Liepājas filiāle

Vaiņodes novads

   

Novada mājas lapā:    

www.vainode.lv

Vaiņodes novads ir pašvaldība Kurzemes dienvidos, kurā apvienoti Embūtes un Vaiņodes pagasti. Novada centrs ir Vaiņode.

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Vaiņodes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.

 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide

No Vaiņodes novada kopējās platības 50% aizņem meži, lauksamniecības zemes sastāda 36%. Vaiņodes novada teritorijā apzinātas būvmateriālu (smilts-grants, smilts, māls, smilšmāls) un kūdras atradnes.
Novadā dominējošās tautsaimniecības nozares – lauksaimniecība, mežsaimniecība, apstrādes rūpniecība, tūrisms.
Novada atrašanās nelielā attālumā no Liepājas, Saldus un Kuldīgas, kā arī Lietuvas pilsētām Skodai un Mažeikiem ir priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Novada ģeogrāfiskais novietojums rada iespējas veidot sadarbību gan ar Liepājas pilsētas, gan Skrundas un Priekules novada pašvaldībām un uzņēmējiem, kā arī veidot sadarbību ar lietuviešiem, izmantojot dažādus pakalpojumus.

 

Lielākie uzņēmumi novadā:
Pazīstamākie darba devēji Vaiņodes novadā: Moderns, konkurētspējīgs Vaiņodes mēbeļu ražošanas uzņēmums SIA „Daiļrade Koks” , kas strādā pēc bezatkritumu tehnoloģijas principiem, izgatavojot pamatprodukciju – mēbeles, atlikumus izmanto brikešu ražošanai, ekskluzīvu mēbeļu ražotājuzņēmums SIA „KSTILS”, dabīgā avota ūdens “Lielbāta" ražotājs SIA "BĀTAS AVOTS",u.c.

 

Lielāki uzņēmumi:
SIA „VAIŅODES BEKONS”( augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA „AG Market ”(vairumtirdzniecība), SIA-firma ”MUSKATS”( mazumtirdzniecība), SIA „ BATAS AVOTS” ( dzērienu ražošana), SIA "AM Būvniecība"(ēku būvniecība), z/s "KURZEMNIEKI-1" (mežsaimniecība un mežizstrāde), SIA "J TEHNIKA" ( sauszemes transports un cauruļvadu transports), SIA "PASAULE" (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA "Dēseles dzirnavas" (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA "VAIŅODES PAGASTA DOKTORĀTS", (medicīnas pakalpojimi), SIA „Ligro”( sauszemes transports un cauruļvadu transports).
Lielākais nodarbināto skaits ir šādos Vaiņodes novada uzņēmumos: SIA „Daiļrade Koks” (darba vietas visā Latvijā), SIA „VAIŅODES BEKONS”, SIA „ BATAS AVOTS”, SIA-firma ”MUSKATS”.

 

Vidējā bruto darba alga novadā (2019.g.)

  • EUR 641 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 641 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 641 (pašvaldību struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Vispārējo izglītību novadā var apgūt Vaiņodes vidusskolā, pirmskolas izglītību - Vaiņodes pirmskolas iestādē „Zīlīte”. Interešu izglītību nodrošina Vaiņodes Mūzikas skola , kā arī ir plašas iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm .

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.
Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.