Publikācijas datums

22.09.2022.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

13.10.2022., plkst.16.00.

Izsludinājuma nosaukums

“Transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošana” bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība)

Izsludinājums Nr. 14/2022

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2023.

Saistošie dokumenti

  • Lai Pretendents piedalītos Izsludinājumā Nr. 14/2022 “Transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošana” bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība), izmantojot izsludinājumā publicētās veidlapas, Pretendentam atbilstoši jāsagatavo un jāiesniedz sekojoši dokumenti:
    • Pretendenta pieteikums dalībai izsludinājumā, Apliecinājums par īstenošanas nosacījumu ievērošanu, Pretendenta tehniskais piedāvājums.
  • Visus uz izsludinājumu Nr. 14/2022  attiecināmos dokumentus Pretendents iesniedz parakstītus ar drošu elektronisko parakstu vienā elektroniskajā dokumentā.

 

Kontaktpersona
Inita Vītoliņa
inita.vitolina@nva.gov.lv

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!