Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana

 

 PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums

„Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana”

 

Pasākuma mērķis: paaugstināt jauniešu bezdarbnieku konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt iespēju integrēties darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē, pamatā ar īpašām pazīmēm (piemēram, bezdarbniekam ir bērni, maznodrošinātā statuss u.c.). Papildus Pasākumā var iesaistīt tādus bezdarbniekus, kuriem izvēlētā mācību iestāde atrodas vismaz 15 km attālumā no viņa deklarētās dzīvesvietas, gadījumā, kad Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA) nepiedāvā viņu izvēlēto apmācību programmu, kā arī citos gadījumos, kad viņus nevar iesaistīt VIAA piedāvātajā apmācību programmā.

 

Jaunietim bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:
1.    profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
2.    profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Dalībai Pasākumā var pieteikties:
•    bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija;
•    bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
•    bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
•    bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā.

Pamatnosacījumi, īstenojot Pasākumu:
•    Apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta un izglītības iestādi.
•    Bezdarbniekiem ir iespēja izvēlēties profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu un izglītības iestādi no Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) piedāvātā:
o    profesionālās tālākizglītības programmu saraksta

o    profesionālās pilnveides programmu saraksta
o    vai izvēlēties izglītības iestādi patstāvīgi.

•    Bezdarbniekam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai. Apmācību kuponu izvēlētajai apmācības programmai saņem rindas kārtībā atbilstoši vēlmes reģistrēšanas datumam Aģentūras datu bāzē.
•    Bezdarbnieka vēlmi dalībai apmācībai reģistrē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās profesionālās tālākizglītības programmas, profesionālās pilnveides izglītības programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas apguves pabeigšanas Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros.

•    Bezdarbnieki ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu un surdotulku pakalpojumus.

•    Nepieciešamības gadījumā jauniešiem bezdarbniekiem Pasākuma laikā ir iespēja saņemt atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei   – saņemt finansējumu transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un/vai dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas dzīvošanas izdevumu kompensāciju (ja darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no dzīvesvietas, kurā bezdarbnieks ir deklarējies vismaz gadu).
•    Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.
   

Informācija par jauniešiem bezdarbnieku darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas:


 
Ja bezdarbnieks bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā, bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!

 Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv