Darba devējiem Jaunumi
Ilustrācija: mākslīgais intelekts, logo Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC un Microsoft

Aicinām darba devējus piedāvāt prakses vietas Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC un Microsoft digitālo prasmju pilnveides kursu studentiem. No 15.aprīļa līdz 14.maijam nodarbinot praktikantus savos uzņēmumos un piedāvājot viņiem iespēju apgūtās zināšanas izmantot praktiskajā darbā, darba devēji var gūt reālu labumu uzņēmuma attīstībā - biznesa procesu pilnveidē un automatizācijā, atskaišu sagatavošanas procesa vienkāršošanā, statistisko pārskatu sagatavošanā, lietotņu un datu plūsmu izveidē.

Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC sadarbībā ar Microsoft īstenotajā Digitālo prasmju pilnveides programmā piedalās vairāk nekā 3,5 tūkstoši dalībnieku no visām trim Baltijas valstīm, mācoties kursos “Biznesa un datu analīze” vai “Programmu un lietotņu izstrāde”. Biznesa un datu analīzes kursā studenti apgūst efektīvu datu pārvaldību un analīzi, kas palīdz iegūt vērtīgu informāciju, lai uzņēmums varētu pieņemt visefektīvākos lēmumus. Savukārt kursā “Programmu un lietotņu izstrāde” studenti iemācās izstrādāt inovatīvas programmas biznesa un darbības procesu vienkāršošanai un automatizācijai, lai palīdzētu uzņēmumu darbiniekiem lietderīgi izmantot laiku, netērējot to procesiem, kurus iespējams digitalizēt.

Martā ir noslēdzies abu kursu pirmais apguves posms un tagad kursu dalībniekiem iegūtās zināšanas ir jānostiprina, pielietojot tās praktiskajā darbā. Tādēļ Digitālo prasmju pilnveides programmas īstenotāji meklē sadarbības partnerus, kuri vēlas kursu absolventu iegūtās zināšanas izmantot sava uzņēmuma labā. 

Pieteikt prakses vietas darba devēji aicināti līdz šī gada 9. aprīlim, sazinoties ar  LU Inovāciju centra vecāko eksperti Živili Krēsliņu (e-pasts: zivile.kreslina@lu.lv, tālrunis: 29325768)

Darba devēji iegūs:

  • Zinošu praktikantu, kurš apzinās, ka prakse var kalpot kā atspēriena punkts viņu tālākajai izaugsmei un inovāciju spējai, jo prakses laikā praktikanti risinās aktuālas problēmsituācijas uzņēmumā, strādās ar uzņēmuma piedāvātiem datiem un radīs jaunus tehnoloģijās balstītus produktus.
  • Iespēju izvēlēties no praktikantu vidus tieši uzņēmuma vajadzībām visatbilstošāko praktikantu, kas uzņēmumam nodrošinās vislielāko pievienoto vērtību.