Darba devējiem Darba meklētāji Jaunumi
Sezonas darbs 2023

Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos, arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)  rīko akciju “Sezonas darbi”, aicinot visu nozaru darba devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, reģistrēt darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā.

INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJIEM

Akcijas “SEZONAS DARBI” ietvaros  NVA organizē sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju tiešsaistes tikšanās pasākumus Zoom platformā.

Aicinām tūrisma, viesmīlības, lauksaimniecības un  būvniecības sezonas darbu devējus, līdz šī gada 12.aprīlim pieteikties tiešsaistes tikšanās pasākumiem ar darba meklētājiem.

Tiešsaistes tikšanās laikā ​darba devēji prezentē savus uzņēmumus, informē darba meklētājus par aktuālajām vakancēm,  darba apstākļiem, nosacījumiem un darba specifiku, atbild uz darba meklētāju jautājumiem.

Darba devējiem tā ir lieliska iespēja uzrunāt potenciālos darba ņēmējus!

Tiešsaistes pasākumu norises datumi un laiki:

  • Tūrisms un viesmīlība – 20. un 28. aprīlī plkst. 13.00;
  • Lauksaimniecība – 11.maijā plkst. 13.00;
  • Būvniecība - 17.maijā plkst. 13.00. 

Lai pieteiktos tiešsaistes pasākumiem, jāaizpilda pieteikuma anketa:

Pēc darba devēju pieteikuma saņemšanas NVA sazināsies ar anketā norādīto kontaktpersonu!

Lai arī īpašs uzsvars šogad tiek likt uz sezonas darbiem tūrisma, viesmīlības, lauksaimniecības un būvniecības jomā, aicinām visus sezonas darbu devējus piedalīties NVA akcijā “Sezonas darbi”.

Lai veicinātu abpusēji ērtu un ātru visu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju saziņu vienuviet, NVA  aicina DARBA DEVĒJUS sezonas darba piedāvājumus reģistrēt NVA CV un vakanču portālā, papildu pazīmju joslā norādot  “sezonas darbs" (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts)

Attēla

INFORMĀCIJA DARBA MEKLĒTĀJIEM

Darba meklētāji NVA CV un vakanču portālā var ērti un ātri iegūt informāciju par darba devēju reģistrētajām aktuālajām sezonas vakancēm papildus pazīmēs izvēloties ‘’Sezonas darbs”.

Aicinām sekot līdzi jaunākajiem darba piedāvājumiem arī sociālo vietņu FACEBOOK un LINKEDIN kontā “CV un vakanču portāls”.

Aicinām sezonas darbu meklētājus, sākot ar 12.aprīli, NVA mājaslapas sadaļā “Notikumu kalendārs” aktīvi sekot līdzi informācijai par tiešsaistes tikšanās pasākumiem ar sezonas darbu devējiem.

Darba meklētāju pieteikšanās NVA organizētajām tiešsaistēm notiek elektroniski - aizpildot  darba meklētāja pieteikuma anketu NVA mājaslapā.

Atgādinām!

NVA reģistrētais bezdarbnieks, strādājot sezonas darbu, var saglabāt bezdarbnieka statusu, ja līdz divām reizēm 12 mēnešu periodā ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas kopumā nepārsniedz 60 dienas.