Kontakti

Edite.Bratka [at] nva.gov.lv

Atrašanās vieta

Eksporta iela 6, Rīga, LV- 1010

Darbinieki

Edīte Bratka

Projekta vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Edite.Bratka [at] nva.gov.lv

Antra Balode

Vecākā eksperte - Projekta ietvaros noteiktu aktivitāšu īstenošanas pārraudzība, aizvieto projekta vadītāju
Antra.Balode [at] nva.gov.lv

Dace Lūse

Vecākā eksperte - Projekta ietvaros noteiktu aktivitāšu īstenošanas pārraudzība, aizvieto projekta vadītāju
Dace.Luse [at] nva.gov.lv

Dace Lūkina

Vecākā eksperte - Projekta īstenošanas uzraudzība
Dace.Lukina [at] nva.gov.lv

Monta Leimane

Vecākā eksperte - Projekta īstenošanas uzraudzība
monta.leimane [at] nva.gov.lv

Jurijs Adejevs

Vecākais eksperts - Profesionālā apmācība
Jurijs.Adejevs [at] nva.gov.lv

Inita Vītoliņa

Vecākā eksperte - Neformālā apmācība
Inita.Vitolina [at] nva.gov.lv

Elīna Sokolova

Vecākā eksperte - Administratīvie un saimnieciskie jautājumi, Atbalsts reģionālai mobilitātei, Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai
Elina.Sokolova [at] nva.gov.lv

Marina Čapa

Vecākā eksperte - Projekta īstenošanas uzraudzība
marina.capa [at] nva.gov.lv

Vita Alpiņa

Vecākā eksperte - Mūžizglītības apmācību pasākumi bezdarba riskam pakļautām personām
Vita.Alpina [at] nva.gov.lv

Ilona Kalēja

Vecākā eksperte
Ilona.Kaleja [at] nva.gov.lv

Ingrīda Nīlsena

Vecākā eksperte
Ingrida.Nilsena [at] nva.gov.lv

Armands Zujevs

Vecākais eksperts
Armands.Zujevs [at] nva.gov.lv

Evija Troņenkova

Vecākā eksperte - Administratīvie un saimnieciskie jautājumi, Atbalsts reģionālai mobilitātei un Apmācība pie darba devēja
Evija.Tronenkova [at] nva.gov.lv

Ingūna Upeniece-Vilīte

Vecākā eksperte - Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu īstenošana un datorzinības
Inguna.Upeniece-Vilite [at] nva.gov.lv