Jaunumi
NVA logo, teksts, foto: rokas tur sirsniņu ar Ukrainas karogu

2022.gadā, no marta sākuma līdz decembra beigām, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu saņēma kopumā  17 452 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri pametuši Ukrainu kara dēļ un Latvijā ieguva tiesības uzsākts darba attiecības. Martā NVA atbalstam bija pieteikušies 1 310 Ukrainas civiliedzīvotāji, aprīlī – 2 216, maijā – 2 198, jūnijā – 1 563, jūlijā – 2 679, augustā – 1 942, septembrī – 1 525, oktobrī – 1 373, novembrī – 1 460 un decembrī – 1 186.

NVA darbinieki Ukrainas civiliedzīvotājiem sniedz konsultācijas, palīdz piemeklēt darba iespējas un sazināties ar darba devēju, pieņem un administrē pieteikumus nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstiem. Lai saņemtu NVA atbalstu, Ukrainas civiliedzīvotājiem nav obligāti jāreģistrējas NVA bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā, bet, ja Ukrainas civiliedzīvotājs vēlas iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, viņš var reģistrēties NVA kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un turpināt sadarbību ar NVA jau kā reģistrēts klients, izmantojot reģistrētiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos pakalpojumus.

No 2022.gada marta sākuma līdz decembra beigām  bezdarbnieka statusā bija reģistrējušies 4 168 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet darba meklētāja statusā – 30. Decembra beigās NVA uzskaitē bezdarbnieka statusā bija 2025 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet darba meklētāja statusā - 11.

Ukrainas civiliedzīvotāju dalību skaits NVA preventīvajos un aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2022.gadā bija 1 182. Visaktīvāk Ukrainas civiliedzīvotāji izmantoja iespēju mācīties latviešu valodu (165 dalības) un saņemt karjeras konsultācijas (765 dalības), kā arī piedalījās citos aktīvajos nodarbinātības pasākumos (252 dalības).

Jau martā Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijā bija uzsākuši darba tiesiskās attiecības, NVA sāka izmaksāt vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro apmērā, bet oktobrī - arī vienreizējo pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro apmērā. Aizvadītajā gadā nodarbinātības uzsākšanas pabalstu saņēma 10 303 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu – 79. 2023.gadā abu pabalstu apmērs ir palielināts līdz 620 eiro.

Latvijas darba devēji jau februāra beigās un marta sākumā aktīvi sāka piedāvāt darba iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas patvērumu no kara bija raduši Latvijā. Ap 900 Latvijas darba devēju jau marta sākumā bija pieteikuši vairāk nekā 7 tūkstošus darbavietu Ukrainas civiliedzīvotājiem. 2022.gada decembra beigās NVA datu bāzē aktuālas bija 1413 brīvas darbavietas, ko Ukrainas civiliedzīvotājiem piedāvā 155 Latvijas darba devēji. Decembra beigās visvairāk darba piedāvājumu Ukrainas civiliedzīvotājiem bija tādās darbības jomās kā Informācijas tehnoloģijas / Telekomunikācijas (463 darbavietas), Būvniecība / Nekustamais īpašums (347), Ražošana (196), Transports / Loģistika (99), Lauksaimniecība / Vide (88), Pakalpojumi (56), Tirdzniecība / Mārketings (42), Ēdināšana / Pārtikas rūpniecība (33).

Atgādinām, ka darba iespējas Ukrainas civiliedzīvotāji var meklēt gan ar NVA palīdzību, gan patstāvīgi. NVA atbalstu darba meklēšanā var saņemt jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā, sazinoties ar NVA darbiniekiem klātienē vai pa telefonu. NVA klientu apkalpošanas vietu darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst. 9.00 līdz 16.30, bet piektdienās - no plkst. 9.00 līdz 15.00. NVA darbinieki pieejami arī Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, kas atrodas Amatu ielā 4, Rīgā.

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs darbu meklē patstāvīgi, iesakām izmantot lielāko vakanču datu bāzi – NVA CV un vakanču portālu -> https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/. NVA CV un vakanču portāla saturs ir pieejams ukraiņu valodā, izmantojot Google tulkošanas rīku vai uzklikšķinot uz šīs saites: https://cvvp-nva-gov-lv.translate.goog/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub/. Lai meklētu vakanci, portālā nav jāreģistrējas. Portāla galvenās lapas labajā pusē, meklēšanas rīkā, jāizvēlas vēlamais nodarbinātības veids un jāuzklikšķina uz attiecīga nodarbinātības veida ar atzīmi Ukraina.

Informācija par NVA pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem - NVA vietnes sadaļā “Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība” ar apakšsadaļām “Latviešu valodas apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, “Nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts”, “Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri meklē darba iespējas”, “Darba devējiem, kuri vēlas piedāvāt darbu Ukrainas civiliedzīvotājiem”. Šīs sadaļas saturs pieejams gan latviešu, gan ukraiņu valodā.