Informācija presei Jaunumi
ESF logo

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

2023.gada 31.decembrī noslēgsies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, kura īstenošanu Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāka 2015.gada 2.februārī, lai veicinātu nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieka statusā reģistrēto klientu, tostarp ilgstošo bezdarbnieku un personu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

NVA direktore Evita Simsone: “Pārdomātam un specializētam atbalstam darba tirgū nelabvēlīgākā situācijā esošajiem klientiem ir īpaša nozīme, jo šīs mērķa grupas klienti ceļā uz darba tirgu saskarās ar specifiskām grūtībām, viņiem ir specifiskas vajadzības un tāpēc nepieciešams arī specifisks, komplekss un mērķēts valsts atbalsts - ne vien aktīvie nodarbinātības, bet arī preventīvie un motivējošie atbalsta pasākumi un pakalpojumi, lai palīdzētu atrast savu vietu darba tirgū. ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” nelabvēlīgākā situācijā esošu klientu nodarbinātības veicināšanai piedāvāja vairākus subsidētās nodarbinātības pasākumus un atbalsta pakalpojumus, tie bija gan pasākumi noteiktām personu grupām – iespēja strādāt pie darba devējiem subsidētajās darbavietās, gan darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākums, kuru īstenojām sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un augstskolām, gan profesionālās piemērotības noteikšana klientiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, gan individuālās psihologu konsultācijas, gan ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumi, gan konsultācijas darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem, gan Minesotas 12 soļu programma, emocionālā stresa terapija un narkologa atzinuma saņemšana klientiem, kuriem iekļauties darba tirgū traucē atkarības problēmas. Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai darba tirgū tika izstrādāts un īstenots algu subsīdiju atbalsta pasākums. Projekta aktīvo nodarbinātības pasākumu dalībniekiem, kuru dzīvesvieta atradās attālāk no pasākumu īstenošanas vietas, tika sniegts reģionālās mobilitātes atbalsts – NVA kompensēja transporta izdevumus vai īres izmaksas. Deviņu gadu laikā  ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” atbalstu saņēma un projekta nodarbinātības un atbalsta pasākumos iesaistījās 19  986 nelabvēlīgākā situācijā esošie NVA klienti visos Latvijas reģionos.

 ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” noslēgumam bija veltīta konference “Iekļaujošas nodarbinātības iespējas un izaicinājumi”, kas 8.decembrī norisinājās viesnīcas “Riga Islande Hotel” Lielajā zālē. Pasākumu atklāja NVA direktore Evita Simsone. Deviņu gadu laikā sasniegtos rezultātus, nelabvēlīgākā situācijā esošo klientu subsidētas nodarbinātības pasākumu un atbalsta pakalpojumu klāstu un efektivitāti apsprieda ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vadītāja  Elīna Melluma, ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vecākais eksperts  Alvis Lapiņš, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) direktora vietniece  Solveiga Kabaka, savukārt sadarbības pieredzē dalījās un par ieguvumiem stāstīja projekta pasākumu dalībnieki un īstenotāji -  Andis Skrabutens, Liepājas Neredzīgo biedrības vadītājs Māris Ceirulis, SIA “Senior Baltic” direktore Žanete Ilziņa, SIA “Catering RD”  valdes loceklis Rihards Dombrovskis un citi. Par pasākumu iekļaujošai nodarbinātībai turpmāko īstenošanu informēja Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis. Konferences noslēgumā notika diskusija par iekļaujošās nodarbinātības nozīmi, problēmām un risinājumiem, kurā piedalījās arī Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes loceklis Ivars Balodis.

NVA direktore Evita Simsone: “Šodien, atskatoties uz ESF projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” paveikto, saku paldies darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām, augstskolām, veselības aprūpes iestādēm, Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, valsts un pašvaldību institūcijām - visiem mūsu sadarbības partneriem, bez kuru aktīvas līdzdalības un līdzdarbības nebūtu iespējams īstenot projekta mērķus. Lai arī projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošana šogad noslēdzas, mūsu sadarbību turpināsim un darba tirgū nelabvēlīgākā situācijā esošajiem klientiem plašu atbalstu sniegsim, īstenojot jaunu Eiropas Savienības fondu projektu “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai””.