Cilvēkiem ar invaliditāti Jaunumi

Rīga

15. martā pasākums “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” norisinājās SIA “Senior ‘Baltic” rezidencē “Dzintara melodija”, kas atrodas Rīgā, Jaunpils ielā 20. Rezidences direktore Žanete Ilziņa iepazīstināja ar iestādi, tās darbības jomu un sniegtajiem pakalpojumiem. Rezidences atbildīgie darbinieki sniedza detalizētu informāciju par aprūpētāju un sanitāru darba pienākumiem, kā arī atbildēja uz darba meklētāju jautājumiem. Nelielas ekskursijas gaitā darba meklētāji ne vien aplūkoja iestādes telpas un darba vidi, bet arī guva praktisku priekšstatu par darbu iestādes piedāvātajās aprūpētāja un sanitāra profesijās.  Viens no darba meklētājiem pasākuma noslēgumā izteica vēlmi uzsākt darbu aprūpētāja profesijā, ar viņu tika pārrunāti jau konkrēti jautājumi par darba attiecību uzsākšanu. Vairāki pasākuma dalībnieki pierakstīja darba devēja kontaktinformāciju, lai vēlāk varētu sazināties, ja, visu rūpīgi pārdomājot un izvērtējot savas spējas, viņi nolems strādāt piedāvātajās profesijās. SIA “Senior Baltic” rezidence “Dzintara melodija” sniedz īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām un personām ar pirmās un otrās grupas (fiziska rakstura) invaliditāti.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti rezidencē “Dzintara melodija” Rīgā

16. martā NVA Rīgas reģionālā filiāle videokonferenču platformā Zoom rīkoja  darba meklētāju ar invaliditāti tiešsaistes tikšanos ar SIA ”LV GROUP’’ pārstāvjiem. Uzņēmums piedāvā darbu santehniķa, remontstrādnieka, palīgstrādnieka un namdara profesijās.  Darba devējs informēja par uzņēmuma darbības jomām un aktuālajām vakancēm. Vairāki darba meklētāji pēc sarunas ar darba devēju secināja, ka darbs viņiem būs par grūtu, taču ar vienu darba meklētāju darba devējs vienojās jau klātienē pārrunāt nodarbinātības iespēju.

Daugavpils

15.martā Daugavpilī pasākums “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” notika auto remonta un apkopes uzņēmumā “DSI AUTO”, kas piedāvā darbu automehāniķa palīga profesijā. Pasākuma apmeklētāji aplūkoja darba telpas, iepazinās ar uzņēmumu, guva praktisku priekšstatu par tā darbību un piedāvāto profesiju, kā arī nodarbinātības iespēju jautājumus pārrunāja ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem.

15.martā Daugavpilī pasākums “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” notika auto remonta un apkopes uzņēmumā “DSI AUTO”

16.martā Daugavpilī darba meklētāji apmeklēja ražošanas uzņēmumu "DG Multifabrika", kas piedāvā darbu grāmatveža profesijā.  SIA "DG Multifabrika" pārstāvji stāstīja par uzņēmuma darbību un tās specifiku, parādīja darba telpas, atbildēja uz darba meklētāju jautājumiem. Pasākums guva lielu atsaucību, un tā dalībnieki iesniedza darba devējam savus CV, pretendējot uz vakanto grāmatveža amatu.

16.martā Daugavpilī darba meklētāji apmeklēja ražošanas uzņēmumu "DG Multifabrika"

Preiļi

Darba meklētāji, kurus ieinteresēja piedāvājums strādāt kokapstrādes iekārtu operatora profesijā, 16.martā Preiļos apmeklēja būvniecības uzņēmumu “EVRO WOOD”, lai  darba vidē gūtu praktisku priekšstatu par iespējamo darbu, aplūkojot iekārtas un novērojot ražošanas procesu. Par uzņēmuma darbības jomu, specifiku, darba iespējām un pienākumiem stāstīja SIA “EVRO WOOD” vadītājs, viņš atbildēja uz pasākuma dalībnieku jautājumiem, notika arī individuālās pārrunas. 

SIA "EVRO WOOD"

Madona

16.martā darba meklētājiem ar invaliditāti savas durvis vaļā vēra zemnieku saimniecības "Jaunkalēji" maiznīca un kafejnīca "Māmuļa", kas atrodas Madonā un darbu piedāvā konditora profesijā.  Ar uzņēmumu un konditora amata pienākumiem darba meklētājus iepazīstināja “Jaunkalēju” saimnieks Andrejs Broks. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī picas cepšanas procesā.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti Madonas kafejnīcā "Māmuļa"

Liepāja

17.martā pasākumu “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” rīkoja NVA Liepājas filiāle, aicinot darba meklētājus uz tikšanos ar SIA "Magnum Social & Medical Care" sociālās aprūpes uzņēmuma “Rūre” pārstāvjiem. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar uzņēmuma darbību, uzzināja par darba iespējām, nosacījumiem un prasībām, kā arī saņēma atbildes uz saviem jautājumiem. Darbs tiek piedāvāts aprūpētāja, apkopēja un sētnieka profesijās. Pasākuma dalībniekus ieinteresēja piedāvātās darba iespējas un jau tikšanās laikā viņi darba devējam iesniedza izvērtēšanai savus CV.

SIA "Magnum Social & Medical Care"