Latvijas valsts nodrošina iespēju strādāt Latvijā Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas kara dēļ.

Darba devējus, kuri vēlas piedāvāt darba iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem, aicinām darba vietas pieteikt Nodarbinātības valsts aģentūrā!

Vakances NVA darba devēji var pieteikt:

Ja vēlaties piedāvāt darba iespēju Ukrainas civiliedzīvotājiem, reģistrējot vakanci NVA CV un vakanču portālā, laukā “Nodarbinātības veids” norādiet kādu no šiem trim atbilstošākajiem veidiem:

  • Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku / Ukraina
  • Darbinieka amats uz noteiktu laiku / Ukraina
  • Uzņēmuma līgums / Ukraina

Ja piesakāt vakanci NVA klientu apkalpošanas vietā, informējiet NVA darbinieku, ka darba piedāvājums paredzēts arī civiliedzīvotājiem no Ukrainas.

CV un vakanču portālā šādas vakances varēs atlasīt pēc kritērija “Nodarbinātības veids”.

Visas pieteiktās vakances būs pieejamas vienuviet NVA CV un vakanču portālā, visu vakanču informāciju izmantos NVA darbinieki, kuri  konsultēs Ukrainas civiliedzīvotājus, kā arī varēs izmantot tie, kuri sniegs atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem darba meklējumos Latvijā (vakances portālā pieejamas latviešu valodā).

NVA konsultants palīdzēs Ukrainas civiliedzīvotājiem gan piemeklēt darba iespējas, gan sazināties ar darba devējiem.

Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA vietnē https://www.nva.gov.lv/lv/filiales. NVA bezmaksas informatīvais tālrunis +371 80200206.

Nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus, darba devējiem jāņem vērā:

  • Darba attiecību uzsākšanai Latvijā ir nepieciešama ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību. Lai nodrošinātu tiesības nekavējoties uzsākt darbu, ir noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības arī bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, taču ne ilgāk kā 30 dienas. Šādā gadījumā Ukrainas iedzīvotājam, kurš sācis strādāt, ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.
  • Ukrainas civiliedzīvotājus var nodarbināt bez valsts valodas zināšanām, ja tas netraucē darba pienākumu pildīšanu.
  • Nav attiecināma normatīvo aktu par ārzemnieku nodarbināšanu prasība vakanci reģistrēt NVA un nodrošināt darba samaksu, kas nav mazāka par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā gadā.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nosaka atsevišķus nosacījumus, kas ir attiecināmi uz Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību izglītības sistēmā un tiesībām nodarboties ar ārstniecību.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45A.1

Noderīgas saites:

Kā Ukrainas pilsoņiem, kuri bēg no militāra konflikta, saņemt ilgtermiņa vīzu ?

  • Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru, zvaniet uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: +371 67209400 (no pirmdienas līdz ceturtdienai – no 8.30 līdz 16.00; piektdienās -  no 9.00 līdz 15.00)
  • Sabiedrības integrācijas fonda Informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”:  +371 27380380