2020.gada marta beigās 7 990 jeb 12,9% no  reģistrētā bezdarbnieku kopskaita valstī bija bezdarbnieki ar invaliditāti.

Grafiks

Lai gan, salīdzinot ar atbilstošo periodu, pirms gada, mērķgrupas samazinājums absolūtos skaitļos ir par 918 personām, atgriešanās darba tirgū ir lēnāka nekā citām grupām. 2020. gada marta beigās vairāk nekā puse (64,2%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem, 43,6% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki (15-24) ir 1,8%.

2020. gada 3 mēnešos darbā iekārtojušās 667 personas ar invaliditāti, no kurām 118 (17,7%) ir iekārtojušās darbā, pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas)

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās  2020. gada 31. martā

 

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr.0-9) – vienkāršajās profesijās (33.5% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti), tam seko Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (18 %) un Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (12.2%) (sk. Tabulu 1).

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 31.03.2020.)

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Reģistrēto b/d skaits

% no kopējā mērķa grupas skaita

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

0

Nacionālo bruņoto spēku profesijas

 

 

1

 Vadītāji

148

2.5%

2

 Vecākie speciālisti

272

4.6%

3

 Speciālisti

464

7.9%

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

342

5.8%

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

1052

18.0%

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

147

2.5%

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

752

12.8%

8

 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

715

12.2%

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

1965

33.5%

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no iegūtās profesionālās kvalifikācijas un iepriekšējā darbā iegūtajām prasmēm un iemaņām. NVA statistikas dati liecina, ka vairākumam reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir darba pieredze vidējās kvalifikācijas profesijās, bet netrūkst arī tādu, kuri ir strādājuši augstākas kvalifikācijas profesijās (sk. Tabulu 2).

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 31.03.2020.). Top 5

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Profesijas TOP5

Reģistrēto b/d skaits

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

1

 Vadītāji

GALVENAIS GRĀMATVEDIS

26

VALDES LOCEKLIS

20

BŪVDARBU VADĪTĀJS

10

VALDES VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

7

PASTA NODAĻAS PRIEKŠNIEKS

7

2

 Vecākie speciālisti

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

25

PROJEKTA VADĪTĀJS

22

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

11

SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

9

VECĀKAIS GRĀMATVEDIS

6

3

 Speciālisti

GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA)

34

LIETVEDIS

31

GRĀMATVEŽA PALĪGS

30

MĀSA (MEDICĪNAS MĀSA)

21

SAGĀDNIEKS

19

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

Datu ievades OPERATORS

45

NOLIKTAVAS PĀRZINIS

29

KASIERIS

28

NOLIKTAVAS DARBINIEKS

24

PASTNIEKS

23

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS

233

APRŪPĒTĀJS

102

PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

96

PAVĀRS

86

ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

81

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

MEŽSTRĀDNIEKS

42

LOPKOPIS

28

LAUKSTRĀDNIEKS

18

KOKSNES ŠĶIROTĀJS

7

MEHANIZĒTĀS SLAUKŠANAS OPERATORS

6

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

ŠUVĒJS

79

KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS

67

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS

43

ĒKU CELTNIEKS

39

ATSLĒDZNIEKS

32

8

 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

130

AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

85

APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS

64

TRAKTORA VADĪTĀJS

42

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS

39

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

PALĪGSTRĀDNIEKS

577

APKOPĒJS

364

SĒTNIEKS

198

BŪVSTRĀDNIEKS

78

CEHA STRĀDNIEKS

75