Publikācijas datums

15.10.2015.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2015.gada 6.novembris plkst. 12.00

Izsludinājuma nosaukums

Svešvalodu un datorzinību izglītības programmu īstenošana

Apmācības uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2016.

Saistošie dokumenti


Par turpmākajiem izsludinājumiem aicinām sekot informācijai Aģentūras mājas lapā.
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.11.2015.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.10.2015.) 


Kontaktpersona

Inita Vītoliņa
Inita.Vitolina@nva.gov.lv