Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (viena amata vieta NVA Rīgas reģionālajā filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem - plānots Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jūrmalas, Ogres, Rīgas reģionālās filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (divas amata vietas NVA Rēzeknes filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem - plānots Ludzas, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (viena amata vieta NVA Liepājas filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem - plānots Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Ventspils filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (viena amata vieta NVA Daugavpils filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem - plānots Aizkraukles, Daugavpils, Jēkabpils filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Psihologa/-ģes amatu (viena amata vieta NVA Balvu filiālē līdz 2021.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk kā uz projekta īstenošanas laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu bezdarbniekiem, veicot klienta individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, lai nodrošinātu bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā psihologa konsultācijas bezdarbniekiem - plānots Alūksnes, Balvu, Cēsu, Limbažu, Madonas, Siguldas, Valmieras filiāļu apkalpojošā teritorijā, t.sk., veikt bezdarbnieku individuālo psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, stabilizējot klienta psihoemocionālo stāvokli, apzināt, mobilizēt un piesaistīt nepieciešamo Aģentūras personālu bezdarbnieku psihosociālo problēmu mazināšanai un iesaistīties bezdarbnieku individuālo darba meklēšanas plānu izstrādē, aktīvi un mērķtiecīgi līdzdarboties, motivējot bezdarbniekus plānu izpildei.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas projekta koordinators/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt dokumentu apriti un komunikāciju programmas „Brīvprātīgais darbs ” ietvaros, sekmējot Brīvprātīgā darba attīstību, iespējas, nodrošinot un koordinējot informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba organizētājiem;
 • sagatavot pārskatus par programmas „Brīvprātīgais darbs” uzdevumu izpildi, sasniegtajiem rezultātiem un sniegt priekšlikumus programmas „Brīvprātīgais darbs” organizēšanas procesa pilnveidošanai;
 • nodrošināt amata kompetences ietvaros ar programmas „Brīvprātīgais darbs” īstenošanu saistītās informācijas regulāru sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu un dokumentu izsekojamību;
 • informācijas sistēmas (brivpratigie.lv) satura administrēšana, pilnveide, darbošanās brivpratigie.lv sociālo tīklu kontos.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļas karjeras konsultanta/-es amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem. Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Piedalīties personāla atlasē atbilstoši darba devēju pieprasījumam dalībai projekta pasākumos. Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,vēlams sociālajās zinātnēs);
 • Vismaz divu gadu darba pieredze nodarbinātības jomā vai projektu vadībā, vēlams valsts pārvaldē;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
 • Organizēšanas, plānošanas un komunikācijas prasmes;
 • Datorprasmes MS Office lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevummiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Nodrošināt projekta ietvaros aktīvā nodarbinātības pasākuma “Konkurentspējas paaugstināšanas pasākumi” un “Karjeras konsultācijas” īstenošanu un pārraudzību Aģentūras struktūrvienībās atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam un prasībām amata kompetences ietvaros; pastāvīgi izvērtēt projekta aktivitātes īstenošanas atbilstību ārējos un Aģentūras iekšējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; regulāri pārraudzīt projekta aktivitātes rezultatīvo rādītāju un finanšu izpildes atbilstību plānam, veikt rīcībā esošo datu par projekta aktivitāšu īstenošanu analīzi un kontroli, sniedzot norādījumus projekta īstenošanas personālam un priekšlikumus projekta vadītājam.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 805.00 EUR, 2.kategorija: 926.00 EUR, 3.kategorija: 1057.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Finanšu vadības departamenta Pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu finanšu vadības nodaļā - vecākais ekonomists/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai kādā no finanšu vadības jomām), vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar studijām ekonomikā;
 • darba pieredze valsts pārvaldē finanšu vai ekonomikas, vai grāmatvedības jomā ne mazāka par 1 gadu;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • zināšanas finanšu plānošanā, uzskaites organizēšanā un analīzē;
 • prasmes vērtēt faktus, analizēt datus un situācijas paredzēt un novērtēt riskus;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme darbā ar MS Word, MS Excel un dažādām ar finanšu plānošanu un uzraudzību saistītām datu bāzēm.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras pamatdarbības valsts budžeta projekta sagatavošanu un argumentētu pamatojumu izstrādi un efektīvu izpildi, finanšu līdzekļu izdevumu analīzi, finansēšanas plānu, ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju sagatavošanu un izpildes uzraudzību, nodrošinot fiskālās disciplīnas ievērošanu valsts pamatfunkciju īstenošanai.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Siguldas filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu (viena amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
  • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā, ja ir iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un/vai bakalaura grāds psiholoģijā vai pedagoģijā, vai sociālajā darbā, vai profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē ar kvalifikāciju karjeras konsultants;
  • darba pieredze karjeras konsultēšanā ne mazāk kā divi gadi, ja ir iegūta bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Vēlama darba pieredze psiholoģiskā atbalsta sniegšanā vai pieaugušo karjeras konsultēšanā;
 • Vēlama darba pieredze nodarbinātības jomā;
 • Saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros;
 • Konsultēšanas prasmes;
 • Zināšanas par personāla atlases procesu;
 • Komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • Vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Datorprasmes MS Office lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem. Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Piedalīties personāla atlasē atbilstoši darba devēju pieprasījumam dalībai projekta pasākumos. Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv