Pieteikumu iesniegšanas termiņš

30.04.2021., plkst.12.00, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010

Izsludinājuma nosaukums

Svešvalodu, datorzinību un citu izglītības programmu īstenošana - “Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes”

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2023.

Saistošie dokumenti:

Kontaktpersona

Inita Vītoliņa
inita.vitolina@nva.gov.lv

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!