.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti A/S “Luminor Bank”

Rīga

Pasākumā “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” SIA “RIMI LATVIA” piedāvā darba iespējas pārdevēja kasiera, pārdevēja kasiera vitrīnas zonā, tirdzniecības zāles darbinieka, preču izvietotāja, pavāra un maiznieka profesijās. 17.martā Atvērto durvju dienas pasākums norisinājās uzņēmuma lielveikalā, kas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 62, Rīgā. Darba meklētājus uzrunāja Personāldaļas pārstāve Kristīne Grīsle, par profesijām un darba pienākumiem stāstīja veikala atbildīgie darbinieki – vecākā kasiere Liene Ziediņa un pārdošanas vadītājs Normunds Pladars, ar savu pozitīvismu, smaidu un labvēlību iedrošinot un motivējot pasākuma dalībniekus, kuriem  praktiski katrā veikala darba vietā tika piedāvāta iespēja uz mirkli iejusties darbinieka lomā – piemēram, pārbaudīt preces ar skeneri; izmēģināt darbu pie kases; darboties kā pārdevējam aiz vitrīnas, sverot preces. Darba meklētājiem bija sarūpēts pat specapģērbs, kuru viņi pielaikoja.  Notika pasākuma dalībnieku pārrunas ar Personāldaļas pārstāvi, tika iesniegti CV.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti SIA "Rimi"

20.martā durvis darba meklētājiem ar invaliditāti Rīgā vaļā vēris uzņēmuma “RIMI LATVIA” lielveikals Vienības gatvē 95. Pasākuma dalībniekus sagaidīja Personāldaļas pārstāve Kristīne Grīsle un veikala vadītājs Ēvalds Reblis,  viņi stāstīja par uzņēmumu un pieprasītajām pārdevēja kasiera, pārdevēja vitrīnas zonā, tirdzniecības zāles darbinieka, maiznieka profesijām un darba pienākumiem. Veikala vadītājs parādīja veikalu un iepazīstināja ar vairākiem tā darbiniekiem, uzsverot, ka viņi veikalā strādā jau ievērojamu laiku.  Nodarbinātības jautājumus pasākuma dalībnieki pārrunāja arī ar veikala darbiniekiem. Personāldaļas pārstāvei tika jautāts arī par vakancēm citos “RIMI LATVIA” veikalos Rīgā, jo pasākumā piedalījās darba meklētāji no dažādām pilsētas vietām. "

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti SIA "Rimi"

22. martā uz tiešsaistes tikšanos videokonferenču platformā Zoom darba meklētājus aicināja SIA "Komplekss Citadele", lai iepazīstinātu ar darba iespējām Profesionālo studiju skolā "Citadele". SIA "Komplekss Citadele" valdes loceklis Egils Ķergalvis videokonferences sākumā sniedza detalizētu informāciju par mācību iestādi, īstenotajām mācību programmām un mācību procesa norisi. Darbu izglītības iestāde piedāvā latviešu valodas, ekonomikas un biznesa, grāmatvedības, informācijas tehnoloģiju un angļu valodas pasniedzējiem. Tiešsaistes tikšanos rīkoja NVA Rīgas reģionālā filiāle, taču videokonferences dalībnieku vidū bija ne vien Rīgas, bet arī Alūksnes un Daugavpils iedzīvotāji,  jo skola pasniedzējiem piedāvā attālinātā darba iespējas.  Egils Ķergalvis secināja, ka Atvērto durvju dienas pasākums pulcēja vakanču prasībām atbilstošus kandidātus, trīs videokonferences dalībnieki  saņēma uzaicinājumu iesniegt darba devējam savus pieteikumus un CV.