Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (viena amata vieta NVA Daugavpils filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
 • nesertificētam psihologam noslēgts līgums ar psihologu – pārraugu, kas nodrošina tiesības strādāt pārrauga uzraudzībā;
 • pieredze darbā ar klientiem vismaz 2 (divi) gadi;
 • vēlama pieredze darbā ar dažādām sociālām grupām;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā.
 • pārzināt psiholoģiskās izpētes un novērtēšanas metodes;
 • spēja analizēt gadījumus un pieņemt profesionālus lēmumus;
 • augsta atbildības sajūta;
 • analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu);
 • datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem – plānots Aizkraukles, Daugavpils, Jēkabpils filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1067.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (viena amata vieta NVA Liepājas filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
 • nesertificētam psihologam noslēgts līgums ar psihologu – pārraugu, kas nodrošina tiesības strādāt pārrauga uzraudzībā;
 • pieredze darbā ar klientiem vismaz 2 (divi) gadi;
 • vēlama pieredze darbā ar dažādām sociālām grupām;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā.
 • pārzināt psiholoģiskās izpētes un novērtēšanas metodes;
 • spēja analizēt gadījumus un pieņemt profesionālus lēmumus;
 • augsta atbildības sajūta;
 • analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu);
 • datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem – plānots Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Ventspils filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1067.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (divas amata vietas NVA Rēzeknes filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
 • nesertificētam psihologam noslēgts līgums ar psihologu – pārraugu, kas nodrošina tiesības strādāt pārrauga uzraudzībā;
 • pieredze darbā ar klientiem vismaz 2 (divi) gadi;
 • vēlama pieredze darbā ar dažādām sociālām grupām;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā.
 • pārzināt psiholoģiskās izpētes un novērtēšanas metodes;
 • spēja analizēt gadījumus un pieņemt profesionālus lēmumus;
 • augsta atbildības sajūta;
 • analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu);
 • datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem – plānots Ludzas, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1067.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (viena amata vieta (0,5 slodze) NVA Balvu filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
 • nesertificētam psihologam noslēgts līgums ar psihologu – pārraugu, kas nodrošina tiesības strādāt pārrauga uzraudzībā;
 • pieredze darbā ar klientiem vismaz 2 (divi) gadi;
 • vēlama pieredze darbā ar dažādām sociālām grupām;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā.
 • pārzināt psiholoģiskās izpētes un novērtēšanas metodes;
 • spēja analizēt gadījumus un pieņemt profesionālus lēmumus;
 • augsta atbildības sajūta;
 • analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu);
 • datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem – plānots Alūksnes, Balvu, Cēsu, Limbažu, Madonas, Siguldas, Valmieras filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 402.50 EUR, 2.kategorija: 463.00 EUR, 3.kategorija: 533.50 EUR (bruto alga).

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļā – vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • atbilstība valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (vēlams tiesību zinātnē);
 • pieredze klientu apkalpošanas organizēšanas jomā ne mazāk kā 2 gadi un/vai pieredze nodarbinātības jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē ;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • zināšanas par Latvijas Republikas un ES politiku nodarbinātības jomā;
 • izpratne par Aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā;
 • prasme prezentēt Aģentūras mērķus un pakalpojumus amata kompetences ietvaros;
 • prasme sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 • prasme analizēt datus informācijas sistēmās;
 • svešvalodu zināšanas – angļu valodas un krievu valodas zināšanas labi rakstos un sarunvalodā.
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku (ikdienas lietotāja līmenī).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un metodiski vadīt Aģentūras bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācijas un uzskaites procesa vadību;
 • nodrošināt Kvalitātes vadības sistēmas procesa “Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite” pārraudzību un pilnveidi;
 • nodrošināt informācijas apmaiņu ar institūcijām Latvijā un ārzemēs amata kompetences ietvaros;
 • prezentēt Aģentūras mērķus un pakalpojumus amata kompetences ietvaros;
 • sagatavot atbildes fizisku un juridisku personu iesniegumiem

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1057.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk-Aģentūra) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu- Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Prasības pretendentam/-ei:
 • atbilstība valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (vēlams sociālo zinātņu jomā);
 • pieredze personāla atlases, personāla vadības vai karjeras vadības jomā;
 • pieredze klientu apkalpošanas organizēšanas jomā;
 • pieredze darbā ar datu analīzi zinātņu jomā un pārskatu sagatavošanu.
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • izpratne par Aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientācija uz pozitīvu darba rezultātu;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli.
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku (lietotāja līmenī).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt aktīvā nodarbinātības pasākuma “Darba meklēšanas atbalsts” organizēšanu, metodisko vadību un pārraudzību Aģentūras filiālēs;
 • izstrādāt un pilnveidot iekšējo normatīvo aktu un Kvalitātes vadības sistēmas procesu;
 • organizēt darbinieku apmācības, izstrādāt metodiskos materiālus, nodrošinot vienotu izpratni par darba meklēšanas metožu piemērošanu mērķgrupām;
 • piedalīties e-pakalpojumu ieviešanas, uzturēšanas un attīstības procesu izstrādē;
 • prezentēt Aģentūras mērķus un pakalpojumus amata kompetences ietvaros;
 • nodrošināt pārskatu, ziņojumu, atskaišu, atzinumu un citu dokumentu sagatavošanu amata kompetences ietvaros.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 795.00 EUR, 2.kategorija: 885.00 EUR, 3.kategorija: 976.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu - Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001 vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku līdz 2021.gada 30.decembrim, 0,5 slodze)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību aktos, piedalīties ar projekta īstenošanu saistīto iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā, t.sk. sniegt priekšlikumus projekta vadītājam par sekmīgas projekta īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, t.sk. par tiem, kas nav tieši saistīti ar projekta īstenošanu, to grozījumiem, un piedalīties to izstrādē, kā arī gatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 • risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, t.sk. pārstāvēt Aģentūras intereses attiecībās ar sadarbības partneriem un citām institūcijām, nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Aģentūru tiesā;
 • sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem;
 • amata kompetences ietvaros sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, līgumu projektus, nodrošināt to juridisko pareizību, organizēt un pārraudzīt sagatavoto līgumu slēgšanu, kā arī nodrošināt parakstīto līgumu saglabāšanu atbilstoši Aģentūrā noteiktajai kārtībai;
 • nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk., izstrādāt iepirkumu dokumentāciju un nodrošināt citas nepieciešamās informācijas sagatavošanu amata kompetences ietvaros;
 • sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles vadītāja vietnieks/-ce (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: organizēt, koordinēt un kontrolēt filiāles darbību par bezdarbnieku, darba meklētāju apkalpošanas un filiāles administratīvajiem jautājumiem, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras mērķu sasniegšanu atbilstoši noteiktajai stratēģijai, izvirzītajiem mērķiem un nodarbinātības politikai valstī. Nodrošināt un organizēt noteiktajā kārtībā bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem pakalpojumus ar nodarbinātību saistītajos jautājumos. Nodrošināt un kontrolēt pakļautībā esošo struktūrvienību darbību un darbinieku darba organizāciju. Izskatīt un atbildēt uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem un sūdzībām par klientu apkalpošanas jautājumiem un citiem ar filiāles darbību saistītiem jautājumiem.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Rīgas reģionālās filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Koordinējošā eksperta/-es amatu (viena amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • Augstākā izglītība;
 • Vēlama vismaz viena gada pieredze nodarbinātības jomā un pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos;
 • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • Komunikācijas prasmes;
 • Prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
 • Datorprasmes MS Office lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) īstenošanu filiālē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Plānot, organizēt, koordinēt un uzraudzīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā projekta darbību īstenošanu filiālē, t.sk., projekta mērķa grupas piesaistīšanu dalībai projektā īstenotajos aktīvajos nodarbinātības un atbalsta pasākumos. Organizēt filiāles projekta pasākumu īstenošanai nepieciešamo dokumentu noformēšanu un izsniegšanu. Veikt projekta finanšu līdzekļu administrēšanu filiālē, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pieejamam finansējumam.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 655.00 EUR, 2.kategorija: 725.00 EUR, 3.kategorija: 800.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un licencēšanas nodaļas - juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • pieredze jurista amatā (t.sk. pieredze administratīvo aktu vai normatīvo aktu projektu sagatavošanā), pieredze valsts pārvaldes darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, spēja identificēt problēmas, piedāvāt problēmu risinājumus;
 • praktiska pieredze juridisku dokumentu izstrādē, t.sk. sagatavojot administratīvos aktu projektus, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju;
 • orientācija uz augstu kvalitāti uzdevumu izpildē, attīstību un profesionālo pilnveidošanos;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja patstāvīgi veikt darba pienākumus;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:
nodrošināt Aģentūrai normatīvajos aktos noteiktās bezdarba samazināšanas valsts politikas īstenošanas juridisko atbalstu.


Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 835,00 EUR, 2. kategorija: 877,00 EUR, 3. kategorija: 1010,00 EUR (bruto alga).

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv