Novada mājas lapā:

www.aloja.lv

Informācija par novadu: Alojas novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļu daļā, Ziemeļvidzemē, Rīgas jūras līča austrumu piekrastē. Robežojas ar Burtnieku, Kocēnu, Limbažu, Mazsalacas un Salacgrīvas novadiem un Igaunijas Republiku. Administratīvi ietilpst Rīgas plānošanas reģionā. Novadā iekļauta Alojas pilsēta, Alojas pagasts, Staiceles pilsēta, Staiceles pagasts, Braslavas pagasts un Brīvzemnieku pagasts. Novada centrs - Alojas pilsēta atrodas 130 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 32 km attālumā no Limbažiem, 43 km attālumā no reģiona lielākās pilsētas Valmieras.

Galvenie dabas resursi: lauksaimniecības zemes, koksne, zivis, meža dzīvnieki., ainaviskās vērtības. Derīgie izrakteņi: kūdra, smilts, grants.

   

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde https://www.csb.gov.lv/lv.

Darba un dzīves iespējas novadā: No zemes izmantošanas veidiem lielāko daļu aizņem meža zemes – 54,1% no novada teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamās zemes –28,2 %. Alojas novada teritorijā ir atklātas daudzas derīgo izrakteņu iegulas un izpētīts liels skaits dažādu atradņu – smiltis, smilts – grants, māls, kūdra. Vairākām no tām ir svarīga saimnieciskā nozīme, kā arī dažām atradnēm perspektīvā varētu būt svarīga loma novada saimnieciskajā attīstībā.

Galvenās darbības nozares Alojas novadā ir mežizstrāde un kokapstrāde, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība. Alojas novadā atrodas Latvijā lielākais kartupeļu cietes ražošanas uzņēmums SIA "Aloja Starkelsen", kas nodarbojas ar cietes un cietes produktu ražošanu.
Nodarbinātība un darba iespējas - ar novados reģistrētajām vakancēm var iepazīties NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts.

2018. gada 1. ceturksnī NVA Limbažu filiālē tika reģistrētas 287 brīvas darba vietas. No tām vairums – 134– vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 84; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 29; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 13; speciālisti – 9, vecākie speciālisti – 11 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē www.nva.gov.lv/docs/31_5b1a623ea91678.27632265.xls

Vidējā darba samaksa Alojas novadā
590 EUR (sabiedriskajā sektorā)
592 EUR (valsts un pašvaldību struktūrās)
Datu nav (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde – 2018.gada I cet.

Lielākie uzņēmumi Alojas novadā: SIA ALOJA STARKELSEN, SIA MARKO K, SIA TĒRAUDIŅI, SIA DRAUGU DĀRZS, SIA AVOTIŅŠ LC, SIA EEMR TRANSPORT, SIA DK APSĪTES, Z/S APSĪTES, Z/S DĀLDERI.

Novada mājas lapā  iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējāmsociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.