Lattelecom šogad NVA skolēnu vasaras nodarbinātības projekta ietvaros nodarbināja 41 skolēnu. Starp viņiem bija arī Mārupes Vidusskola skolniece Alēna, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Alise un Rīgas Franču liceja skolniece Undīne. Strādāt vasarā meitenes izvēlējušās lai aizpildītu brīvo laiku, gūtu jaunu pieredzi un nopelnītu. Alēna vasarās strādā jau no 15 gadu vecuma, bet abām pārējām jaunietēm darba pieredze vēl nebija bijusi. Undīne vēlējās iegūt pieredzi darbā ar datoriem, tāpēc izvēlējās datu ievades operatora profesiju – ievadīja Lattelecom e-veikalā informāciju par precēm. Darbs viņai paticis, jo bijusi iespēja uzzināt daudz ko jaunu. Viņa vērtē, ka tiešām iemācījusies vairāk strādāt ar datoru, tātad mērķis sasniegts. Bet Alēna un Alise strādāja par projektu vadītāja asistentēm. Viņas veidojušas saturu Lattelecom mārketinga materiāliem – veidojušas klientiem sūtāmās e-pasta ziņas, saturu tīmekļa vietnēm. Daudz darbojušās arī ar Excel un abas uzskata, ka guvušas jaunas prasmes, lai ātrāk un efektīvāk strādātu šajā programmā. Alise stāsta: “Ierodos darbā nedaudz pirms 8:30 un paņemu datoru no skapīša un izvēlos, kur tajā dienā vēlos sēdēt. Tad pārskatu vai vakar esmu visu padarījusi, ko vajadzēja. Man patīk darba pienākumi, jo tas ir vairāk radošs un var padomāt pats, nevis mehāniskas darbības atkārtot.” Alise un Undīne teic, ka labprāt strādātu Lattelecom arī turpmāk, jo bijis interesanti un izveidojušās labas attiecības ar kolēģiem, bet Alēna turpmāk nevēlas strādāt jomā, kas nav saistīta ar viņas nākotnes profesiju. Meitene vēl neesot līdz galam izlēmusi kāda profesija tā būs, bet tas noteikti būšot kas saistīts ar dizainu. Arī viņas kolēģes nākotnes plānus saista ar citām jomām – Alise kļūšot par būvinženieri, bet Undīne būšot ārste.

 

Lattelecom personāla vadītāja Diāna Milaša ir apmierināta ar skolēnu darbu: “Paveica patiešām būtiskus darbus, kas sniedza nozīmīgu atbalstu esošajiem darbiniekiem.” , tāpēc uzņēmums labprāt sadarbotos ar skolēniem arī nākamajā gadā. Iesaistīties NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā motivējusi apziņa, ka jauniešiem ir svarīga iespēja gūt pirmo pieredzi, kas iespējams pamudinās izvelēties nākotnes profesijas virzienu. Taču skolēniem izvirzītas striktas prasības, no kurām galvenās bijušas iemaņas darbā ar datoru, valsts valodas zināšanas un paša skolēna motivācija strādāt. Gadījumos, kad uz vakancēm bija pieteikušies vairāki skolēni Lattelecom rīkoja atlasi. Uzņēmuma pārstāve novērojusi, ka vairums skolēnu augsti vērtē iespēju strādāt, iegūt pieredzi un nopelnīt kabatas naudu. Bērni ļoti labi strādājot ar datoru, dažādām datu bāzēm un zinot valodas. Viņa ieteikums skolām un vecākiem ir gādāt par to, lai jauniešiem būtu vairāk iespēju viesoties uzņēmumos un redzēt darba ikdienu. “Maksimāli piedāvāt iespēju redzēt, “pataustīt”, lai rodas izpratne”, uzsver Milaša.