Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs 

  Nosaukums Nosacījumi Ieguvumi darba devējiem
Pasākums noteiktām personu grupām

Pasākumu var īstenot komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas)

 

Viena mērķa grupas bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, ir 12 mēneši.

 • Ikmēneša darba algas dotāciju;
 • Ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājiem;
 • Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei;
 • finansiāls atbalsts par asistentu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti
 • finansiāls atbalsts izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu katram bezdarbniekam ar invaliditāti
 • ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums
Darba vieta jaunietim
Pasākumā var piedalīties komersanti (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātie, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas)
 • Dotācija jaunieša - bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam
 • dotācija 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši
 • finanšu līdzekļi darba devējam par izdevumiem par veselības pārbaužu veikšanu
 • finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte
Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma

Aicinām darba devējus ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus!
 • NVA organizē un sedz bezdarbnieku apmācību izmaksas;
 • Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, aģentūra nepieciešamo apmācību programmu iepirks un uzņēmumam vajadzīgos speciālistus sagatavos.
Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam
Par darba devēju var būt biedrība vai nodibinājums.
 

Brīvprātīgā darba īstenotājam jāievēro šādi nosacījumi:

 • ir reģistrēta/-s saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 • nav pasludināta tā tiesiskās aizsardzības process, maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
 • tam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka likums;
 • apņemas organizēt Brīvprātīgo darbu, iesaistot jaunieti bezdarbnieku tādā bezatlīdzības darbā vai pakalpojumu sniegšanā, kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu;
 • pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta būtiski profesionālās darbības pārkāpumi attiecīgajā darbības nozarē, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību jomā (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetences institūcijas atzinumu);
 • pretendents vai tā pārvaldes institūciju locekļi nav ar tiesas spriedumu atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
 • pēdējā gada laikā nav pārkāpis līguma par pasākumu īstenošanu noteikumus (ja šāds līgums ar NVA ir bijis noslēgts).
 
 • NVA piešķir finansējumu bezdarbnieka ikmēneša stipendijai 40 latu apmērā (ja bezadarbniekam noteikta invaliditāte - 60 latu apmērā);
 • piešķir finansējumu ar iespējamo nelaimes gadījumu, kas var notikt pasākuma laikā ar iesaistītajiem bezdarbniekiem, apdrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi
Pasākumā var piedalīties pašvaldību institūcijas (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrības vai nodibinājumi
 • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai;
 • pasākumā iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība 100 latu apmērā;
 • ikmēneša dotācija vienam darbu koordinētājam pašvaldībā 90 latu apmērā;
 • izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanā pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem
Brīvo darba vietu reģistrācija NVA
Brīvo darba vietu var reģistrēt aģentūras filiālēs personīgi, telefoniski vai elektroniski CV/Vakanču portālā.
Brīvo darba vietu reģistrācija NVA darba devējam:
 • sniedz iespēju bez maksas reģistrēt savas vakances un meklēt nepieciešamos darbiniekus plašākajā CV/Vakanču datu bāzē, kas aptver visus Latvijas rajonus.
 
 • sniedz piekļuvi plašākajai darba meklētāju un bezdarbnieku datu bāzei Latvijā, kā arī Eiropas Savienības kopējai darba meklētāju datu bāzei EURES;

 • sniedz iespēju maksimāli ātri un efektīvi izplatīt pieprasījumu pēc darbiniekiem konkrētai darba meklētāju auditorijai;
 
 • palīdz organizēt darbinieku meklēšanu, jo aģentūras atbildīgie darbinieki ne retāk kā reizi divās nedēļās sazinās ar darba devēju, lai pārliecinātos par darba devēja izmantotā aģentūras pakalpojuma veiksmīgu norisi;

 • nodrošina iespēju saņemt aģentūras palīdzību potenciālo darbinieku pirmreizējās atlases organizēšanā;

 • nodrošina piemērotu darbinieku meklēšanu visā Latvijā, kā arī pēc darba devēja pieprasījuma Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveicē;
 
 • nodrošina iespēju saņemt no aģentūras bezmaksas palīdzību darbinieku meklēšanā.
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
qwe
 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv