Vlada Šarko iesaistījusies skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, jo uzkata, ka vasara ir brīnišķīgs laiks, lai izmēģinātu ko jaunu, interesantu un arī pilnveidotu sevi. Meitene stāsta, ka šī nav pirmā reize, kad viņa iesaistās šajā pasākumā, jo brīvlaiku cenšas izmantot maksimāli lietderīgi un, ja rodas iespēja gūt pieredzi kādā darbā no tā neatsakās.

Šogad darbs esot ļoti interesants, stāsta Vlada: "Man ir jāpalīdz skolēniem no Amerikas uzlabot savas krievu valodas, galvenokārt, sarunas prasmes. Lai to panāktu, es kā "peer tutor" ar Zoom platformas palīdzību tiekos ar skolēniem tiešsaistes stundās, kur mēs kopā apspriežam visdažādākas tēmas, kas būtu noderīgas noslēguma eksāmenā. Mūsu sarunas vienmēr sākas ar jautājumu: "Kā tev iet?" vai "Ko plāno darīt šodien?", jo šādi jautājumi liek mums justies nepiespiesti, neskatoties uz to, ka atrodamies dažādās pasaules daļās. Diskusijas ar amerikāņiem vienmēr ir ļoti saistošas, diemžēl, laiks paiet pārāk ātri." Lai arī darbs nav sarežģīts, tas prasa lielu atbildību, viņa uzskata: "Tieši no manas attieksmes pret šo darbu ir atkarīga amerikāņu skolēnu vēlme mācīties krievu valodu. Ļoti svarīgs ir veids kā es sniedzu informāciju, kā varu ieinteresēt cilvēku, motivēt un atbalstīt, protams, mācīt pareizi valodu."

Darbs Vladai patīk "Es pat negribu to saukt par "darbu". Esmu tik ļoti pieradusi pie šī procesa, ka pat žēl noticēt, ka drīz tas beigsies. Nebūs vairs jaunas iepazīšanās ar jaukiem cilvēkiem, iespēja palīdzēt kādam apgūt svešvalodu un uzzināt ko jaunu par citu kultūru. Iesaistīšanās projektā man ir devusi tik daudz enerģijas, jau sen nebiju izjutusi tādu atdevi, kā strādājot ar amerikāņu skolēniem. Esmu pārliecināta, ka arī turpmāk paliksim labi draugi."

Jauniete atzīst, ka dalība skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā atstājusi uz viņu lielu iespaidu - meitene atklājusi, ka viņai piemīt labas komunikācijas prasmes, par ko viņa sākumā šaubījusies, sapratusi, ka labi prot izskaidrot apmācāmajiem skolēniem nesaprotamos jautājumus, kā arī uzzinājusi daudz interesanta un jauna par amerikāņu kultūru. "Esmu neticami priecīga un pateicīga par šādu iespēju," viņa teic.