Kontakti

Elina.Melluma [at] nva.gov.lv

Atrašanās vieta

Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010

Darbinieki

Elīna Melluma

Projekta vadītāja - Projekta vadīšana
Elina.Melluma [at] nva.gov.lv

Ilze Pāla

Vecākā eksperte - Projekta ietvaros noteiktu aktivitāšu īstenošanas pārraudzība, aizvieto projekta vadītāju
Ilze.Pala [at] nva.gov.lv

Zane Kauliņa

Vecākā eksperte - Projekta ietvaros noteiktu aktivitāšu īstenošanas pārraudzība, aizvieto projekta vadītāju
Zane.Kaulina [at] nva.gov.lv

Laila Benuševica

Vecākā eksperte - Atbalsta pasākumu, "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" un "Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros" komandas vadīšana
Laila.Benusevica [at] nva.gov.lv

Ineta Upeniece

Vecākā eksperte - Psihologu komandas vadīšana un atbildīga par atbalsta pasākumiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām
Ineta.Upeniece [at] nva.gov.lv

Edvards Krukovskis

Vecākais eksperts - Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēle. Atbildīgais par pasākumu "Profesionālās piemērotības noteikšana"
Edvards.Krukovskis [at] nva.gov.lv

Iluta Berķe

Vecākā eksperte - "Pasākumi noteiktām personu grupām" komandas vadīšana
Iluta.Berke [at] nva.gov.lv

Irēna Žukovska

Psiholoģe - Psihologu konsultāciju sniegšana
Irena.Zukovska [at] nva.gov.lv

Rita Grence

Psiholoģe - Psihologu konsultāciju sniegšana
Rita.Grence [at] nva.gov.lv

Sanita Mince

Psiholoģe - Psihologu konsultāciju sniegšana
Sanita.Mince [at] nva.gov.lv

Ēriks Kalvāns

Psihologs - Psihologu konsultāciju sniegšana
Eriks.Kalvans [at] nva.gov.lv

Dace Rodiņa

Psihologs - Psihologu konsultāciju sniegšana
Dace.Rodina [at] nva.gov.lv

Aigars Bondars

Vecākais eksperts - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Aigars.Bondars [at] nva.gov.lv

Ģirts Rubenis

Vecākais eksperts - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Girts.Rubenis [at] nva.gov.lv

Ramona Kočāne

Psihologs - Psihologu konsultāciju sniegšana
Ramona.Kocane [at] nva.gov.lv

Elita Hermane

Vecākā eksperte - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Elita.Hermane [at] nva.gov.lv

Ilze Nesaule

Vecākā eksperte - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Ilze.Nesaule [at] nva.gov.lv

Guna Leimane

Vecākā eksperte - Klientu atbalsta speciālistu - mentoru komandas vadīšana. Atbildīga par konsultācijām darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanu
Guna.Leimane [at] nva.gov.lv

Nora Vilaua

Klientu atbalsta speciālists (mentors) - Mentora atbalsta nodrošināšana Vidzemes reģionā
Nora.Vilaua [at] nva.gov.lv

Lāsma Maikūne

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Lasma.Maikune [at] nva.gov.lv

Irina Komarova

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Irina.Komarova [at] nva.gov.lv

Ilze Jonaite

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Ilze.Jonaite [at] nva.gov.lv

Inga Tabūne-Lipska

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Inga.Tabune-Lipska [at] nva.gov.lv

Džeina Valaine

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Dzeina.Valaine [at] nva.gov.lv

Lilita Gavare

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Lilita.Gavare [at] nva.gov.lv

Oksana Grudule

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Oksana.Grudule [at] nva.gov.lv

Veneranda Mežule

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Veneranda.Mezule [at] nva.gov.lv

Sandra Matisone

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Sandra.Matisone [at] nva.gov.lv

Solvita Vilciņa

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Darbu vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti" līgumu un specifisko atbalsta pasākumu (ergoterapeits, surdotuls un atbalsta persona) administrēšanu
Solvita.Vilcina [at] nva.gov.lv

Inga Cepurniece

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Darbu vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti" līgumu un specifisko atbalsta pasākumu (ergoterapeits, surdotuls un atbalsta persona) administrēšanu
Inga.Cepurniece [at] nva.gov.lv

Anna Zaščerinska

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Darbu vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti" līgumu un specifisko atbalsta pasākumu (ergoterapeits, surdotuls un atbalsta persona) administrēšanu
Anna.Zascerinska [at] nva.gov.lv

Aiga Vanaga

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Darbu vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti" līgumu un specifisko atbalsta pasākumu (ergoterapeits, surdotuls un atbalsta persona) administrēšanu
Aiga.Vanaga [at] nva.gov.lv

Agnese Začesta

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Darbu vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti" līgumu un specifisko atbalsta pasākumu (ergoterapeits, surdotuls un atbalsta persona) administrēšanu
Agnese.Zacesta [at] nva.gov.lv

Nataļja Lazdāne

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
Natalja.Lazdane [at] nva.gov.lv

Santa Kudeiko

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
Santa.Kudeiko [at] nva.gov.lv

Solvita Zavjalova

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
Solvita.Zavjalova [at] nva.gov.lv

Baiba Sveile

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
Baiba.Sveile [at] nva.gov.lv

Laila Zviedre

Projekta koordinatore - Atbildīgs par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
laila.zviedre [at] nva.gov.lv

Elīna Vasiļjeva

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
Elina.Vasiljeva [at] nva.gov.lv

Ilona Sideļnika

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
Ilona.Sidelnika [at] nva.gov.lv

Aleksandrs Laizāns

Projekta koordinators - Atbildīgs par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
Aleksandrs.Laizans [at] nva.gov.lv

Daiga Borovikova

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" līgumu un atbalsta pasākumu administrēšanu
Daiga.Borovikova [at] nva.gov.lv

Sandra Lūciņa

Projekta koordinatore - Atbildīga par "Pasākumi noteiktām personu grupām" līgumu administrēšanu
Sandra.Lucina [at] nva.gov.lv

Eva Sorokina

Klientu atbalsta speciālists (mentors) - Mentora atbalsta nodrošināšana Kurzemes reģionā
Eva.Sorokina [at] nva.gov.lv

Ilze Žuga

Klientu atbalsta speciālists (mentors) - Mentora atbalsta nodrošināšana Kurzemes reģionā
Ilze.Zuga [at] nva.gov.lv