Novada mājas lapā:

www.tervetesnov.lv

 

Informācija par novadu

Tērvetes novads ir pašvaldība Zemgalē, netālu no Lietuvas robežas. Novads apvieno Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastus. Novada centrs atrodas Zelmeņos. Attālums no Tērvetes novada administratīvā centra līdz tuvākai pilsētai Dobelei ir 25 km, līdz Zemgales reģiona centram – Jelgavai 30 km, līdz republikas galvaspilsētai Rīgai 90 km. Tērvetes novadu šķērso valsts autoceļš Dobele-Bauska, kas ir viens no posmiem tā dēvētajā Zemgales jostā, kā arī valsts autoceļi Jelgava-Žagare un Jelgava – Auce.

 

  

Jau tradicionāli galvenās uzņēmējdarbības nozares Tērvetes novadā ir lauksaimniecības un tūrisms. Vēl var minēt mežsaimniecību, taču salīdzinoši nelielās platībās. Lielākā daļa lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnes Tērvetes novadā raksturojas ar augstu auglības pakāpi, kas ir pamats lielu lauksaimniecības kultūru ražu un lopkopības produkcijas iegūšanai.


Ar Tērvetes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT.


Galvenie darbības un produkcijas veidi ir:

 1. Augkopība: pārtikas graudi, alus mieži, graudaugu sēkla, lopbarība.
 2. Lopkopība - piens, liellopu gaļa, šķirnes teļu audzēšana.
 3. Zirgkopība.
 4. Mazumtirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana - savas saražotās produkcijas tirdzniecībai uzņēmums izveidojis mazumtirdzniecības veikalus, alus bāru, kafejnīcu Dobeles pilsētā.
 5. Alus ražošana - tiek ražots gaišais "dzīvais" alus. Tērvetes alus ir saņēmis galvenās balvas gan starptautiskās izstādēs, gan Latvijas mēroga konkursos.

Tērvetes novada teritorijā lielākie darba devēji ir akciju sabiedrība „Agrofirma „Tērvete””, Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”, SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””, četras vispārizglītojošās skolas un Tērvetes novada dome.


Tērvetes novada salīdzinoši labā ekonomiskā situācija ir saistīta ar vairāku lielu darba devēju atrašanos novada teritorijā:

 • Novada dome, pakalpojuma centri, 4 skolas, komunālais dienests utt. (~240 pastāvīgi strādājošie );
 • A/S „Agrofirma Tērvete”( 180 strādājošie uz 01.01.2012.);
 • RC „Tērvete” ( sezonā 35-40 strādājošie);
 • SAC „Tērvete” ( ~ 80 darbinieku, t.sk. no Dobeles, Jelgavas);
 • LKS „ Dāmnieki” ( 21 pastāvīgi darbinieki, 35 sezonas laikā );
 • SIA „Silāres”( ~ 55 nodarbinātie).

 

Vidējā bruto darba alga Tērvetes novadā (2018.gada 1. ceturksnis):

 • EUR 853 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 669 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 669 (Pašvaldības struktūrās).

 

Tērvetes novada teritorijā darbojas četras izglītības iestādes – Augstkalnes vidusskola, Annas Brigaderes, Tērvetes un Bukaišu pamatskolas, pie Augstkalnes vidusskolas un A. Brigaderes pamatskolas strādā pirmsskolas izglītības grupas ― „Sprīdītis” un „Zvaniņi”. Novadā ir četras pašvaldības bibliotēkas – Tērvetes, Bites, Augstkalnes un Bukaišu.


Tērvetes novadā saglabājušies daudzi vēsturiski nozīmīgi kultūras pieminekļi, ievērojamākie no tiem ir Tērvetes un Augstkalnes evenģēliski luteriskās baznīcas, grāfa Pālēna kapliča, Tērvetes dabas parks ar Tērvetes, Zviedru pilskalniem un Klosterkalnu, Tērvetes sanatorijas apbūves komplekss, dabas liegums „Skujaines un Svētaines ieleja” , Sprīdīšu dendroloģiskais stādījums un „Sprīdīšu” viensēta, Ukru gārša, Mežmuižas pils apbūve un parks, „Vecstēgules” muižas apbūve, Bukaišu aizsargu nams, apmetnes un senkapi.


Tērvetes novada teritorijā darbojas trīs ģimenes ārstu prakses – Tērvetes pagastā (pieņemšana: Kroņauce un Zelmeņi); Augstkalnes pagastā (Augstkalne) un Bukaišu pagastā (Bukaiši). Augstkalnē darbojas zobārsta privātprakse. Sociālais dienests nepieciešamības gadījumā nodrošina arī transportu nokļūšanai pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem, iepriekš piesakoties, gan bez maksas, kam tas pienākas, gan arī par maksu.


Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.


Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.