Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Projekta Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” kopsavilkums

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

1. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”
7.1.2. Specifiskā atbalsta mērķis “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru”
7.1.2.2. pasākums “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana”

Īstenotājs

Projektu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (sadarbības partneris)

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

65 mēneši
17.08.2016.-31.12.2021.

Mērķis

Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma nodrošinās ērti un pārskatāmi pieejamu informāciju par prasmju un profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, kā arī informāciju par izglītības iespējām, kas lietotājam atvieglos nākotnes vai turpmākās profesijas izvēli.

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā tiks īstenotas šādas darbības:

  • Veikts pētījums par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku;
  • Pilnveidota īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģija, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā un izstrādātas vadlīnijas metodoloģijas lietotājiem;
  • Veiktas piecas darba devēju aptaujas darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai;
  • Izstrādāta tehniskā specifikācija darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas (tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā risinājuma (prototipa)) izveidei;

Īstenoti informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem un amatpersonām.

Mērķa grupa

Nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītās institūcijas;
Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas un darbinieki;
Ekonomikas ministrijas amatpersonas un darbinieki.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 1 400 770 EUR
• Projekta attiecināmais ESF līdzfinansējums EUR 1 190 655 EUR
• Projekta attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 210 115 EUR

Sagaidāmie rezultāti

Iznākuma rādītājs: Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti – 3;
Rezultāta rādītājs: Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma.
Papildus informācija

Informācija par 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenotajiem projektiem: „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” un Ekonomikas ministrijas projekts “Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”
Informācija par NVA darba tirgus īstermiņa prognozēšanu un projekta īstenošanu: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=465
Informācija par Ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa prognozēm: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/
Informācija par Ekonomikas ministrijas projekta aktivitāšu īstenošanu: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/ekonomikas_ministrijas_istenotie_projekti/darba_tirgus_prognozesanas_sistemas_pilnveide/
Ekonomikas ministrijas pētījums “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku”: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/petijumi/petijums__darba_tirgus_apsteidzoso_parkartojumu_sistemas_izveides_iespejas_un_videja_un_ilgtermina_darba_tirgus_prognozu_sasaiste_ar_ricibpolitiku_/

Kontaktpersona:

Eva Lapsiņa
Eiropas Savienības fondu projektu departamenta
projekta vadītāja p.i.
Tālrunis: 67021772

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumi Nr.126 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi”.

 

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv