Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Darbiekārtošanas pakalpojumi

 

    
  Anulēto licenču reģistrs (28.04.2020.)

   Informācija par dokumentu atvasinājumu un tulkojumu noformēšanu ir pieejama apakšsadaļā “KOMERSANTIEM – DARBIEKĀRTOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

    

   Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētie komersanti, kuri saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīgi sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un Nodarbinātības valsts aģentūrai ir rakstveidā paziņojuši par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (PARAUGS).

   Uzmanību!
   Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuriem Satiksmes ministrija ir izsniegusi attiecīgu licenci. Ar Satiksmes ministrijas licencēto komersantu sarakstu ir iespējams iepazīties Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā.
    

   Pirms darbiekārtošanas komersanta pakalpojumu izmantošanas, iepazīsties ar informāciju NVA mājas lapā par to, kas jāņem vērā, izmantojot licencēto komersantu pakalpojumus!

      
   Pirms darbiekārtošanas komersanta pakalpojumu izmantošanas, iepazīsties un noslēdz līgumu par pakalpojuma saņemšanu!
      
   Pirms maksā komersantam, pārliecinies, ka saņemsi maksājumu apliecinošu dokumentu! 
      

   Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos


    

   DARBA MEKLĒTĀJIEM
   KOMERSANTIEM - DARBIEKĀRTOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM


    


     
   Kas jāņem vērā, izmantojot licencēto firmu pakalpojumus:

    

   Darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā vai citi nodarbinātību veicinoši pakalpojumi) ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešama arī tad, ja darbiekārtošanas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

    

   Darba meklētājam, sadarbojoties ar darbiekārtošanas komersantu, jāatceras, ka:

   • izvēloties darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju, vispirms Aģentūras mājas lapas reģistrā, ir jāpārliecinās, vai komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un ir saņēmis Aģentūras izsniegtu licenci;


   • jāpieprasa pakalpojuma sniedzējam uzrādīt NVA izdoto licenci, no 2013.gada 6.jūlija licence ir gan elektroniskā dokumenta formā, gan papīra dokumenta formā;


   • rūpīgi jāizlasa līgumi, un pirms noslēgšanas jānoskaidro visi nosacījumi;


   • jānoskaidro informācija par darba tiesībām, pienākumiem, algu un darba stundu skaitu;


   • jāpārliecinās, vai, strādājot ārvalstī, ir garantēta dzīves vieta;


   • jābūt pārliecinātam, ka attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams darba veikšanai;


   • jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai darba devējs ir informēts par darbinieka ierašanos;


   • jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām (vēlams ņemt līdzi nevis skaidru naudu, bet starptautiskās norēķinu kartes);


   • jāatceras, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam (licences saņēmējam) ir pienākums rakstveidā iepazīstināt ar darba līgumu (kas tiks noslēgts ar darba devēju) un tā atbilstību Latvijas Republikas vai ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ar noteikumiem, kas noteikti starp darbiekārtošanas firmu un tās sadarbības partneri noslēgtajā līgumā;


   • jāatceras, ka starp darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju (komersantu) un darba meklētāju  ir jānoslēdz līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, tad  komersantam rakstveidā jāiepazīstina darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un jānodrošina, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;


   • komersantam pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā jāinformē darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus, kā arī ar dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai.

    

     NVA vērš uzmanību uz diviem biežāk sastopamiem darba meklētāju apkrāpšanas scenārijiem ārvalstīs:

    

   Slikti apmaksāts darbs un ļoti slikti dzīves apstākļi:

    

   • Netiek izsniegts līgums par darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanu un maksājumu dokuments par “dokumentu sagatavošanas izmaksām”;


   • Nokļūstot ārzemēs, noskaidrojas, ka darba devējs negaida šādu darbinieku;


   • Tiek skaidrots, ka darba nav, bet varot piedāvāt citu, sliktāk apmaksātu darbu, sliktākus un dārgākus dzīvošanas apstākļus;

    

   • Uz darba meklētāja sūdzībām, ka ārzemēs solītā darba nav, komersants nereaģē vai atbild, ka sajaukts telefona numurs;

    

   • Darba devēja piedāvātajā darba vietā parādās arvien jauni nosacījumi – transporta izmaksas, darba apģērba izmaksas, dzīvošanas izmaksas, par kuriem cilvēks nebija iepriekš informēts ;

    

   • Darbu uzsākot, cilvēkam tiek paziņots, ka viņš darba devējam “ir parādā,” un parāds tiks ieturēts no algas.

   VAI


   Cilvēks pakļaujas ekspluatācijai, lai nebūtu jāatmaksā apmācību nauda:


   • Tiek piedāvāts labi apmaksāts darbs, bet pirms tā uzsākšanas nepieciešama apmācība (parasti 4-6 mēneši)’;

    

   • Apmācība tiek piedāvāta it kā bezmaksas;

    

   • Ierodoties darba vietā citā valstī izrādās, ka darba līguma nosacījumi veidoti tā, ka atalgojums ir ļoti zems, par dzīvošanu jāmaksā vairāk nekā bija solīts, turklāt jādzīvo ļoti sliktos apstākļos;

    

   • Nav iespējas atteikties no darba, jo tiek paziņots, ka, no darba aizejot, būs jāatmaksā apmācību nauda. Noskaidrojas, ka maksa par apmācībām ir ļoti liela.
    

   Par Lielbritānijas Licencēšanas pārvaldi (GLA)

   Lielbritānijas Licencēšanas pārvalde (GLA) ir valsts institūcija, kas dibināta 2006.gadā, pamatojoties uz 2004.gadā pieņemto likumu par darbaspēka piegādātāju licencēšanu. Likums nosaka, ka visiem uzņēmējiem, kas nodrošina ar darbaspēku tādās jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, dārzkopība, pārtikas produktu pārstrāde un iepakošana, kā arī vēžveidīgo vākšanas darbi, ir nepieciešama Licencēšanas pārvaldes izsniegta licence. Piešķirot licenci, pārvalde pārliecinās vai darbaspēka piegādātāji ievēro minimālās Lielbritānijas likumā noteiktās prasības un to, vai darba ņēmēji netiek ekspluatēti. Licencēšanas process ir aprakstīts Licencēšanas pārvaldes mājas lapā www.gla.gov.uk

    

    

       Ja uzskati, ka licences saņēmējs pārkāpis Tavas tiesības, iesniedz rakstveida sūdzību NVA!   


   Papildu informācija:

   Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskais departaments – K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, 528a. kabinets, tālrunis konsultācijām – 67021836.
   Pieteikties konsultācijām apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 un trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst. 12.00) ir iespēja rakstot e-pasta vēstuli uz: 
   Aplūkot e-pastu
   vai zvanot uz tālruni, kas paredzēts konsultācijām.
   Ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras caurlaižu sistēmu un Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskais departaments apmeklētāju pieņemšanas kārtību, lūdzam iepriekš sazināties ar Nodarbinātības valsts aģentūras Juridisko departamentu (rakstot e-pasta vēstuli uz: 
   Aplūkot e-pastu
   vai zvanot uz tālruni, kas paredzēts konsultācijām un vienoties par apmeklējuma datumu un laiku.

   25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

   Aizkraukle
   Alūksne
   Balvi (Gulbene)
   Bauska
   Cēsis
   Daugavpils
   Dobele
   Jēkabpils
   Jelgava
   Jūrmala (Tukums)
   Krāslava
   Kuldīga
   Liepāja
   Limbaži
   Ludza
   Madona
   Ogre
   Preiļi
   Rēzekne
   Rīgas reģionālā
   Saldus
   Sigulda
   Talsi
   Valmiera (Smiltene, Valka)
   Ventspils
   ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

   JAUNUMU KALENDĀRS

   Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


   Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
   Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

   Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
   © Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
   Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv