Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas kara dēļ, Latvijā ir iespēja strādāt.

Darba attiecību uzsākšanai Latvijā ir nepieciešama ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību. Lai nodrošinātu tiesības nekavējoties uzsākt darbu, ir noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības arī bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, taču ne ilgāk kā 30 dienas. Šādā gadījumā Ukrainas iedzīvotājam, kurš sācis strādāt, ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.

Kā Ukrainas pilsoņiem, kuri bēg no militāra konflikta, saņemt ilgtermiņa vīzu ?

 • Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru, zvaniet uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP): +371 67209400 (no pirmdienas līdz ceturtdienai – no 8.30 līdz 16.00; piektdienās -  no 9.00 līdz 15.00)
 • informācija PMLP mājaslapā: https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) palīdzēs Ukrainas civiliedzīvotājiem atrast darba iespējas Latvijā.

Kur Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt darba meklēšanas atbalstu?

Kā tiks sniegts NVA atbalsts?

NVA darbinieks palīdzēs piemeklēt darba iespējas un sazināties ar darba devēju.

Piemērota darba atrašanai NVA darbinieks noskaidros informāciju par izglītību, profesiju, darba pieredzi, svešvalodu zināšanām, uzzinās, vai ir datorprasmes un transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Lai saņemtu darba meklēšanas atbalstu, nav obligāti jāreģistrējas NVA bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā.

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs vēlas iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, tad viņš var reģistrēties NVA kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un turpināt sadarbību ar NVA kā reģistrēts klients.

Bezdarbnieka statusu var iegūt, ja personai ir izsniegta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam vai uzturēšanās atļauja atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.panta otrajā daļā noteiktajam, piemēram, termiņuzturēšanās atļauja sakarā ar pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu Latvijā un, kura atbilst šādiem kritērijiem:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Darba meklētāja statusu var iegūt, ja personai ir izsniegta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam vai uzturēšanās atļauja atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.panta otrajā daļā noteiktajam, piemēram, termiņuzturēšanās atļauja sakarā ar pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu Latvijā un, kura atbilst šādiem kritērijiem:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē.

Kā var pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam?

 • Var pieteikties klātienē NVA filiālē, iepriekš sazinoties un vienojoties par apmeklējumu
 • Var pieteikties, atsūtot izvēlētajai NVA filiālei pa pastu vai ievietojot filiāles pastkastē aizpildītu un parakstītu iesniegumu. Vēršam uzmanību, ka iesniegumu iesniedz latviešu valodā.
 • Var pieteikties, atsūtot izvēlētajai NVA filiālei elektroniskajā pastā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu latviešu valodā, filiāļu kontaktinformācija pieejama šeit
 • Var pieteikties, aizpildot iesniegumu NVA CV un vakanču portālā, ja ir iespēja autorizēties ar internetbanku. Informācija pa soļiem, kā to izdarīt, pieejama šeit
 • Var pieteikties, izmantojot tiešsaistes formu e-adresē

Kā meklēt darbu NVA CV un vakanču portālā?

Darba iespējas, ja ir saņemta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam, Ukrainas civiliedzīvotāji var meklēt arī patstāvīgi tiešsaistē – NVA CV un vakanču portālā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Informācija portālā pieejama latviešu valodā, tāpēc, vakances meklējot patstāvīgi, būs nepieciešama to cilvēku palīdzība, kuri pārvalda latviešu valodu!

Lai meklētu vakanci, portālā nav jāreģistrējas. Portāla galvenās lapas labajā pusē, meklēšanas rīkā, jāizvēlas vēlamais nodarbinātības veids un jāuzklikšķina uz attiecīga nodarbinātības veida ar atzīmi Ukraina.

NVA CV un vakanču portāla satura tulkošana ukraiņu valodā ir iespējama, izmantojot arī Google tulkošanas rīku:

https://cvvp-nva-gov lv.translate.goog/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub/

Google tulkošanas rīku iesakām izmantot arī tad, kad meklējat informāciju citās Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu vietnēs.


NVA bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80200206

Citos jautājumos Jūs varat sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot uz informatīvo tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”:  +371 27380380