Publikācijas datums

23.08.2021.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

10.09.2021., K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010

Izsludinājuma nosaukums

Transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2023.

Saistošie dokumenti

Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums tiks apstiprināts izsludinājuma Nr. 15/2021 ietvaros uz tām pašām programmām, ar kurām tas ir iekļauts šī brīža Aģentūras aktuālajā Transportlīdzekļu vadītāju apmācības izglītības iestāžu piedāvājumu sarakstā, ar sadarbības termiņu līdz 31.12.2021., tad pretendenta apmācību piedāvājumi iepriekšējo izsludinājumu ietvaros tiks deaktivizēti, un turpmākā bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste tiks organizēta izsludinājuma Nr. 15/2021 apstiprināto pretendenta piedāvājumu ietvaros, ar termiņu līdz 31.12.2023.

Izsludinājuma Nr. 15/2021 ietvaros netiks vērtēti tādi izglītības iestādes piedāvājumi, kuri tikuši izslēgti no šī brīža Aģentūras aktuālā Transportlīdzekļu vadītāju apmācības izglītības iestāžu piedāvājumu sarakstā un izglītības iestādei ir aizliegts atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai divus gadus pēc izglītības iestādes vai izglītības piedāvājuma izsvītrošanas dienas.

Kontaktpersonas

Inita Vītoliņa

inita.vitolina@nva.gov.lv

Ingūna Upeniece-Vilīte

Inguna.Upeniece-Vilite@nva.gov.lv

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!