Cēsu filiāle

 

 

Novada mājas lapa:    

www.vecpiebalga.lv

 

Vecpiebalgas novads apvieno 5 pagastus – Dzērbeni, Inešus, Kaivi, Taureni un Vecpiebalgu. Novada administratīvais centrs atrodas Vecpiebalgas pagastā, savukārt Dzērbenē, Inešos, Kaivē un Taurenē darbojas pagastu pārvaldes, nodrošinot iedzīvotājiem pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Vecpiebalgas novads atrodas Vidzemes augstienes centrālajā daļā un robežojas ar Jaunpiebalgas, Madonas, Ērgļu, Amatas, Raunas, Smiltenes, Priekuļu, Cēsu novadu. Novadu šķērso valsts reģionālie autoceļi P30 Cēsis – Madona, P33 Jaunpiebalga – Ērgļi un P3 Alauksts – Nītaure – Garkalne. Vecpiebalgas novada centrs – Vecpiebalga – atrodas 52 km attālumā no Cēsīm, 137 km – no Rīgas, 83 km – no Valmieras.

 

tabula

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Vecpiebalgas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties  NVA CV un vakanču portālā.

 

2019. gadā NVA Cēsu filiālē tika reģistrētas 1856 brīvas darba vietas. No tām vairums – 881- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 345-vienkāršās profesijās; 260- iekārtu un mašīnu operatori; 142-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, un izstrādājumu montieri; 51- vecākie speciālisti, vadītāji-21. Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.
Vecpiebalgas novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu: SIA „TOTO” (kokapstrāde), SIA „Warss+” (būvniecība), SIA „Arbor RRK” (ražošana), SIA „Mervins” (mežistrāde) SIA „Fortis Logistic Solutions” (transports), Cēsu rajona Vecpiebalgas ZS „VEC-KURMJI” (lauksaimniecība) SIA „”Jaunmeķeļi” (vairumtirdzniecība), , SIA „DAA” (mazumtirdzniecība),), SIA „Apsītes AG” (kokapstrāde), Dzērbenes pagasta ZS „Upmaļi” (mežistrāde).

 

Uzņēmumu reģistrēšanas dinamika: 2016- 8 jauni uzņēmumi; 2017- 15 jauni uzņēmumi, 2018 gadā -12 jauni uzņēmumi; 2019. gadā -15 jauni uzņēmumi; 2020.gada 3mēnešos-5 jauni uzņēmumi

 

Vidējā darba samaksa:
Vidēja bruto darba alga Vecpiebalgas novadā (2019.gadā)

  • EUR 780 (Pavisam bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
  • EUR 780 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 780 (Vispārējā vadības sektorā)
  • EUR 780 (Pašvaldību struktūrās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Vecpiebalgas novadā atrodas 2 izglītības iestādes - Vecpiebalgas novada pamatskola un Vecpiebalgas novada vidusskola. Abās iestādēs tiek īstenotas arī pirmsskolas izglītības programmas. Novadā pieejami dažādi sporta pulciņi. Pieejama sporta un trenažiera zāle, ko var apmeklēt visi iedzīvotāji. Novadā darbojas 2 sporta klubi un 3 jauniešu centri.

 

Veselības aprūpes pieejamību nodrošina Taurenes feldšerpunkts, Vecpiebalgas doktorāts, Inešu feldšerpunkts un 2 ģimenes ārstu prakses. Zobārstniecības pakalpojumus pieejami Dzērbenes zobārstniecības kabinetā. VSIA ‘’Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs’’ struktūrvienība – ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” sniedz ilgstošu sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem garīgiem traucējumiem, sākot no 18 gadu vecuma līdz pat mūža galam. Sociālos pakalpojumus nodrošina Vecpiebalgas novada Sociālais dienests.

 

Novadā pieejamas 5 bibliotēkas, 3 tautas nami, 2 kultūras centri un 1 amatu māja. Novados darbojas dažāda vecuma aktiermākslas kolektīvi un interešu pulciņi visu vecuma iedzīvotājiem.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.